Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

СЪСТАВ ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

ЕВГЕНИЙ СЕВДАЛИНОВ СТАЙКОВ - ръководител

1-во търговско отделение2-ро търговско отделение
ТОТКА КАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
председател отделение
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
председател отделение
Първи съставПърви състав
ТОТКА КАЛЧЕВА ДИМИТРОВА
председател
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
председател
ВЕРОНИКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
съдия
АННА КИРИЛОВА БАЕВА-КУРДАЛАНОВА
съдия
МАДЛЕНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
съдия
ЗОРНИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ХАЙДУКОВА
съдия
  
Втори съставВтори състав
БОЯН КИРИЛОВ БАЛЕВСКИ
председател
БОНКА ИВАНОВА ЙОНКОВА
председател
КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНКОВСКА
съдия
ПЕТЯ МИХАЙЛОВА ХОРОЗОВА
съдия
АНЖЕЛИНА ДАНЧОВА ХРИСТОВА-БОРИСОВА
съдия
командирован съдия
  
Трети съставТрети състав
ЕЛЕОНОРА ВЕЛИНОВА ЧАНАЧЕВА
председател
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА ИВАНОВА
председател
ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ ХРИСТАКИЕВ
съдия
ЛЮДМИЛА СЛАВЧЕВА ЦОЛОВА
съдия
командирован съдиякомандирован съдия
Четвърти съставЧетвърти състав
ИРИНА СТАВРЕВА ПЕТРОВА
председател
КОСТАДИНКА СТОЯНОВА НЕДКОВА
председател
ДЕСИСЛАВА ПЕНЧЕВА ДОБРЕВА
съдия
НИКОЛАЙ МАРКОВ МАРКОВ
съдия
командирован съдиякомандирован съдия
Пети съставПети състав
РОСИЦА МИХАЙЛОВА БОЖИЛОВА-ВЪЛЧАНОВА
председател
ЕВГЕНИЙ СЕВДАЛИНОВ СТАЙКОВ
председател
ИВАЙЛО СТОИЛОВ МЛАДЕНОВ
съдия
ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
съдия
АННА ВЛАДИМИРОВА НЕНОВА-ВЪЛКАНОВА
съдия
командирован съдия
СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура