Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

КАРТА НА САЙТА

Справки за дела

Търсене на данни за преписки, дела и съдебни актове по деловодни данни

Пресофис

Новини и официални съобщения на Върховния касационен съд на Република България

Контакти

Адрес, телефонни номера, разположение в сградата на отделните звена и служби, работещи с граждани и посетители, банкова информация и друга полезна информация.

Съдебна практика

Дела с изключителна значимост и интерес

Дела за организирана престъпност

Дела за корупционни престъпления

Тълкувателни дела

Искания до Конституционния съд

Преюдициални запитвания

Формуляри

За съда

Състав и структура

Нормативна уредба

Декларации по ЗПКОНПИ

Документи ЗДОИ

История на ВКС

Анализи и доклади

Конкурси

Профил на купувача

Учебни и почивни бази

Ведомствени жилища

Съдебна палата

Разположение на обектите в сградата

История и архитектура

Полезни връзки

Е-правосъдие

Карта на сайта

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура