Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Уведомления по реда на Глава тридесет и първа „а“ от НПК

Регистър на постъпилите уведомления по реда на Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник


PDF Списък със съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

PDF Актуален списък с уведомления – м. март 2024 г.

PDF Актуален списък с уведомления – м. февруари 2024 г.

PDF Списък на всички уведомления, постъпили във ВКС през 2023 г.

PDF Актуален списък с уведомления – м. октомври 2023 г.

PDF Актуален списък с уведомления – м. юли 2023 г.

PDF Актуален списък с уведомления – м. юни 2023 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура