Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Профил на купувача

Друга информация

Веселин Димитров

Ръководител сектор "Правен и човешки ресурси"
тел.: +359 2 9219845
e-mail: veselin_dimitrov@vks.bg

Профил на купувача в ЦАИС ЕОП


Със Заповед № 2696 от 15.11.2018 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.7, ал.1 от ЗОП е определен Св. Д., заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС

Със Заповед № 321 от 21.02.2018 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.7, ал.1 от ЗОП е определен Св. Д., заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС

Със Заповед № 920 от 03.06.2016 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.7, ал.1 от ЗОП е определен Кр. Вл., заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС

Със Заповед № 212 от 19.02.2014 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.8, ал.2 от ЗОП е определен Кр. Вл., заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС

PDF Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г. - (ID968472) 26.03.2020 г.
PDF Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018 г. - (ID903854) 27.03.2019 г.
PDF Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. - (ID832250) 27.02.2018 г.
PDF Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. - (ID778033) 21.03.2017 г.
PDF Информация по чл.44, ал.10 ЗОП за 2015 г. - (ID721404) 23.03.2016 г.
PDF Информация по чл.44, ал.10 ЗОП за 2014 г. - (ID655040) 18.03.2015 г.

ПОРЪЧКИ
Процедури до 15.04.2016 г. Процедури след 15.04.2016 г. Пазарни консултации Публични покани Събиране на оферти с обява Становища АОП Предварителни обявления Обяви за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП Друга информация
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура