Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Обща информация

Сградата на Съдебната палата в София има шест етажа, достъпни за външни посетители, с обща площ от 48 000 м². В нея се помещават единадесет институции и организации със собствени звена за обслужване на гражданите. В сградата има 24 зали, библиотека и банков салон.

Съдебната палата заема самостоятелен квартален блок между четири улици, които често са използвани като ориентир
изток - бул. "Витоша" (официален адрес бул."Витоша" 2);
юг - ул. "Алабин";
запад - ул."Лавеле" (последна спирка трамвай номер 5);
север - ул."Позитано"

Входни точки

Сградата предлага два входа за граждани - централен вход, достъпен от бул."Витоша", и вход за граждани, достъпен от ъгъла на ул."Позитано" и ул. "Лавеле". Съдебната палата е отворена от 8.30 ч до 18.00 ч. Служителите в Съдебната палата и адвокатите могат да ползват и служебния вход на сградата, намиращ се на ъгъла на ул."Алабин" и бул. "Витоша".

За достъп до сградата е необходимо да представите лична или служебна карта. Всички посетители и служители подлежат на щателна проверка със съответната апаратура, която се извършва от служители на съдебна охрана. Не се допускат граждани в неприлично облекло, в нетрезво състояние и обемист багаж.

За граждани с увреждания е подходящ и достъпен входът от ул."Позитано", на който има изградена рампа и осигурен непосредствен достъп до асансьор.

Телефонна централа

Съдебната палата е оборудвана с модерна цифрова автоматична телефона система (PBX). Тя осигурява както вътрешна комуникация в рамките на сградата, така и достъп до публичната телефонна мрежа.

Външните посетители могат да ползват тази телефонна мрежа за връзки с отделните служби или служители чрез телефонни постове, разположени на всички входове (при служителите на съдебна охрана). Подробна информация за вътрешните телефонни номера на всички организации могат да бъдат намерени тук или в печатен вид при служителите на съдебна охрана.

Вътрешните телефонни номера са трицифрени. За достъп през публичната телефонна мрежа следва да се избере първо 9219 (от София) или 0035929219 (от всяка телефонна мрежа). Например за регистратурата на ВКС от сградата трябва да се избере 493, от София 9219493, от провинцията или чужбина 0035929219493. Функционира телефонна информационна служба на тел.88 или (003592) 921988.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ
По организации По етажи Съдебни зали
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура