Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

КОНТАКТИ

Обща информация

Адрес: гр. София 1000, бул. "Витоша" 2
Телефон: +359 2 9219 88 - централа

Молби и документи, отправени до ВКС по електронна поща, се приемат само на адрес registry@vks.bg съгласно Указанията за редовност на изявленията в електронна форма, като за документите, подавани по дела, се изисква да бъдат подписани с валиден КЕП.

Справки за дела:

+359 2 9219 315, +359 2 9219 304, +359 2 9219 799

Регистратура:

Входящи дела: +359 2 9219 493, сутерен, стая 12
Електронна поща: registry@vks.bg

Наказателна колегия

Електронна поща: vks_nk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
Факс: +359 2 9876 024
Информационна служба +359 2 9219 304, сутерен, стая 11

Съдебни секретари

Първо отделение: +359 2 9219 375, етаж 3, стая 50
Второ отделение: +359 2 9219 375, етаж 3, стая 50
Трето отделение: +359 2 9219 375, етаж 3, стая 50

Деловодство

Първо отделение: +359 2 9219 474, сутерен, стая 8
Второ отделение: +359 2 9219 474, сутерен, стая 8
Трето отделение: +359 2 9219 474, сутерен, стая 8

Гражданска колегия

Електронна поща: vks_gk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
Факс: +359 2 9884 824
Информационна служба +359 2 9219 315, сутерен, стая 11

Съдебни секретари

Първо отделение: +359 2 9219 492, сутерен, стая 24
Второ отделение: +359 2 9219 286, сутерен, стая 15
Трето отделение: +359 2 9219 759, 9219 257, сутерен, стая 14
Четвърто отделение: +359 2 9219 492, 9219 371, сутерен, стая 17
ГК и петчленен състав: +359 2 9219 287, сутерен, стая 15

Деловодство

Първо отделение: +359 2 9219 680, сутерен, стая 9
Второ отделение: +359 2 9219 411, сутерен, стая 9
Трето отделение: +359 2 9219 255, сутерен, стая 9
Четвърто отделение: +359 2 9219 680, сутерен, стая 9
ГК и петчленен състав: +359 2 9219 255, сутерен, стая 8
Разпределение на дела: +359 2 9219 762, сутерен, стая 9

Търговска колегия

Електронна поща: vks_tk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
Информационна служба +359 2 9219 315, сутерен, стая 11

Съдебни секретари

Факс: +359 2 9800896, етаж 2, стая 82
Първо отделение: +359 2 9219 446, 9219 251, етаж 2, стая 82
Второ отделение: +359 2 9219 251, 9219 446, етаж 2, стая 82

Деловодство

Първо отделение: +359 2 9219 303, сутерен, стая 10
Второ отделение: +359 2 9219 303, сутерен, стая 10

Адвокатска стая

+359 2 9219 400, партер, стая 80

Обща архива и такси по адвокатски пълномощия:

+359 2 9219 484, партер, стая 80

Библиотека:

+359 2 9219 337, сутерен, стая 23

Каса:

+359 2 9219 368, етаж 1, банков салон

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ:

БУЛСТАТ 121268006
Сметка за държавни такси:
БНБ ЦУ - BIC:BNBGBGSD, IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01
Сметка за вещи лица, свидетели и обезпечения, гаранции:
БНБ - BIC:BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03

Главен секретар:

Анета Кирякова, +359 2 9219 845, aneta_kiryakova@vks.bg (само по административни въпроси)

Пресофис:

+359 2 9219 442

За отзиви и евентуални проблеми с новия уебсайт: website@vks.bg

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура