Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

КОНТАКТИ

Обща информация

Адрес: гр. София 1000, бул. "Витоша" 2
Телефон: +359 2 9219 88 - централа
Справки за дела: +359 2 9219 315, +359 2 9219 304, +359 2 9219 799

Молби и документи, отправени до ВКС по електронна поща, се приемат само на адрес registry@vks.bg съгласно Указанията за редовност на изявленията в електронна форма, като за документите, подавани по дела, се изисква да бъдат подписани с валиден КЕП.

Главен секретар:

Анета Кирякова, +359 2 9219 845, aneta_kiryakova@vks.bg (само по административни въпроси)

Регистратура:

Входящи дела: +359 2 9219 493, сутерен, стая 12
Електронна поща: registry@vks.bg

Обща архива и такси по адвокатски пълномощия:

+359 2 9219 484, партер, стая 80

Адвокатска стая – Наказателна колегия:

+359 2 9219 400, партер, стая 80

Адвокатска стая – Гражданска колегия:

+359 2 9219 400, партер, стая 80

Адвокатска стая – Търговска колегия:

+359 2 9219 400, партер, стая 80

Библиотека:

+359 2 9219 337, сутерен, стая 23

Каса:

+359 2 9219 368, етаж 1, банков салон

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ:

БУЛСТАТ 121268006
Сметка за държавни такси:
БНБ ЦУ - BIC:BNBGBGSD, IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01
Сметка за вещи лица, свидетели и обезпечения, гаранции:
БНБ - BIC:BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03

Пресофис:

+359 2 9219 442

Наказателна колегия

Електронна поща: vks_nk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
Факс: +359 2 9876 024
Информационна служба +359 2 9219 304, сутерен, стая 11

Съдебни секретари

Първо отделение: +359 2 9219 375, етаж 3, стая 50
Второ отделение: +359 2 9219 375, етаж 3, стая 50
Трето отделение: +359 2 9219 375, етаж 3, стая 50

Деловодство

Първо отделение: +359 2 9219 474, сутерен, стая 8
Второ отделение: +359 2 9219 474, сутерен, стая 8
Трето отделение: +359 2 9219 474, сутерен, стая 8

Гражданска колегия

Електронна поща: vks_gk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
Факс: +359 2 9884 824
Информационна служба +359 2 9219 315, сутерен, стая 11

Съдебни секретари

Първо отделение: +359 2 9219 492, сутерен, стая 24
Второ отделение: +359 2 9219 286, сутерен, стая 15
Трето отделение: +359 2 9219 759, 9219 257, сутерен, стая 14
Четвърто отделение: +359 2 9219 492, 9219 371, сутерен, стая 17
ГК и петчленен състав: +359 2 9219 287, сутерен, стая 15

Деловодство

Първо отделение: +359 2 9219 680, сутерен, стая 9
Второ отделение: +359 2 9219 411, сутерен, стая 9
Трето отделение: +359 2 9219 255, сутерен, стая 9
Четвърто отделение: +359 2 9219 680, сутерен, стая 9
ГК и петчленен състав: +359 2 9219 255, сутерен, стая 8
Разпределение на дела: +359 2 9219 762, сутерен, стая 9

Търговска колегия

Електронна поща: vks_tk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
Информационна служба +359 2 9219 315, сутерен, стая 11

Съдебни секретари

Факс: +359 2 9800896, етаж 2, стая 82
Първо отделение: +359 2 9219 446, 9219 251, етаж 2, стая 82
Второ отделение: +359 2 9219 251, 9219 446, етаж 2, стая 82

Деловодство

Първо отделение: +359 2 9219 303, сутерен, стая 10
Второ отделение: +359 2 9219 303, сутерен, стая 10

За отзиви и евентуални проблеми с новия уебсайт: website@vks.bg

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура