Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Документи и формуляри за достъп до обществена информация

Формуляри

Заявление за достъп до обществена информация
Заявление

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация
Протокол

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
Искане

Имейл адрес за подаване на заявление по ЗДОИ info@vks.bg

Документи

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация във Върховния касационен съд
Вътрешни правила

Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министерството на финансите
Заповед

Заповед за упълномощаване от председателя на ВКС
Заповед

Заповед за упълномощаване от председателя на ВКС
Заповед

Отчет Годишен отчет за 2015 г.

Отчет Годишен отчет за 2016 г.

Отчет Годишен отчет за 2017 г.

Отчет Годишен отчет за 2018 г.

Отчет Годишен отчет за 2019 г.

Отчет Годишен отчет за 2020 г.

Отчет Годишен отчет за 2021 г.

Отчет Годишен отчет за 2022 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура