Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ

Преюдициални запитвания,
отправени от ВКС до Съда на Европейския съюз

Дело № C-427/22 (PPU) – н. д. № 591/2021 г. на І н. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 21 юни 2022 г.

PDF Определение от 17 юни 2022 г. по н. д. № 591/2021 г. на І н. о. на ВКС

PDF Решение по искането за допускане на спешно производство

Дело № C-174/22 (PPU) – н. д. № 918/2021 г. на ІІІ н. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 25 февруари 2022 г.

PDF Протокол от 25 януари 2022 г. по н. д. № 918/2021 г. на ІІІ н. о. на ВКС

PDF Решение по искането за допускане на спешно производство

Дело № C-35/21 – ч. т. д. № 1270/2019 г. на І т. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 19 януари 2021 г.

PDF Определение № 241/29.12.2020 г. по ч. т. д. № 1270/2019 г. на I т. о. на ВКС

PDF Определение от 09.02.2022 г. на Съда на ЕС по дело C‑35/21

Дело № C-581/20 – ч. т. д. № 866/2020 г. на ІІ т. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 5 ноември 2020 г.

PDF Определение № 429/28.10.2020 г. по ч. т. д. № 866/2020 г. на II т. о. на ВКС

Дело № C-818/19 – гр. д. № 664/2019 г. на ІІІ г. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 29 октомври 2019 г.

PDF Определение № 405/25.10.2019 г. по гр. д. № 664/2019 г. на III г. о. на ВКС

PDF Определение от 30.04.2020 г. на Съда на ЕС по съединени дела C‑818/19 и C‑878/19

Дело № С-296/17 – т. д. № 3609/2015 г. на І т. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 22 май 2017 г.

PDF Определение № 100/12.05.2017 г. по т. д. № 3609/2015 г. на I т. о. на ВКС

PDF Решение от 14.11.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-296/17

Дело № С-604/17 – ч. гр. д. № 3801/2017 г. на ІV г. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 23 октомври 2017 г.

PDF Решение по искането за допускане на спешно производство

PDF Определение от 16.01.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-604/17

Дело № С-335/17 – ч. гр. д. № 1323/2017 г. на ІV г. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 30 май 2017 г.

PDF Решение от 31.05.2018 г. на Съда на ЕС по дело С-335/17

PDF Определение № 287/20.06.2018 г. по ч. гр. д. № 1323/2017 г. на IV г. о. на ВКС

Дело № С-215/15 – ч. гр. д. № 1988/2015 г. на І г. о. на ВКС

PDF Преюдициално запитване, отправено на 11 май 2015 г.

PDF Определение на председателя на Съда на ЕС

PDF Съдебно решение и становище на генералния адвокат

Препоръки към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания:

eur-lex.europa.eu

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура