Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

УЧЕБНИ И ПОЧИВНИ БАЗИ

PDF Протокол № 1 за почивната база в местността "Паничище", общ. Сапарева баня за 2023 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС № 361/14.06.2023 г.

PDF Протокол № 1 за смяна № 1 в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2023 г.

PDF Протокол № 2 за смяна № 2 в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2023 г.

PDF Протокол № 3 за смяна № 3 в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2023 г.

PDF Протокол № 4 за смяна № 4 в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2023 г.

PDF Протокол № 5 за смяна № 5 в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2023 г.

PDF Протокол № 6 за смяна № 6 в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2023 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС № 249/19.04.2023 г.

PDF Заявка за краткотраен отдих в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2023 г.

PDF Заявка за краткотраен отдих в почивната база в местността "Паничище" за 2023 г.

PDF График за ползването на почивните бази в местността "Паничище", общ. Сапарева баня за 2023 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС № 939/19.12.2022 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС 643/15.07.2022 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС 575/03.06.2022 г.

PDF Вътрешни правила за ползването на учебните и почивните бази на Върховния касационен съд

PDF Правила за ползването на учебните и почивните бази на ВКС

PDF Заповед на председателя на ВКС 1204/19.04.2019 г.

За контакти

Валентина Попова, експерт - финансово планиране
етаж 1, бивш банков салон , тел.: 02 9219 453
факс: 02 981 14 95, GSM: 0879 331 419
e-mail: valentina_popova@vks.bg

Заплащането на картите в УПБ се извършва всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Банковия салон, ет. 1 от сградата на Съдебната палата

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура