Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

УЧЕБНИ И ПОЧИВНИ БАЗИ

PDF Заповед на председателя на ВКС № 249/19.04.2023 г.

PDF Заявка за краткотраен отдих в почивната база на ВКС в с. Лозенец за 2023 г.

PDF Заявка за краткотраен отдих в почивната база в местността "Паничище" за 2023 г.

PDF График за ползването на почивните бази в местността "Паничище", общ. Сапарева баня за 2023 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС № 939/19.12.2022 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС 643/15.07.2022 г.

PDF Заповед на председателя на ВКС 575/03.06.2022 г.

PDF Вътрешни правила за ползването на учебните и почивните бази на Върховния касационен съд

PDF Правила за ползването на учебните и почивните бази на ВКС

PDF Заповед на председателя на ВКС 1204/19.04.2019 г.

За контакти

Валентина Попова, експерт - финансово планиране
етаж 1, бивш банков салон , тел.: 02 9219 453
факс: 02 981 14 95, GSM: 0879 331 419
e-mail: valentina_popova@vks.bg

Заплащането на картите в УПБ се извършва всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Банковия салон, ет. 1 от сградата на Съдебната палата

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура