Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ PDF

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ PDF

Декларации ЗПУКИ

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура