Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

СЪСТАВ ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

МИМИ ЦВЕТКОВА ФУРНАДЖИЕВА - ръководител

1-во гражданско отделение2-ро гражданско отделение3-то гражданско отделение4-то гражданско отделение
ДИЯНА ЦВЕТАНОВА ЦЕНЕВА-КАМЕНОВА
председател отделение
СНЕЖАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
председател отделение
МАРИЯ ИЛИЕВА
ИВАНОВА
председател отделение
ВАСИЛКА ИВАНОВА
ИЛИЕВА
председател отделение
Първи съставПърви съставПърви съставПърви състав
ДИЯНА ЦВЕТАНОВА ЦЕНЕВА-КАМЕНОВА
председател
СНЕЖАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
председател
МАРИЯ ИЛИЕВА
ИВАНОВА
председател
МИМИ ЦВЕТКОВА ФУРНАДЖИЕВА
председател
ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ГРОЗДЕВА-ДРАГНЕВА
съдия
ГЕРГАНА СТЕФАНОВА НИКОВА
съдия
ЛЮБКА НИКОЛОВА АНДОНОВА
съдия
ВЕЛИСЛАВ СПАСОВ
ПАВКОВ
съдия

командирован съдия

командирован съдия
ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
съдия

командирован съдия
  
командирован съдия
 
Втори съставВтори съставВтори съставВтори състав
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА СОКОЛОВА-ДИМОВА
председател
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ
СТОЕВ
председател
МАРИО ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ
председател
ВАСИЛКА ИВАНОВА
ИЛИЕВА
председател
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАЛИНОВА
съдия
ЗДРАВКА ПЕТКОВА ПЪРВАНОВА
съдия
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА-ДИМОВА
съдия
БОРИС РАЧЕВ
ИЛИЕВ
съдия
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
съдия
РОЗИНЕЛА ТОДОРОВА ЯНЧЕВА
съдия

командирован съдия
ЕРИК БОГОМИЛОВ
ВАСИЛЕВ
съдия
   
командирован съдия
Трети съставТрети съставТрети съставТрети състав
БОНКА КОСТАДИНОВА ДЕЧЕВА-БАКАЛОВА
председател
КАМЕЛИЯ ПЕНКОВА МАРИНОВА
председател
ЕМИЛ ИВАНОВ
ТОМОВ
председател
ВЕСКА ВАСИЛЕВА
РАЙЧЕВА
председател
ВАНЯ ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА-ЯНЧЕВА
съдия
ВЕСЕЛКА ПЕТКОВА
МАРЕВА
съдия
ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ДРАГНЕВ
съдия
ГЕНИКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
съдия

командирован съдия
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДОНКОВА
съдия
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
съдия

командирован съдия
  Четвърти съставЧетвърти състав
  ЖИВА ДИНКОВА
ДЕКОВА
председател
АЛБЕНА ТОДОРОВА
БОНЕВА
председател
  АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ ЦОНЕВ
съдия
БОЯН БЛАГОВЕСТОВ
ЦОНЕВ
съдия
  ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
съдия

командирован съдия
  Пети съставПети състав
  ИЛИЯНА БОЕВА ПАПАЗОВА-МАРКОВА
председател
ЗОЯ СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
председател
  МАЙЯ ПЕТРОВА
РУСЕВА
съдия
ВЛАДИМИР СПАСОВ ЙОРДАНОВ
съдия
  
командирован съдия
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
съдия
СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура