Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

РЕГИСТЪР НА ДЕЛАТА ЗА ТРАФИК НА ХОРА

PDF Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС през 2023 г.

наказателно дело № 260/2023 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение № 165/05.05.2023 г. по наказателно дело № 260/2023 г. на ВКС
PDF Решение по в.н.о.х.д. № 1027/2010 г. на ОС Стара Загора
PDF Присъда по н.о.х.д. № 1946/2008 г. на РС Стара Загора
наказателно дело № 208/2023 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение № 254/07.07.2023 г. по наказателно дело № 208/2023 г. на ВКС
PDF Решение по в.н.о.х.д. № 182/2021 г. на АСНС (закрит)
PDF Присъда по н.о.х.д. № 4264/2019 г. на СНС (закрит)

PDF Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС през 2022 г.

наказателно дело № 836/2022 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение № 62/13.02.2023 г. по наказателно дело № 836/2022 г. на ВКС
PDF Присъда по в.н.о.х.д. № 264/2020 г. на АСНС
PDF Присъда по н.о.х.д. № 1821/2016 г. на СНС
наказателно дело № 774/2022 г., ІІ н. о. на ВКС
PDF Решение № 30/23.01.2023 г. по наказателно дело № 774/2022 г. на ВКС
PDF Решение по в.н.о.х.д. № 388/2021 г. на АС - Велико Търново
PDF Присъда по н.о.х.д. № 925/2020 г. на ОС - Русе
наказателно дело № 406/2022 г., ІІ н. о. на ВКС
PDF Решение № 94/13.09.2022 г. по наказателно дело № 406/2022 г. на ВКС
PDF Решение по в.н.о.х.д. № 384/2021 г. на АСНС
PDF Присъда по н.о.х.д. № 2675/2018 г. на СНС

PDF Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС през 2021 г.

наказателно дело № 121/2021 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение № 64/29.03.2021 г. по наказателно дело № 121/2021 г. на ВКС
PDF Присъда по в.н.о.х.д. № 640/2019 г. на АСНС
PDF Присъда по н.о.х.д. № 1744/2015 г. на СНС
наказателно дело № 726/2021 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение № 60165/15.04.2022 г. по наказателно дело № 726/2021 г. на ВКС
PDF Присъда по в.н.о.х.д. № 4254/2020 г. на СГС
PDF Присъда по н.о.х.д. № 9030/2017 г. на СРС
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура