Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

РЕГИСТЪР НА ДЕЛАТА ЗА ТРАФИК НА ХОРА

PDF Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС през 2023 г.

наказателно дело № 260/2023 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение по в.н.о.х.д. № 1027/2010 г. на ОС Стара Загора
PDF Присъда по н.о.х.д. № 1946/2008 г. на РС Стара Загора
наказателно дело № 208/2023 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение по в.н.о.х.д. № 182/2021 г. на АСНС (закрит)
PDF Присъда по н.о.х.д. № 4264/2019 г. на СНС (закрит)

PDF Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС през 2022 г.

наказателно дело № 836/2022 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение № 62/13.02.2023 г. по наказателно дело № 836/2022 г. на ВКС
PDF Присъда по в.н.о.х.д. № 264/2020 г. на АСНС
PDF Присъда по н.о.х.д. № 1821/2016 г. на СНС
наказателно дело № 774/2022 г., ІІ н. о. на ВКС
PDF Решение № 30/23.01.2023 г. по наказателно дело № 774/2022 г. на ВКС
PDF Решение по в.н.о.х.д. № 388/2021 г. на АС - Велико Търново
PDF Присъда по н.о.х.д. № 925/2020 г. на ОС - Русе
наказателно дело № 406/2022 г., ІІ н. о. на ВКС
PDF Решение № 94/13.09.2022 г. по наказателно дело № 406/2022 г. на ВКС
PDF Решение по в.н.о.х.д. № 384/2021 г. на АСНС
PDF Присъда по н.о.х.д. № 2675/2018 г. на СНС

PDF Регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС през 2021 г.

наказателно дело № 121/2021 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение № 64/29.03.2021 г. по наказателно дело № 121/2021 г. на ВКС
PDF Присъда по в.н.о.х.д. № 640/2019 г. на АСНС
PDF Присъда по н.о.х.д. № 1744/2015 г. на СНС
наказателно дело № 726/2021 г., І н. о. на ВКС
PDF Решение № 60165/15.04.2022 г. по наказателно дело № 726/2021 г. на ВКС
PDF Присъда по в.н.о.х.д. № 4254/2020 г. на СГС
PDF Присъда по н.о.х.д. № 9030/2017 г. на СРС
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура