Върховен касационен съд

ВКС връща на Апелативен съд – Пловдив за ново разглеждане делото срещу Ваклин Х. за причиняването през 2019 г. на смъртта на трима души при управление на влекач с ремарке на пътя Пловдив – Пазарджик при разклона за с. Цалапица

С Решение № 467/07.12.2023 г. по наказателно дело № 710/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението по в.н.о.х.д. № 141/2023 г. на Апелативен съд – Пловдив и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав от стадия на съдебното заседание. Решението е окончателно. Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Ваклин Х. и на частните обвинители срещу въззивното решение на Апелативен съд – Пловдив.

Още ...

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември

05.12.2023 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 943/2023 г. (срещу Роберт П. и Курт М. за контрабанда през митнически пункт „Пристанище Варна – Запад“ на прекурсори за производство на синтетични наркотици от Азия и Латинска Америка с обща стойност 3 091 027,85 лв.), ІІІ н. о., докладчик: Мая Цонева Делото е образувано по жалби на подсъдимите Роберт П. и Курт М. срещу решението по в.н.о.х.д. № 258/2022 г.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове