Върховен касационен съд

След окончателно решение на ВКС Стефан Стефанов ще изтърпява наказание от три години „лишаване от свобода“ за причиняването на смъртта на 17-годишен ученик при управление на автомобил след употреба на канабис през 2022 г. в гр. Варна

С Решение № 386/03.07.2024 г. по наказателно дело № 498/2024 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя решението по в.н.о.х.д. № 20/2024 г. на Апелативен съд – Варна, като намалява наказанието „лишаване от свобода“, наложено на подсъдимия Стефан Стефанов от четири на три години, както и наказанието лишаване от право на управление на МПС от шест години и четири месеца на пет години. Оставя в сила решението в останалата му част.

Още ...

След окончателно решение на ВКС Валентин Кръстев е осъден за принуда чрез злоупотреба с власт във връзка с ремонта на Националния дворец на културата за нуждите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз

С Решение № 400/09.07.2024 г. по наказателно дело № 429/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 27.02.2023 г. по в.н.о.х.д. № 1267/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно. Делото е образувано по касационна жалба на Валентин Кръстев срещу решението на САС. С присъда на Софийския градски съд подсъдимият Кръстев е признат за виновен в това, че като председател на Съвета на директорите на НДК на 05.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове