Върховен касационен съд

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май

17.05.2024 г., 09.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 263/2024 г. (срещу Милен М. за присвояване на имущество в големи размери и срещу Детелин П. за съставяне на неистински официални документи), ІІІ н. о., докладчик: Даниел Луков Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби на защитника на подсъдимия Милен М. срещу решението от 29.01.2024 г. по в.н.о.х.д. № 281/2022 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

Още ...

След решение на ВКС на Емил Драгомиров са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 1 година, отложено за срок от 3 години, и „глоба“ от 2000 лв. за даване на подкуп на служител от ГДБОП за предоставяне на класифицирана информация

С Решение № 280/09.05.2024 г. по наказателно дело № 1145/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя присъдата от 01.03.2023 г. на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 1079/2022 г. в частта, в която Емил Драгомиров е признат за виновен в това, че на неустановена дата през месец октомври 2010 г. и на 04.11.2010 г. е предложил подкуп – дар (парични суми), на Михаил В. – полицейски орган, за да извърши действие по служба, поради което и на основание чл.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове