Върховен касационен съд

След окончателно решение на ВКС бившият полицай Венцеслав Караджов ще изтърпява наказанието „доживотен затвор“ за предумишленото убийство на родителите му, извършено с особена жестокост и с користна цел

С Решение № 294/16.05.2024 г. по наказателно дело № 1090/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решение от 09.10.2023 г. по в.н.о.х.д. № 94/2023 г. на Апелативен съд – Пловдив. Решението е окончателно. Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното наказание и съдебното решение е публикувано. Делото е образувано по касационни жалби на Венцеслав Караджов и на защитника му.

Още ...

За инсцениран грабеж на инкасо автомобил през 2017 г. Явор Георгиев ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 7 г., Илиян Илиев – „лишаване от свобода“ за 4 г., а Екатерина Кабакчиева – „лишаване от свобода“ за 3 г., отложено с изпитателен срок

С Решение № 282/10.05.2024 г. по наказателно дело № 221/2024 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя решението по в.н.о.х.д. № 509/2021 г. на Софийския апелативен съд (САС), като: намалява наложеното по отношение на Екатерина Кабакчиева наказание „лишаване от свобода“ на 3 години, като отлага изтърпяването с изпитателен срок от 5 години; намалява наложеното по отношение на Илиян Илиев наказание „лишаване от свобода“ на 4 години. Оставя в сила решението в останалата му част.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове