Върховен касационен съд

Председателят на ВКС проведе среща с родители на загинали при пътнотранспортни произшествия деца и млади хора

По инициатива на родители, загубили децата си след пътнотранспортни произшествия, на 29 септември 2023 г. се проведе среща между техни представители и председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова. Целта на разговора бе да се обсъдят механизми за превенция и съвместни действия на държавните институции и на обществеността, които да доведат до ограничаване на трагичните случаи, водещи до загуба на човешки животи по пътищата на страната. Близките на загиналите деца запознаха председателя на ВКС с идеите си за промени в законите и с реализираните до момента срещи с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Още ...

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с квалифициран състав на престъплението блудство

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд е образувано Тълкувателно дело № 3/2023 г. за приемане от Общото събрание на Наказателната колегия на съда на тълкувателно решение по следните въпроси: За да е осъществен квалифицираният състав на престъплението блудство по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК, необходимо ли е блудството да е извършено едновременно с две или повече малолетни лица, или такава квалификация е допустима и при блудствени действия, извършени поотделно с всяко от две или повече различни лица в непродължителен период от време?

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове