Върховен касационен съд

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март

16.03.2023 г., 9.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 963/2022 г. (срещу Герчо Р. за убийството през 2018 г. на 73-годишния Камен И. в шуменското село Зайчино ореше, където двамата били пастири), ІІІ н. о., докладчик: Даниела Атанасова Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Герчо Р. срещу нова присъда от 16.09.2022 г. по в.н.о.х.д. № 61/2022 г. на Апелативен съд – Варна. С решение по в.н.о.х.д. № 294/2020 г.

Още ...

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за отчитането и заплащането на положените часове нощен труд от служители на МВР

С Тълкувателно решение № 1/2020 от 15.03.2023 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерство на вътрешните работи не са приложими разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от същата наредба) и следва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове