Върховен касационен съд

Наказателната колегия на ВКС сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от НК, свързани с отнемане на превозно средство или налагане на глоба в размер на стойността на превозното средство, когато то не е собственост на извършителя на престъпление

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ОСНК на ВКС) отправи до Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на следните разпоредби от Наказателния кодекс: чл. 280, ал. 5 НК и чл. 343, ал. 5 НК – изцяло, чл. 281, ал. 4 НК – в частта „или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост“, и чл. 343б, ал.

Още ...

ВКС потвърди присъдата на САС за оправдаване на бившия кмет на Петрич Вельо Илиев по обвинение за престъпления по служба и на главния счетоводител по обвинение за безстопанственост във връзка с процедури за лекарства за ветераните

С Решение № 211/04.04.2024 г. по наказателно дело № 109/2024 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъдата от 11.10.2023 г. по в.н.о.х.д. № 1063/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението не подлежи на обжалване. Делото пред ВКС е образувано по касационен протест. С присъда на Окръжен съд – Благоевград Вельо Илиев е оправдан по обвинението, че в периода от 01.01.2007 г. до 19.10.2011 г. като кмет на Община Петрич не изпълнил служебните си задължения, като не провел в периода 2007 – 2011 г.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове