Върховен касационен съд

След окончателно решение на ВКС кметът на пловдивското село Скутаре Стоян Добрев е оправдан по обвинението за кражба на булдозер през 2012

С Решение № 285/19.07.2023 г. по наказателно дело № 469/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивната присъда от 24.11.2022 г. по в.н.о.х.д. № 1788/2022 г. на Окръжен съд – Пловдив. Решението е окончателно. Делото е образувано по протест и касационна жалба на частния обвинител и граждански ищец Атанас И. срещу въззивната присъда на Окръжен съд – Пловдив. С присъда от 06.07.2021 г. на Районен съд – Пловдив Стоян Добрев е признат за виновен в това, че на 09.

Още ...

Наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години ще изтърпява Георги Георгиев за причиняването на смъртта на тригодишно дете при управление на автомобил след употреба на марихуана през 2018 г. в гр. Ботевград

С Решение № 299/15.08.2023 г. по наказателно дело № 329/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 20.12.2022 г. по в.н.о.х.д. № 840/2022 г. на Софийския апелативен съд. Решението е окончателно. Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Георги Георгиев срещу въззивното решение, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 117/2022 г. на Софийския окръжен съд. С нея Георгиев е признат за виновен в това, че на 18.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове