Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Регистър на делата срещу журналисти и медии

Aктуални списъци на делата срещу журналисти и медии

Решения по делата срещу журналисти и медии: списък решения

PDF Заповед № 777/18.10.2022 г. на председателя на ВКС за: въвеждане на Единен каталог на престъпленията, свързани с корупционно поведение и практики; създаване на Електронен регистър на производствата, водени срещу журналисти и медии; публикуване на актуални списъци на делата за корупционни престъпления, организирана престъпност и водени срещу журналисти и медии

2023 г. – първо тримесечие

PDF Върховен касационен съд

PDF Софийски апелативен съд

PDF Апелативен съд – Бургас

PDF Апелативен съд – Варна

PDF Апелативен съд – Велико Търново

PDF Апелативен съд – Пловдив

2022 г. – четвърто тримесечие

PDF Върховен касационен съд

PDF Софийски апелативен съд

PDF Апелативен съд – Бургас

PDF Апелативен съд – Варна

PDF Апелативен съд – Велико Търново

PDF Апелативен съд – Пловдив

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура