Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Регистър на делата срещу журналисти и медии

Aктуални списъци на делата срещу журналисти и медии

Решения/определения по делата срещу журналисти и медии: списък решения

PDF Заповед № 109/14.02.2024 г. на председателя на ВКС за изменение на Заповед № 777/18.10.2022 г.

PDF Заповед № 777/18.10.2022 г. на председателя на ВКС за: въвеждане на Единен каталог на престъпленията, свързани с корупционно поведение и практики; създаване на Електронен регистър на производствата, водени срещу журналисти и медии; публикуване на актуални списъци на делата за корупционни престъпления, организирана престъпност и водени срещу журналисти и медии

2024 г. – първо тримесечие

PDF Върховен касационен съд

PDF Софийски апелативен съд

PDF Апелативен съд – Бургас

PDF Апелативен съд – Варна

PDF Апелативен съд – Велико Търново

PDF Апелативен съд – Пловдив

2023 г. – четвърто тримесечие

PDF Върховен касационен съд

PDF Софийски апелативен съд

PDF Апелативен съд – Бургас

PDF Апелативен съд – Варна

PDF Апелативен съд – Велико Търново

PDF Апелативен съд – Пловдив

2023 г. – трето тримесечие

PDF Върховен касационен съд

PDF Софийски апелативен съд

PDF Апелативен съд – Бургас

PDF Апелативен съд – Варна

PDF Апелативен съд – Велико Търново

PDF Апелативен съд – Пловдив

2023 г. – второ тримесечие

PDF Върховен касационен съд

PDF Софийски апелативен съд

PDF Апелативен съд – Бургас

PDF Апелативен съд – Варна

PDF Апелативен съд – Велико Търново

PDF Апелативен съд – Пловдив

2023 г. – първо тримесечие

PDF Върховен касационен съд

PDF Софийски апелативен съд

PDF Апелативен съд – Бургас

PDF Апелативен съд – Варна

PDF Апелативен съд – Велико Търново

PDF Апелативен съд – Пловдив

2022 г. – четвърто тримесечие

PDF Върховен касационен съд

PDF Софийски апелативен съд

PDF Апелативен съд – Бургас

PDF Апелативен съд – Варна

PDF Апелативен съд – Велико Търново

PDF Апелативен съд – Пловдив

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура