Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

ГАЛИНА ЗАХАРОВА

председател на Върховния касационен съд

Галина Захарова е родена на 4 май 1964 г. в гр. София.

През 1988 г. завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В периода 1988 – 1989 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1989 г. до 1991 г. е младши съдия в същия съд. От 1991 г. до 1992 г. е районен съдия в Пети районен съд (СРС), а от 1992 г. става заместник-председател на съда. Работи като съдия в Софийския градски съд от 1993 г. до 1998 г., като в периода 1998 – 1999 г. е заместник-председател на съда. В Софийския апелативен съд е съдия от 1999 г. до 2004 г. и от 2004 г. до 2007 г. е негов заместник-председател. От 2007 г. до 2011 г. е член на Висшия съдебен съвет. След това продължава да работи като съдия в Софийския апелативен съд до 2013 г. Във Върховния касационен съд правораздава от 2013 г., като от 2017 г. е председател на Второ наказателно отделение. От 2018 г. до 2022 г. е заместник на председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия.

От 11 февруари 2022 г. е председател на Върховния касационен съд, избрана на 14 януари 2022 г. от Висшия съдебен съвет и назначена с Указ № 3 от 17.01.2022 г. на президента на Република България (обн. ДВ, бр. 6 от 21 януари 2022 г.).

Има специализация по европейско право в Европейския център за съдии и адвокати към Европейския институт за публична администрация в Люксембург.

Член е на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието. Била е лектор в редица обучения, организирани от НИП.

Участвала е в Експертен комитет за ранна превенция на младежката престъпност на Съвета на Европа в Страсбург. Била е експерт в регионален проект за Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора, както и експерт за България в проучвания на Европейската комисия за институционална и правна рамка на съдебното сътрудничество по наказателни дела в Европейския съюз; за минималните санкции, приложими в държавите членки, и за наказанията, свързани с лишаване от права в държавите членки.

Владее английски език.

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

заместник на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия

Мими Фурнаджиева е родена на 29 ноември 1963 г. в гр. Разлог.

През 1987 г. завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а от 2006 г. е и магистър по съдебна администрация – Университет на Денвър, САЩ.

В периода 1987 – 1988 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд. От 1989 г. до 1993 г. работи като юрисконсулт. В периода 1993 – 1995 г. е районен съдия в Районен съд – Разлог. От 1995 г. до 2007 г. правораздава в Окръжен съд – Благоевград, като от 2000 г. до 2003 г. е заместник-председател на съда, а от 2003 г. до 2004 г. е негов председател. От 2007 г. е съдия във Върховния касационен съд.

От 1 април 2022 г. е заместник на председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданската колегия, назначена с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 12/22.03.2022 г.

Владее английски език.

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

заместник на председателя на ВКС и ръководител на Търговската колегия

Евгений Стайков е роден 8 януари 1960 г. в гр. София.

През 1985 г. завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В периода 1985 – 1986 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1986 г. до 1988 г. е младши съдия в същия съд. От 1988 г. до 1991 г. е съдия в Първи районен съд (СРС), а в периода 1991 – 1992 г. е председател на Трети районен съд. Работи като съдия в Софийския градски съд от 1992 г. до 1994 г., като от 1994 г. до 1998 г. е председател на съда. От 1998 г. до 2009 г. е председател на Софийския апелативен съд, като за периода 2003 – 2007 г. е член на Висшия съдебен съвет, избран от квотата на съдиите. От 2011 г. до 2015 г. работи като адвокат. От 2015 г. е съдия във Върховния касационен съд.

От 1 април 2022 г. е заместник на председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Търговската колегия, назначен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 12/22.03.2022 г.

Владее френски и английски език.

ЛАДА ПАУНОВА

заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия

Лада Паунова е родена на 8 май 1965 г. в гр. София.

През 1988 г. завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В периода 1988 – 1989 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд. Работи като юрисконсулт от 1991 г. до 1993 г., когато става младши-съдия в Софийския градски съд. От 1993 г. до 1997 г. е съдия в Софийския районен съд. През 1997 г. и 1998 г. е юрисконсулт, а от 1998 г. до 2004 г. е адвокат. В периода 2004 – 2006 г. е съдия в Софийския градски съд. От 2006 до 2015 г. правораздава като съдия в Софийския апелативен съд. От 2015 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2020 г. е председател на Трето наказателно отделение.

От 1 април 2022 г. е заместник на председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, назначена с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 12/22.03.2022 г.

Владее руски, испански и английски език.

СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура