Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

ПРАВИЛА

PDF ПРАВИЛА за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди (приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/05.07.2018 г.)

ОБРАЗЦИ

PDF ОБРАЗЕЦ на заявление по чл. 16, ал. 1 - Приложение № 1

PDF ОБРАЗЕЦ на декларация по чл. 16, ал. 2, б. "а" - Приложение № 2

PDF ОБРАЗЦИ на регистри по чл.34 от Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди

ЗАСЕДАНИЯ НА ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ

PDF Извлечение от Протокол 16 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 29-11-2023 г.

PDF Извлечение от Протокол 15 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 17-05-2023 г.

PDF Извлечение от Протокол 14 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 02-11-2022 г.

PDF Извлечение от Протокол 13 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 20-10-2022 г.

PDF Извлечение от Протокол 12 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 03-10-2022 г.

PDF Извлечение от Протокол 11 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 28-09-2022 г.

PDF Извлечение от Протокол 10 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 25-06-2020 г.

PDF Извлечение от Протокол 9 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 06-01-2020 г.

PDF Извлечение от Протокол 8 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 05-12-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 7 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 25-06-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 6 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 03-06-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 5 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 22-05-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 4 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 25-01-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 3 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 05-11-2018 г.

PDF Извлечение от Протокол 2 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 17-10-2018 г.

PDF Извлечение от Протокол 1 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 20-09-2018 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура