Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

ПРАВИЛА

PDF ПРАВИЛА за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди (приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/05.07.2018 г.)

ОБРАЗЦИ

PDF ОБРАЗЕЦ на заявление по чл. 16, ал. 1 - Приложение № 1

PDF ОБРАЗЕЦ на декларация по чл. 16, ал. 2, б. "а" - Приложение № 2

PDF ОБРАЗЦИ на регистри по чл.34 от Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди

ЗАСЕДАНИЯ НА ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ

PDF Извлечение от Протокол 15 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 17-05-2023 г.

PDF Извлечение от Протокол 14 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 02-11-2022 г.

PDF Извлечение от Протокол 13 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 20-10-2022 г.

PDF Извлечение от Протокол 12 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 03-10-2022 г.

PDF Извлечение от Протокол 11 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 28-09-2022 г.

PDF Извлечение от Протокол 10 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 25-06-2020 г.

PDF Извлечение от Протокол 9 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 06-01-2020 г.

PDF Извлечение от Протокол 8 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 05-12-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 7 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 25-06-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 6 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 03-06-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 5 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 22-05-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 4 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 25-01-2019 г.

PDF Извлечение от Протокол 3 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 05-11-2018 г.

PDF Извлечение от Протокол 2 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 17-10-2018 г.

PDF Извлечение от Протокол 1 от заседание на Жилищна комисия към ВКС, проведено на 20-09-2018 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура