Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

КОНКУРСИ

01.02.2023 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен секретар“ на Върховния касационен съд – 1 (една) щатна бройка

PDF Крайно класиране

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Регламент

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ

PDF Декларация - лични данни

09.11.2022 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен помощник“ към Гражданската колегия – 3 (три) щатни бройки, от които 1 щатна бройка по заместване на отсъстващ служител

PDF Крайно класиране

PDF Резултати от теста

PDF Регламент

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ

PDF Декларация - лични данни

23.08.2022 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен помощник“ към Наказателната колегия – 3 (три) щатни бройки

PDF Крайно класиране

PDF Резултати от теста

PDF Регламент

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ

PDF Декларация - лични данни

21.06.2021 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „експерт-софтуерна поддръжка“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“

PDF Списък класиране

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

21.06.2021 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен деловодител - ЗКИ“ – 1 (една) щатна бройка в сектор „Защита на класифицираната информация“

PDF Списък класиране

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

21.06.2021 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ – 2 (две) щатни бройки към служба „Граждански съдопроизводства“

PDF Списък класиране

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

13.10.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Търговска колегия - 1 (една) щатна бройка, по заместване на отсъстващ служител

PDF Списък класиране

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

13.10.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Гражданска колегия - 5 (пет) щатни бройки, от които 3 щ. бр. по заместване на отсъстващи служители

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

13.10.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Наказателна колегия - 2 (две) щатни бройки

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

03.07.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ – 1 (една) щатна бройка към служба „ Наказателни съдопроизводства“

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

16.03.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ – 1 (една) щатна бройка към служба „Наказателни съдопроизводства“

PDF Съобщение

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура