Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

КОНКУРСИ

01.02.2023 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен секретар“ на Върховния касационен съд – 1 (една) щатна бройка

PDF Крайно класиране

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Регламент

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ

PDF Декларация - лични данни

09.11.2022 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен помощник“ към Гражданската колегия – 3 (три) щатни бройки, от които 1 щатна бройка по заместване на отсъстващ служител

PDF Крайно класиране

PDF Резултати от теста

PDF Регламент

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ

PDF Декларация - лични данни

23.08.2022 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен помощник“ към Наказателната колегия – 3 (три) щатни бройки

PDF Крайно класиране

PDF Резултати от теста

PDF Регламент

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ

PDF Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ

PDF Декларация - лични данни

21.06.2021 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „експерт-софтуерна поддръжка“ – 1 (една) щатна бройка в отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“

PDF Списък класиране

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

21.06.2021 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен деловодител - ЗКИ“ – 1 (една) щатна бройка в сектор „Защита на класифицираната информация“

PDF Списък класиране

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

21.06.2021 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ – 2 (две) щатни бройки към служба „Граждански съдопроизводства“

PDF Списък класиране

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

13.10.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Търговска колегия - 1 (една) щатна бройка, по заместване на отсъстващ служител

PDF Списък класиране

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

13.10.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Гражданска колегия - 5 (пет) щатни бройки, от които 3 щ. бр. по заместване на отсъстващи служители

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

13.10.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Наказателна колегия - 2 (две) щатни бройки

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

03.07.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ – 1 (една) щатна бройка към служба „ Наказателни съдопроизводства“

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

16.03.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ – 1 (една) щатна бройка към служба „Наказателни съдопроизводства“

PDF Съобщение

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура