Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА НА ВКС

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Тълкувателно дело № 2/2024 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Съдебна практика  
Разпореждане за насрочване 26.09.2024 г.
Разпореждане на докладчика  
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на ВКС  
Тълкувателно дело № 1/2024 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеОПРЕДЕЛЕНИЕ06.06.2024 г.
Разпореждане на докладчика 25.04.2024 г.
Разпореждане за образуване 04.04.2024 г.
Искане от министъра на правосъдието  
Тълкувателно дело № 3/2023 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за отсрочване 26.09.2024 г.
Разпореждане за насрочване 06.06.2024 г.
Съдебна практика 18.04.2024 г.
Разпореждане на докладчика 21.03.2024 г.
Разпореждане за образуване 18.01.2024 г.
Искане от Главния прокурор  
Тълкувателно дело № 2/2023 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване12.10.2023 г.
Разпореждане на докладчика15.06.2023 г.
Съдебна практика08.06.2023 г.
Разпореждане за образуване 20.04.2023 г.
Искане от Главния прокурор
Тълкувателно дело № 1/2023 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Съдебна практикаРЕШЕНИЕ13.07.2023 г.
Разпореждане за насрочване 15.06.2023 г.
Разпореждане на докладчика 01.06.2023 г.
Разпореждане за образуване 06.04.2023 г.
Искане от председателя на ВКС  
Тълкувателно дело № 1/2022 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Съдебна практика30.03.2023 г.
Разпореждане за насрочване-нова дата 19.01.2023 г.
Разпореждане за насрочване 15.12.2022 г.
Разпореждане на докладчика  
Разпореждане за образуване  
Искане от Главния прокурорРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Предложение от ВАдв.С 25.03.2021 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане на докладчика  
Разпореждане за насрочванеОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Предложение от ВАдв.СРЕШЕНИЕ20.10.2022 г.
Допълнение към предложението на ВАдв.С 06.10.2022 г.
Разпореждане за образуване 14.07.2022 г.
Разпореждане на докладчиците 27.05.2021 г.
Разпореждане за насрочване 19.11.2020 г.
Разпореждане на докладчиците  
Решение на ОСНК от 06.10. и 20.10.2022 г.  
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКСРЕШЕНИЕ25.02.2021 г.
Разпореждане за образуване 11.02.2021 г.
Разпореждане на докладчика 05.11.2020 г.
Разпореждане за насрочване 05.03.2020 г.
  05.12.2019 г.
  21.11.2019 г.
  31.10.2019 г.
  17.10.2019 г.
  10.10.2019 г.
  26.09.2019 г.
  27.06.2019 г.
  16.05.2019 г.
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКСРЕШЕНИЕ14.12.2021 г.
Разпореждане за образуване 11.03.2021 г.
Разпореждане на докладчика 15.10.2020 г.
Разпореждане за насрочване 20.02.2020 г.
  13.02.2020 г.
  14.11.2019 г.
  21.06.2018 г.
Тълкувателно дело № 7/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор  
Разпореждане за образуванеОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 08.02.2018 г.
Разпореждане за образуване 07.12.2017 г.
Разпореждане на докладчика 26.10.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС 10.05.2018 г.
Разпореждане за образуване 26.04.2018 г.
Разпореждане на докладчика 03.04.2018 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ28.03.2018 г.
  15.03.2018 г.
  01.03.2018 г.
  18.01.2018 г.
  14.12.2017 г.
  26.10.2017 г.
Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 25.01.2018 г.
Разпореждане за образуване 30.11.2017 г.
Разпореждане на докладчика 12.10.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 23.11.2017 г.
Разпореждане за образуване 02.11.2017 г.
Разпореждане на докладчика 19.10.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ05.10.2017 г.
Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 14.02.2018 г.
Разпореждане за образуване 14.12.2017 г.
Разпореждане на докладчика 16.11.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ09.11.2017 г.
  19.10.2017 г.
  21.09.2017 г.
  01.06.2017 г.
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 28.09.2017 г.
Разпореждане за образуване 15.06.2017 г.
Разпореждане на докладчика 18.05.2017 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС 16.02.2017 г.
Предложение на заместник председателя на ВКС  
Разпореждане за образуване  
Разпореждане на докладчика  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2016 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 06.10.2016 г.
Искане от Екатерина Захариева - Министър на правосъдието 12.07.2016 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане на докладчика  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване  
Искане от председателя на ВКС  
Разпореждане за допълванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС 24.03.2016 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане на докладчика  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 25.11.2015 г.
Разпореждане за образуване 19.11.2015 г.
Разпореждане на докладчика 11.11.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ29.10.2015 г.
  01.10.2015 г.
Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС 10.12.2015 г.
Разпореждане за образуване 02.12.2015 г.
Разпореждане на докладчика 22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ08.10.2015 г.
  01.10.2015 г.
  24.09.2015 г.
  25.06.2015 г.
Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС 11.06.2015 г.
Разпореждане за образуване 21.05.2015 г.
Разпореждане на докладчика 16.04.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 25.06.2015 г.
Разпореждане за образуване 25.06.2015 г.
Разпореждане на докладчика 12.03.2015 г.
Разпореждане за насрочванеОПРЕДЕЛЕНИЕ12.03.2015 г.
Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС 14.05.2015 г.
Разпореждане за образуване 07.05.2015 г.
Разпореждане на докладчика 23.04.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ19.02.2015 г.
  15.01.2015 г.
  27.11.2014 г.
Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 16.12.2014 г.
Разпореждане за образуване 13.11.2014 г.
Разпореждане на докладчика 09.10.2014 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 27.11.2014 г.
Разпореждане за образуване 26.06.2014 г.
Разпореждане на докладчика  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 13.11.2014 г.
Искане от председателя на ВКС 19.06.2014 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане на докладчика  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 30.10.2014 г.
Разпореждане за образуване 10.06.2014 г.
Разпореждане на докладчика  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 15.01.2015 г.
Разпореждане за образуване 27.11.2014 г.
Разпореждане на докладчиците 22.05.2014 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 14.11.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 14.11.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 17.10.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 26.09.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 11.07.2013 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 21.02.2013 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 20.09.2012 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 19.06.2012 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 21.06.2012 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор  
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС  
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор  
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2009 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2007 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2007 г. ОСНКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
ДЕЛА ПО КОЛЕГИИ
Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия ОСГТК ОСНГТК ВКС и ВАС Правила
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура