Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

СЪСТАВ НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

ЛАДА ЛЮБОМИРОВА ПАУНОВА - ръководител

1-во наказателно отделение2-ро наказателно отделение3-то наказателно отделение
МИНА ИВАНОВА ТОПУЗОВА
председател отделение
ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ТОНЕВА-ДАЧЕВА
председател отделение
АНТОАНЕТА БЛАГОЕВА ДАНОВА
председател отделение
РУЖЕНА ГЕОРГИЕВА КЕРАНОВА
съдия
БИЛЯНА ДАВИДОВА ЧОЧЕВА
съдия
БЛАГА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
съдия
РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
съдия
ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА СТАМБОЛОВА
съдия
ДАНИЕЛА САВЧОВА АТАНАСОВА
съдия
СПАС НИКОЛОВ ИВАНЧЕВ
съдия
БИСЕР ЖИВКОВ ТРОЯНОВ
съдия
МАЯ ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
съдия
ВАЛЯ АНГЕЛОВА РУШАНОВА
съдия
ПЕТЯ ПЕТРОВА ШИШКОВА
съдия
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МЕДАРОВА
съдия
ХРИСТИНА ПЕТРОВА МИХОВА
съдия
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАНЕВА
съдия
НЕВЕНА ИВАНОВА ГРОЗЕВА-НЕДЕВА
съдия
КРАСИМИР ПЕТКОВ ШЕКЕРДЖИЕВ
съдия
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА-ВЕЛЕВА
съдия
ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ЛУКОВ
съдия
ДЕНИЦА ВЪЛЕВА ВЪЛКОВА
съдия
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА-РУШАНОВА
съдия
БОНКА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА
съдия
СВЕТЛА БИСЕРОВА БУКОВА
съдия
ВЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
съдия
КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ
съдия
ВИОЛЕТА БОЯНОВА МАГДАЛИНЧЕВА-КЛИНГОВА
съдия
СЪСТАВ КОЛЕГИИ
Председателство Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура