Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

Публикувани са мотивите на присъдата на ВКС, с която на бившия командос Ангел Желязков е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 7 години за убийството на полицая Добромир Л., извършено през 2018 г. в гр. Пловдив
Прочети

След окончателно решение на ВКС Стефан Стефанов ще изтърпява наказание от три години „лишаване от свобода“ за причиняването на смъртта на 17-годишен ученик при управление на автомобил след употреба на канабис през 2022 г. в гр. Варна
Прочети

След окончателно решение на ВКС Валентин Кръстев е осъден за принуда чрез злоупотреба с власт във връзка с ремонта на Националния дворец на културата за нуждите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз
Прочети

ВКС връща за ново разглеждане на Апелативен съд – Варна делото срещу Жечко К. за катастрофата в кръгово кръстовище в гр. Шумен през 2022 г., при която е причинена смъртта на 22-годишна жена и средна телесна повреда на нейната спътничка
Прочети

ВКС потвърди присъдата, с която за убийството на диджей Теди през 2015 г. са наложени наказанията „доживотен затвор“ на Константин Бухлев и „лишаване от свобода“ за 20 години на Григор Колев
Прочети

Сайтът на Върховния касационен съд няма да бъде достъпен на 6 и 7 юли 2024 г. (събота и неделя) заради профилактика на съоръжения в трафопоста на Съдебната палата
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с изпълнителното производство
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно присъждането на разноски в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в Семейния кодекс
Прочети

ВКС отклонява искането на министъра на правосъдието за постановяване на тълкувателно решение по въпрос относно информацията в свидетелството за съдимост при реабилитация
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани със Закона за наследството
Прочети

ВКС потвърди наложеното на Донка Минкова наказание „пробация“ за 2 години за получаването в качеството ѝ на председател на ТЕЛК – Ловеч на подкуп за издаване на фалшив документ за нетрудоспособност
Прочети

ВКС върна за ново разглеждане на Софийския апелативен съд делото срещу Боян С.-Р. за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, извършени в ЛГБТИ общностния център Rainbow Hub през 2021 г.
Прочети

След решение на ВКС Росен Радоев ще изтърпява наказание от пет година „лишаване от свобода“ за причиняването на смъртта на Нанси Т. и средни телесни повреди на Леонардо А. при катастрофа до село Баница през 2020 г.
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни
Прочети

До 21.06.2024 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия, изпълняваща функциите на ВСС, със специализация по гражданско право и двама членове със специализация по наказателно право
Прочети

ВКС потвърди наложеното на Юлиян Шаламанов наказание „доживотен затвор“ за грабежа, придружен с убийството на Фатме М. в търговищкото село Славяново през 2022 г.
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроси относно правомощията на съда при противоречиво упражняване на процесуални права от двама управители на търговско дружество
Прочети

След окончателно решение на ВКС бившият полицай Венцеслав Караджов ще изтърпява наказанието „доживотен затвор“ за предумишленото убийство на родителите му, извършено с особена жестокост и с користна цел
Прочети

За инсцениран грабеж на инкасо автомобил през 2017 г. Явор Георгиев ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 7 г., Илиян Илиев – „лишаване от свобода“ за 4 г., а Екатерина Кабакчиева – „лишаване от свобода“ за 3 г., отложено с изпитателен срок
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май
Прочети

След решение на ВКС на Емил Драгомиров са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 1 година, отложено за срок от 3 години, и „глоба“ от 2000 лв. за даване на подкуп на служител от ГДБОП за предоставяне на класифицирана информация
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпрос относно началния момент на погасителната давност за вземане за обезщетение при незаконно уволнение
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпрос относно позоваването на придобивна давност след изгубване на владението на имот за повече от 6 месеца
Прочети

След окончателно решение на ВКС журналистът Огнян Стефанов е оправдан по обвинение за укриване на данъци
Прочети

След решение на ВКС Хюсеин Хюсменов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 14 години за умишленото причиняване на смъртта на Петър Д. и телесни повреди на Десислав Д. при управление на автомобил със скорост над максимално разрешената и с несъобразена дистанция
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април
Прочети

Наказателната колегия на ВКС сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от НК, свързани с отнемане на превозно средство или налагане на глоба в размер на стойността на превозното средство, когато то не е собственост на извършителя на престъпление
Прочети

ВКС потвърди присъдата на САС за оправдаване на бившия кмет на Петрич Вельо Илиев по обвинение за престъпления по служба и на главния счетоводител по обвинение за безстопанственост във връзка с процедури за лекарства за ветераните
Прочети

Георги Иванчев ще изтърпява наказание „доживотен затвор“ за умишленото убийство на приятелката му Поля Д. през 2020 г. в село Рибен, реши окончателно Върховният касационен съд
Прочети

Ръководителят на Наказателната колегия на ВКС разпореди преписката, образувана по сигнал на акад. Денков, да бъде предадена за разглеждане по компетентност на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или заместник на главния прокурор
Прочети

След решение на ВКС Стоил Стоянов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 20 години за многократно изнасилване на ненавършило 14 г. момиче и за действия на полово удовлетворение с ненавършило 14 г. момче
Прочети

След решение на ВКС Дончо Драганов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 17 години за убийството на работещия при него като овчар Ахмед А., извършено през 2020 г. в с. Горен чифлик по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост
Прочети

След решение на ВКС на Иван Донков са наложени окончателно наказанията „лишаване от свобода“ за 3 г. с изпитателен срок от 5 г. и „глоба“ от 7000 лв. за изнудване, придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда, с което са причинени значителни имуществени вреди
Прочети

Сайтът на Върховния касационен съд няма да бъде достъпен на 23 и 24 март 2024 г. (събота и неделя) заради профилактика
Прочети

Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на ВКС и ВАС излязоха с тълкувателно постановление по тълкувателно дело във връзка със Закона за авторското право и сродните му права
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март
Прочети

След решение на ВКС на Янко Янков са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 2 г. с изпитателен срок от 4 г. и „глоба“ от 12 000 лв. заради купуване на гласове в проведените през 2019 г. избори за общински съветници в Стара Загора
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства
Прочети

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото срещу Кристиан З. за причиняването при управление на МПС на смъртта на служителя на ГДБОП Божидар Б. през 2018 г.
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроси относно правото на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за МВР, чийто статут се урежда със ЗДСл, на осигуряване на храна или левовата ѝ равностойност
Прочети

Общото събрание на Търговската колегия на ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с арбитражното споразумение
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари
Прочети

След решение на ВКС Николай Николов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 15 г. за умишленото убийство на Любен С. през 2021 г. в с. Громшин, обл. Монтана
Прочети

След решение на ВКС Радослав Босилков – бивш управител на „Надин Комерс“, Денис Бошнаков, Мариян Комитов и Павел Варнаджиев са окончателно оправдани по обвинението за участие в организирана престъпна група и за данъчни измами в особено големи размери
Прочети

В тълкувателно решение ОСГК на ВКС постанови, че отказ от наследство, извършен от ненавършило пълнолетие дете, е недопустим
Прочети

След окончателно решение на ВКС Иво Даскалов ще изтърпява наказанието „лишаване от свобода“ за 10 г. за причиняването през 2021 г. на смъртта на трима души при управление на МПС в пияно състояние
Прочети

До 31.01.2024 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите със специализация по гражданско право
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари
Прочети

ВКС определи Районен съд – Пловдив да разгледа делото срещу Георги Г., обвинен за нанасянето на рани с макетен нож на Дебора М. и отправяне на закани за убийство
Прочети

След решение на ВКС Мирослава Кадурина – бивш началник на клиника във ВМА, е оправдана окончателно по обвиненията за длъжностно престъпление и присвояване
Прочети

След окончателно решение на ВКС Венета Павлова е оправдана по обвинението за причинена по непредпазливост смърт на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело относно допустимостта на иск по Закона за наследството за нищожност на делба, ако тя е допусната, но все още не е извършена
Прочети

ВКС отклонява искането за постановяване на тълкувателно решение по въпроси относно регресните права между солидарните длъжници при уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи
Прочети

ВКС връща на Апелативен съд – Варна за ново разглеждане делото срещу Събин Д. за блудство и изнасилване на доведената му дъщеря, ненавършила 14 години
Прочети

ВКС връща на Апелативен съд – Пловдив за ново разглеждане делото срещу Ваклин Х. за причиняването през 2019 г. на смъртта на трима души при управление на влекач с ремарке на пътя Пловдив – Пазарджик при разклона за с. Цалапица
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси относно определянето на обезщетение за вреди от незаконно обвинение и нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок
Прочети

След окончателно решение на ВКС за убийството на Михаил Стоянов в Борисовата градина през 2008 г. Александър Георгиев ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 15 години, а Радослав Кирчев – за 6 години
Прочети

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС отклонява предложението за постановяване на тълкувателно решение по въпроси относно основанията за отвод на съда
Прочети

След решение на ВКС инспекторите в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив Станко Милушев, Паун Тенев и Димитър Янакиев, ще изтърпяват наказание „лишаване от свобода“ съответно 3 години за първия и 2 години за втория и третия от тях, за искане и приемане на подкупи
Прочети

След решение на ВКС Петко Еленков ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 11 години за умишлено убийство през 2013 г. в депото на гара „Подуяне“ на 16-годишния Велин Д. и за средна телесна повреда на 14-годишния Камен Я.
Прочети

За предумишленото убийство на митнически инспектор от гр. Пловдив през 1999 г. ВКС наложи на Божидар Атанасов наказание „лишаване от свобода“ за 20 г., а на Иван Карабелов – наказание „лишаване от свобода“ за 8 г.
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември
Прочети

След решение на ВКС Георги Костадинов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години за причиняването при управление на МПС на смъртта на полицай през 2020 г. в землището на с. Радево, общ. Нова Загора
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпрос относно присъждането на разноски в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в Семейния кодекс
Прочети

ВКС потвърди оправдателната присъда по делото срещу Румяна Ченалова по обвинение, че като съдия е извършила длъжностни и документни престъпления при разглеждането на търговско дело по искова молба на „ОЕТ – Обединени енергийни търговци“ ООД срещу НЕК
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври
Прочети

ВКС връща на Апелативен съд – Велико Търново за ново разглеждане делото срещу Александър К. за причиняването на смъртта на трима младежи и средна телесна повреда на двама при катастрофа през 2020 г. до с. Български извор
Прочети

Пеньо Мангъров ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 г. за отвличане и изнасилване на жена в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив
Прочети

Председателят на ВКС проведе среща с родители на загинали при пътнотранспортни произшествия деца и млади хора
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с квалифициран състав на престъплението блудство
Прочети

След окончателно решение на ВКС кметът на пловдивското село Скутаре Стоян Добрев е оправдан по обвинението за кражба на булдозер през 2012
Прочети

Наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години ще изтърпява Георги Георгиев за причиняването на смъртта на тригодишно дете при управление на автомобил след употреба на марихуана през 2018 г. в гр. Ботевград
Прочети

На 16 и 17 септември ВКС осигури свободен достъп до Съдебната палата в рамките на Европейските дни на наследството, като близо 300 гости бяха запознати с историята на сградата, получиха и информация за настанените в нея органи на съдебната власт
Прочети

След окончателно решение на ВКС Герчо Рангелов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за убийството през 2018 г. на 73-годишния Камен И. в шуменското село Зайчино ореше
Прочети

ПОЧИНА СЪДИЯ МАРИЯ МОСКОВА
Прочети

След решение на ВКС е възобновено делото срещу Александър Г. и Радослав К. за убийството на Михаил С. в Борисовата градина през 2008 г.
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември
Прочети

След решение на ВКС бившият футболист от Гоце Делчев Марио Метушев ще изтърпява наказанието „доживотен затвор“ за убийството на Красимир Колджиев чрез нанасяне на 97 удара с нож през 2018 г.
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси относно нищожността на завещание, направено както заради вече положени грижи за завещателя, така и с оглед на бъдещи грижи до края на живота му
Прочети

След окончателно решение на ВКС англичанинът Кенет Смит ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за убийството в условията на домашно насилие през 2021 г. на жена в село Терзийско, починала след нанесени рани с нож
Прочети

След окончателно решение на ВКС Кристиан Николов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за причиняването при катастрофа през 2020 г. на смъртта на Милен Цветков
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно обхвата на съдебния контрол върху постановлението за прекратяване на наказателното производство, когато се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия
Прочети

ВКС потвърди присъдата на Апелативен съд – Велико Търново по делото за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.
Прочети

Пред ВКС и ВАС е образувано тълкувателно дело за приемане на съвместно тълкувателно постановление по въпроси, свързани с възможността за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическите лица според българското материално право, правото на Европейския съюз или международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила
Прочети

След решение на ВКС Мария Велева ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 г. за убийството на баща ѝ в столичния ж. к. „Люлин“ през 2018 г.
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело относно обезщетението за вреди от трудова злополука или професионално заболяване
Прочети

ВКС потвърди присъдата, с която на Райна Бачева е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца с изпитателен срок от 3 г. за извършени престъпления като прокурор в Районна прокуратура – Благоевград
Прочети

ВКС потвърди решението на СГС, с което поради изтекла давност е прекратено делото срещу Златка и Атанас Миткови по обвинение, че са поддържали у Богдана К. и Стефан Д. заблуждение, че ще станат съсобственици на хотел в к. к. „Слънчев бряг“
Прочети

На принципа на случайния подбор на съдията от СГС Даниела Талева е разпределена първата преписка, образувана по новия ред в НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник
Прочети

На 07.07.2023 г. чрез ЕИСС ще бъде разпределена преписка на принципа на случайния подбор измежду съдиите в списъка, одобрен от Общото събрание на НК на ВКС във връзка с реда по НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник
Прочети

Пленумът на ВКС избра трима съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС
Прочети

ВКС постанови окончателна присъда по делото за причиняване на смъртта на четирима работници при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“
Прочети

ВКС потвърди оправдателната присъда по делото срещу бившия кмет на Община Родопи Йордан Шишков за безстопанственост заради изплащането на неустойки на „Интегрирани пътни системи“АД за ремонт на пътища
Прочети

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС одобри списък със съдии във връзка с реда по Глава тридесет и първа „а“ от НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник
Прочети

ВКС увеличи размера на уважените граждански искове срещу Йоан Матев и потвърди присъдата на САС в останалата ѝ част, с която му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 6 години и 6 месеца за убийството на Георги Игнатов
Прочети

Постъпили уведомления по реда на чл. 411а и сл. от НПК/Глава тридесет и първа "а" от НПК относно наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник
Прочети

ВКС връща за ново разглеждане на Апелативен съд – Варна делото срещу Веселин М. и Красимира К. за изнудване
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпрос относно давностния срок за главницата по договор за банков кредит при уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни
Прочети

ВКС връща на Апелативен съд – Пловдив за ново разглеждане делото срещу бившия служител на сектор „Борба с организираната престъпност“ Владимир П., блъснал момиче на пешеходна пътека и причинил смъртта му
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с приложението на Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Прочети

ВКС и ВАС отклониха искането за приемане на тълкувателно постановление по въпрос относно обжалваемостта на определението за спиране на производството поради отправено преюдициално запитване от друг съд
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с приложението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Прочети

В Годишния доклад за дейността на ВКС през 2022 г. се констатира, че общият брой на делата за разглеждане в съда е най-големият за последните 5 години – 13 773 броя
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за приложението на чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Прочети

Върховният касационен съд и Върховният административен съд излязоха с тълкувателно постановление по два въпроса, свързани с прилагането на разпоредби от Закона за административните нарушения и наказания
Прочети

Обявление за провеждане на процедура по подбор на кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на човека
Прочети

ВКС публикува решението по делото за катастрофата на гара Хитрино през 2016 г. след получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените наказания
Прочети

Непозволено увреждане е правното основание на предявен срещу държавата иск, свързан с платена такса по силата на обявен за противоконституционен текст от Закона за енергията от възобновяеми източници, реши ВКС
Прочети

До 18.05.2023 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на двама членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия със специализация по наказателно право
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с прилагането на разпоредба от Закона за международния търговски арбитраж
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за неналагането при някои престъпления по транспорта на кумулативно предвиденото в чл. 343г от НК наказание „лишаване от право да се управлява МПС“
Прочети

До 09.05.2023 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия със специализация по гражданско право
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно прекратяването на трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер преди приемането на Закона за предучилищното и училищното образование
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април
Прочети

След окончателно решение на ВКС Haдeждa Kyюмджиeвa – следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, e оправдана по обвинението за хулиганство, съпроводено със съпротива срещу орган на властта
Прочети

Върховният касационен съд и Върховният административен съд излязоха с тълкувателно постановление по въпрос, свързан със Закона за движение по пътищата
Прочети

ВКС реши, че погасителната давност не тече, докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за отчитането и заплащането на положените часове нощен труд от служители на МВР
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с производствата по защита на правото върху промишлен дизайн
Прочети

ВКС отклони искане за приемане на тълкувателно решение по въпрос за разглеждане на искания за спиране на охранителните производства по заявления за вписване, заличаване и обявяване в Търговския регистър
Прочети

След решение на ВКС Григор Георгиев ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 г. за извършеното с особена жестокост и по особено мъчителен начин убийство на майката на децата му през 2019 г. в с. Гложене
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с изпълнителното производство
Прочети

По описа на Върховния касационен съд няма образувано наказателно производство и не е постановявано решение по делото за извършения през 2012 г. атентат на летище „Сарафово“
Прочети

След решение на ВКС следователят от Силистра Стела Илиева е оправдана по обвинение за хулиганство при проверка през 2020 г. на неправоспособен водач, управлявал нейния автомобил
Прочети

След решение на ВКС Петър Попчев ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 г. за убийството през 2016 г. в градинката до ЖП гара Бургас на Николай Г.
Прочети

ВКС връща на СГС за ново разглеждане делото срещу бившия футболист Александър Б. за хулиганство – хвърлено паве към полицейски кордон по време на протести
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси относно основанията за отвод на съда по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК
Прочети

Смесен съдебен състав на ВКС и ВАС отхвърли жалбите срещу избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за юридическата промяна на пола
Прочети

Върховният касационен съд и Върховният административен съд излязоха с тълкувателно постановление по въпрос, свързан с данъчните складове
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело относно налагането кумулативно на наказанието лишаване от право да се управлява МПС на лице, което управлява МПС в срока на изтърпяване на мярка за временно отнемане на свидетелството му за управление
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари
Прочети

След окончателно решение на ВКС Валентин Димитров и Мая Атанасова са оправдани по обвинението за длъжностно присвояване в особено големи размери
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело относно обхвата на съдебния контрол върху постановлението за прекратяване на наказателното производство, когато се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия
Прочети

Висшият адвокатски съвет публикува своя позиция във връзка с публично изразеното от адв. Михаил Екимджиев становище относно работата на ВКС и ВАС
Прочети

След решение на ВКС Виктор Василев ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 г. за това, че убил баща си с ловна пушка през 2018 г. в с. Добревци, общ. Ябланица
Прочети

Пленумът на ВКС попълни професионалната квота в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, като избра съдия със специализация по гражданско право
Прочети

ВКС връща за ново разглеждане на Апелативен съд – Бургас делото срещу Симеон Д. и Костадин С. за опит да отнемат 52 лв. от таксиметров шофьор през 2017 г. в с. Дражево, придружен с опит за убийство
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари
Прочети

ВКС потвърди наложеното от САС на Тайфи Мекльов наказание „лишаване от свобода“ за 4 г. и 6 м. за разпространение през 2015 г. в гр. Якоруда на ракия с метилов алкохол и причинена смърт на четири лица и телесни повреди на осем лица
Прочети

С тълкувателно решение ВКС постанови, че страните по договор са задължителни необходими другари в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно доказването на пропуснати ползи, причинени от непозволено увреждане
Прочети

До 16.01.2023 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия със специализация по гражданско право
Прочети

ПОЧИНА СЪДИЯ КЕТИ МАРКОВА
Прочети

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с прилагането на Закона за авторското право и сродните му права
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с частичния отказ от иск в касационното производство
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с изпълнителното производство
Прочети

ВКС потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив по делото срещу Вахид Х. и Мохаммадали П. за контрабанда на хероин в особено големи размери през ГКПП „Капитан Андреево“
Прочети

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото за ремонта на НДК по отношение на осъдителната част на въззивното решение спрямо Валентин К.
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември
Прочети

ВКС публикува решението по делото срещу Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров след получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания
Прочети

До 18.11.2022 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия със специализация по гражданско право
Прочети

ВКС отклони предложение за постановяване на тълкувателно решение по въпрос за предявяване от съсобственик на отрицателен установителен иск за собственост за идеални части от имота, надхвърлящи собствената му идеална част
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за оборването на презумпцията за съвместен принос, когато имот, придобит по време на брака при действието на СК от 2009 г., е заплатен със средства от влог на единия съпруг
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за прекъсването на давността при признаване на вземането от длъжника
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за неналагането при някои престъпления по транспорта на кумулативно предвиденото в чл. 343г от НК наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност
Прочети

До 21.10.2022 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия със специализация по гражданско право
Прочети

След решение на ВКС Викторио Александров ще изтърпява наказание лишаване от свобода за срок от 30 години за убийството през 2018 г. на Дарина М. и на едногодишната им дъщеря Никол
Прочети

След окончателно решение на ВКС Огнян Донев и Борис Борисов са оправдани по обвинението за избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери
Прочети

След окончателно решение на ВКС Димитър Върбанов, работил като репортер в предаването „Господари на ефира“, е признат за невиновен по обвинение за лъжесвидетелстване
Прочети

В рамките на Европейските дни на наследството на 17 и 18 септември ВКС осигури достъп на гражданите до Съдебната палата, а гостите бяха запознати с историята на сградата – паметник на културата
Прочети

Сред окончателно решение на ВКС Страхил Гановски е признат за виновен за набиране на лица с цел да бъдат използвани за развратни действия и за участие в ОПГ, имаща за цел извършване в страната и чужбина на трафик на хора
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември
Прочети

ВКС постанови решение по делото за причиняване на смъртта на четирима работници при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“
Прочети

ВКС отмени частично присъдата на АСНС по делото за „Мини – Бобов дол“ срещу Румен О. и Пламен Е. и върна делото на САС за ново разглеждане
Прочети

ВКС постанови решение по наказателно дело № 435/2022 г. срещу бившия зам. областен управител на Монтана Цветко Ц. за шофиране през 2019 г. с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при установено съпричиняване от страна на пострадалия
Прочети

Петчленен състав на ВКС и ВАС отхвърли жалбата на Бойко Атанасов срещу решението на Избирателната комисия за избор на член на ВСС от квотата на следователите
Прочети

За 22.07.2022 г. е насрочено заседание по делото, образувано по две жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора
Прочети

Пламен Стоянов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 г. и 6 м. за катастрофата с 2 жертви и 7 ранени през 2018 г. по пътя Разград – Попово
Прочети

За 14.07.2022 г. е насрочено заседание по делото, образувано по жалба на Бойко Атанасов срещу решението от 11.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на член на ВСС от квотата на следователите
Прочети

ВКС постанови, че не подлежи на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция
Прочети

Пленумът на ВКС попълни професионалната квота в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, като избра трима съдии за нейни членове
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни
Прочети

До 10.06.2022 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за приложението на норми от Закона за задълженията и договорите
Прочети

След окончателно решение на ВКС бившият заместник-кмет на София Евгени Крусев е оправдан по обвинението за длъжностно престъпление във връзка с ремонта на улица „Граф Игнатиев“
Прочети

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото за убийството на Стефан Я. в ж. к. „Люлин“ през 2018 г. с подсъдими Мария В. и Свилен В. – дъщеря и зет на пострадалия
Прочети

В Годишния доклад за дейността на ВКС през 2021 г. се констатира увеличение на делата на фона на критичното ниво на кадровата обезпеченост на съда
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с постановленията на съдебния изпълнител за възлагане на недвижими имоти при публична продан
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с производствата по защита на правото на интелектуална собственост
Прочети

ВКС потвърди решението на САС по делото за експлозията в завода за боеприпаси „Миджур“ през 2014 г., причинила смъртта на 15 души
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май
Прочети

Две тълкувателни дела са образувани пред ВКС и ВАС за приемане на съвместни тълкувателни постановления
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан със задължението на съда да следи за нищожността на правните сделки
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан със съпружеската имуществена общност при строеж в имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице
Прочети

След решение на ВКС Андрей Иванов е окончателно оправдан по делото за престъпление по служба в качеството му на началник на катедра и на клиника във ВМА
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с делбата на разнородни имоти
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април
Прочети

ВКС връща за ново разглеждане на Окръжен съд – Пазарджик делото за проповядване на омраза на религиозна основа
Прочети

До 20.04.2022 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на двама членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия
Прочети

Трима заместници на ръководителя на Върховния касационен съд встъпиха в длъжност
Прочети

След решение на ВКС Румяна Желева ще изтърпява наказание „пробация“ заради лъжесвидетелстване
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани със съдебното прихващане на задължения
Прочети

Пред ВКС и ВАС е образувано тълкувателно дело за приемане на съвместно тълкувателно постановление по въпрос, свързан с обжалваемостта на определението за спиране на производството поради отправено преюдициално запитване от друг съд
Прочети

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото срещу Николай Й., Васил Г., Александър А. и Стоян С. за убийство по расистки подбуди през 2012 г. пред клуб на „Евророма“ в гр. Сандански
Прочети

Пленумът на ВКС изслуша предложените от председателя на ВКС кандидати за заместници на ръководителя на съда и изрази становище в подкрепа на кандидатурите
Прочети

След окончателно решение на ВКС Живко Мартинов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 г., чието изпълнение е отложено за срок от 4 г.
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с определянето на обезщетението при нарушено право на разглеждане и решаване в разумен срок по приключило дело и при други неимуществени вреди
Прочети

До 14.03.2022 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на двама членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроса търговски или граждански са делата с предмет правоотношения, възникнали от договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец (преди изменението на чл. 113 от ГПК)
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с разглеждане на исканията за спиране на охранителните производства по заявления за вписване, заличаване и обявяване в Търговския регистър
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроса дали подлежи на обжалване определение за спиране, постановено от първоинстанционен или въззивен съд, поради отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС от друг съд
Прочети

ВКС връща на Апелативен съд – Велико Търново за ново разглеждане делото срещу Ивелин Ц. за изнасилване и убийство през 2016 г. в гр. Троян
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка
Прочети

„Председателят на съда е част от общността, неговото място е сред съдиите, при определени обстоятелства – пред съдиите, но никога срещу съдиите“, заяви пред Пленума на ВКС новият ръководител на съда Галина Захарова
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за правното основание на предявен срещу държавата иск, свързан с платена такса по силата на обявен за противоконституционен текст от Закона за енергията от възобновяеми източници
Прочети

С тълкувателно решение Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ревизира постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г.
Прочети

ВКС потвърди решението на Апелативен съд – Велико Търново по делото срещу Валентин Маринов за причиняването през 2017 г. на смъртта на 18-годишния Алекс от гр. Бяла
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с приложението на чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари
Прочети

След проведено изслушване Пленумът на ВКС изразява категорична подкрепа за кандидата за председател на съда Галина Захарова
Прочети

ВКС прие тълкувателно решение по въпрос за съсобствеността
Прочети

Смесен петчленен съдебен състав на ВКС и ВАС остави без уважение подадените две жалби срещу решения на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите
Прочети

Светли Рождественски и Новогодишни празници!
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер преди приемането на Закона за предучилищното и училищното образование
Прочети

След решение на ВКС Димитър Георгиев ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 25 г. за изнасилването и убийството през 2018 г. в гр. Бяла черква на 70-годишна жена
Прочети

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу Иван К., Владимир К. и Николай К. за убийството през 2014 г. в гр. Дупница на Николай Р. – Отвертката
Прочети

ВКС върна за ново разглеждане делото срещу Пламен Д. – Кела и Тодор Н. – Недю за убийството на собственика на фирма за колбаси Димитър С. – Мастара, застрелян в гр. Бургас през 2002 г.
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с частичен отказ от иск в касационното производство
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно началото на срока за явяване на работа при възстановяване след незаконно уволнение
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември
Прочети

След окончателно решение на ВКС Христоско Вретенаров ще изтърпява наказание от 7 месеца „лишаване от свобода“ за опит за изнудване
Прочети

За 14.12.2021 г. са насрочени открити заседания по две дела, образувани по жалби срещу решения на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември
Прочети

Пленумът на ВКС избра един съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с необходимостта от доказване на пропуснати ползи, причинени от деликт
Прочети

Уточнение по повод на неверни твърдения в статията „Соня Янкулова бе избрана от магистратите за конституционен съдия. Тя спечели убедително срещу кандидатката, подкрепена от шефа на ВАС и и.д. шефката на ВКС“, публикувана в онлайн изданието на в. „Сега“
Прочети

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд избра Соня Янкулова за съдия в Конституционния съд на Република България
Прочети

Видео излъчване на Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд за провеждане на избор за съдия в Конституционния съд на Република България
Прочети

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд избира утре съдия в Конституционния съд на Република България
Прочети

ВКС върна за ново разглеждане на Окръжен съд – Разград делото срещу Бисер М. за закана с убийство през 2018 г. в гр. Русе и хулиганство при опасен рецидив
Прочети

След окончателно решение на ВКС Цвета Таскова, предизвикала катастрофа с автобус през 2018 г. на магистрала „Тракия“, ще изтърпява наказание от 4 години „лишаване от свобода“
Прочети

ВКС потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив по делото срещу Любен Уйчев, ударил през 2018 г. с микробуса си на тротоар в гр. Златоград 13-годишно момче и причинил по непредпазливост смъртта му
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани със закриването на част от предприятие като основание за прекратяване на трудовото правоотношение
Прочети

Съдии от Върховния касационен съд разговаряха с министъра на правосъдието за проблемите с работата на ЕИСС и за тромавата процедура при провеждането на конкурсите в съдебната система
Прочети

Пленумът на Върховния касационен съд реши да предложи на ВСС кандидатурата на съдия Галина Захарова за председател на ВКС
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с приложението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Прочети

До 29.10.2021 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС прие допълнения в правилата за избор на съдии за Конституционния съд
Прочети

Председателят на ВКС ще бъде в неплатен отпуск от 5 октомври до 22 ноември 2021 г. заради участието му в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на Република България
Прочети

Пленумът на Върховния касационен съд ще обсъди процедурата за избор на следващия председател на съда
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември
Прочети

ВКС потвърди оправдаването на подсъдимите за взрива във военното поделение в Челопечене през 2008 г.
Прочети

ВКС постанови решение по делото срещу д-р Валентин Павлов – стоматолог в Дентален център „ЕО Дент“ ООД, д-р Венета Павлова – управител на центъра, и д-р Йоанна Филипова – анестезиолог в денталния център, за причинена по непредпазливост смърт през 2016 г. на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия
Прочети

След окончателно решение на ВКС Мартин Трифонов ще изтърпява наказание „доживотен затвор“ за убийството на малолетната К. Г. в с. Сотиря
Прочети

Върховният касационен съд върна за ново разглеждане на Варненския апелативен съд делото за изнудване срещу Веселин Марешки
Прочети

Върховният касационен съд преустановява използването на Единната информационна система на съдилищата до отстраняване на пречките за пълноценното ѝ използване
Прочети

Пленумът на ВКС предлага съдът да преустанови работата с Единната информационна система на съдилищата от 02.08.2021
Прочети

ВКС потвърди оправдателната присъда за студента Траян Димитров, обвинен в хулиганство заради изписването на Паметника на Съветската армия на надписа Refugees welcome Le Pen go home („Добре дошли, бежанци! Льо Пен, отивай си вкъщи!“)
Прочети

Становище „Защо е опасна за правосъдието новата ЕИСС“ изпратиха върховни съдии до министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет
Прочети

След решение на АССГ председателят на ВКС получи достъп до документите за извършваните спрямо него проверки от Инспектората към ВСС и ги публикува
Прочети

До 09.09.2021 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на двама членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Прочети

След окончателно решение на ВКС Ангел Нунев ще изтърпява наказание от 17 г. „лишаване от свобода“ за убийството на негов колега дървосекач през 2017 г. в землището на с. Давидково
Прочети

След решение на ВКС Роман Логвиненко ще изтърпява наказание от 10 г. „лишаване от свобода“ заради действия, улесняващи извършването на опит за убийство на Алексей Петров
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за развалянето на договор за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот
Прочети

Във ВКС бе образувано дело по жалба на адвокат срещу избора на девет членове на Висшия адвокатски съвет
Прочети

След решение на ВКС братята от гр. Павликени с прозвището „Червеите“ ще изтърпяват наказания „лишаване от свобода“ – Илия Славчев в размер на 9 г. и Станчо Славчев в размер на 6 г., заради опит за убийство на трима души през 2016 г. в гр. Велико Търново
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с изпълнителното производство
Прочети

Тричленен състав на ВКС постанови решението си по делото, свързано с искането за разпускане на политическа партия „Възраждане“
Прочети

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото срещу охранителя Петко Е. за умишлено убийство през 2013 г. в депото на гара „Подуяне“ на 16-годишния Велин Д. и за средна телесна повреда на 14-годишния Камен Я.
Прочети

Наказателната колегия на ВКС изпрати до ВСС становище за изготвянето на Анализ за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд
Прочети

ВКС връща за ново разглеждане на Апелативен съд – Пловдив делото срещу бившия полицай Венцеслав К. за убийството през 2016 г. на родителите му, извършено предумишлено, с особена жестокост и с користна цел
Прочети

Пленумът на ВКС избра двама съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с делба на имоти, които не са еднакви по вид и предназначение
Прочети

ВКС върна на Апелативен съд – Бургас за ново разглеждане делото срещу Георги К. за убийството през 2018 г. на Петя П. в село Гавраилово
Прочети

Председателят на ВКС обжалва решениeто на Съдийската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу председателя на АСНС
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май
Прочети

С окончателно решение на ВКС бившият министър на отбраната Николай Ненчев е оправдан по обвинението за неизпълнение на договори с руската компания РСК „МиГ“ относно ремонта и доставката на резервни части за самолети МиГ-29
Прочети

ВКС потвърди решението на САС по делото за причиняване на смъртта на Деница Ч. и Петрина Х. при срутването на сграда на ул. „Алабин“ в София през 2006 г.
Прочети

В Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 г. се сочи отчетената и от Европейската комисия бързина на правораздаването във ВКС, отбелязва се намаляване на броя на постъпилите и решените дела в съдилищата
Прочети

ВКС сигнализира, че в ЕИСС липсват съществени за работата на съда функционалности, което възпрепятства внедряването на системата от 01.06.2021 г.
Прочети

До 14.05.2021 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

ВКС и ВАС отклониха искането на главния прокурор за приемане на тълкувателно постановление по въпрос, свързан с дължимостта на юрисконсултското възнаграждение в някои хипотези по ЗОДОВ
Прочети

ВКС потвърди наказанието на митническия инспектор Димитър Манчев за длъжностно присвояване на 464 652,24 лв.
Прочети

Отбелязваме Деня на българската Конституция и на юриста
Прочети

ВКС отклони като недопустимо искането за приемане на тълкувателно решение по въпрос за разгласяването на материали по разследването в досъдебното производство
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април
Прочети

ВКС потвърди наказанието от 17 г. „лишаване от свобода“ на Веселина Гинева за убийството през 2014 г. на бившия ú съпруг в бургаския ж. к. „Лазур“ и тегленето на пенсията му след неговата смърт
Прочети

ВКС върна за ново разглеждане на АСНС делото срещу Росен Ч. за участие в престъпен сговор и за набиране и използване на хора за развратни действия
Прочети

Заради продължителността на наказателния процес ВКС намали наказанията на подсъдими по делото за кражба на тръби от тръбопровода за водоснабдяване на гр. Добрич
Прочети

Заради законодателна промяна върховните съдии отклониха искане за приемане на тълкувателно постановление по въпрос за процесуалния ред за разглеждане на иск за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС
Прочети

ВКС прие тълкувателно решение по въпрос, свързан с правото на цесионер да предяви иск по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД
Прочети

На 5 април 2021 г. ще заседава публично Управителният съвет на НИП по заявлението за преизбиране за втори мандат на настоящия директор на институцията
Прочети

Заради въпрос по тълкувателно дело Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС отправи до Конституционния съд искане за тълкуване на норми от основния закон и за съответствие на възприетото от Конституцията обяснение на понятието „пол“ с ЕКПЧ и с Хартата на основните права на ЕС
Прочети

Директорът на НИП подаде заявление за втори мандат без конкурс
Прочети

ВКС прие тълкувателно решение по въпрос за вписването наново на ипотека, която не е подновена в десетгодишния срок от учредяването ú
Прочети

ВКС връща на Апелативен съд – Варна за ново разглеждане делото за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.
Прочети

ВКС отмени решенията на Висшия адвокатски съвет, с които са обявени за незаконосъобразни изборите за органи на Софийската адвокатска колегия
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с предлагането и даването на подкуп
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с допустимостта и последиците от отказа от наследство, направен от ненавършило пълнолетие дете
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март
Прочети

ВКС потвърди наложеното наказание „доживотен затвор“ на Дилян Бетев, блъснал от мост край гр. Габрово и убил малолетния си син през 2019 г.
Прочети

ВКС признава подсъдимите по делото за смъртта на Ангел Димитров – Чората за виновни в извършването на непредпазливо убийство, но поради изтеклата давност за наказателно преследване не ги наказва
Прочети

ВКС потвърди решението на СГС за регистриране на политическата партия „Гражданска платформа Българско лято“
Прочети

Председателят на ВКС обжалва отказа на главния инспектор в ИВСС да му бъде предоставена цялата документация относно всички извършени спрямо него проверки
Прочети

Управителният съвет на НИП прие правила, с които директорът на институцията получава служебно втори 5-годишен мандат без публична и прозрачна конкурсна процедура
Прочети

За 01.03.2021 г. във ВКС е насрочено за разглеждане делото, образувано по протест срещу решението на СГС за регистриране на политическа партия „Гражданска платформа Българско лято“
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан със справедливото обезщетение за неимуществени вреди при установено съпричиняване от страна на пострадалия
Прочети

Пленумът на ВКС избра един съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

След решение на ВКС наказание от 26 г. „лишаване от свобода“ ще изтърпява Михаил Станчев за убийството на известния като хазартен бос Коста Н. – Миджурина и опита за убийство на Симона Т. в Слънчев бряг през 2018 г.
Прочети

На 18.02.2021 г. ще се проведе заседание на Пленума на ВКС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия
Прочети

Възстановена е пълната функционалност на сайта на ВКС и формите за търсене на информация за делата работят
Прочети

Поради сериозен технически проблем извършването на справки по делата не е възможно чрез сайта на ВКС в момента, експерти работят за бързото му отстраняване
Прочети

ВКС прие тълкувателно решение по въпроси, свързани с прекратяването на трудовия договор от работодателя
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари
Прочети

ВКС отказа възобновяване на делото срещу Владимир Илиев от село Куцина, община Полски Тръмбеш, осъден за убийството на Йордан Йорданов през 2010 г.
Прочети

След решение на ВКС Петко Славов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 3 г. за причиняване по непредпазливост при управление на камион на смъртта на дете в гр. Русе през 2019 г.
Прочети

След отговор от ИВСС, че искането на документи за извършените спрямо председателя на ВКС проверки е прието за заявление по ЗДОИ, той призовава „третите лица“ да дадат съгласие за достъп до информацията
Прочети

До 08.02.2021 г. ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС
Прочети

Върховният касационен съд върна на САС делото за загиналото след токов удар момче в училището в село Копривлен през 2013 г.
Прочети

Според председателя на ВКС гражданите имат право на пълен достъп до информацията за извършваните проверки от Инспектората към ВСС
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари 2021 г.
Прочети

Върховните съдии искат от Конституционния съд да обяви за противоконституционни т. нар. кариерни бонуси за членовете на ВСС и на Инспектората към ВСС
Прочети

Венцислав Апостолов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 г. за убийството на Явор Йорданов в гр. Варна през 2018 г., реши окончателно ВКС
Прочети

ВКС постанови окончателно решение по дело срещу членове на семейство от гр. Долни Дъбник за пране на пари, получени чрез измама на палестински граждани
Прочети

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу акушерката Емилия К. за опита за умишлено убийство на малолетната Никол Д.
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за другарството при договор в производството за предявена от трето лице нищожност на договора
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември
Прочети

След решение на ВКС Кирил Рашков ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 м. за държане на живак и на нерегистрирани археологически обекти
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за възлагателните постановления на частния съдебен изпълнител
Прочети

След окончателно решение на ВКС Борислав Николов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 г. и 4 м. за убийството с особена жестокост на съпругата му Кремена през 2019 г. в гр. Варна
Прочети

ВКС прие тълкувателно решение по въпрос, свързан с допустимостта на някои молби по реда на Закона за защита от домашно насилие
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември
Прочети

Съдийската колегия прие декларация по повод недопустимо изявление срещу съдебен състав на ВКС от заместник-председателя на 44-то Народно събрание Валери Симеонов
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за приложението на норми от Закона за задълженията и договорите
Прочети

Внедряването на Единната информационна система на съдилищата ще наруши процесуалните права на гражданите, категорични са върховните съдии – членове на работната група за оптимизацията на ЕИСС
Прочети

ВКС реши окончателно делото за собствеността на „Царска Бистрица“
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври
Прочети

До 26.10.2020 г. ще се приемат заявления за участие в процедурата за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на ВКС
Прочети

Пленумът на ВКС избра един съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за прилагането на норма от НК, свързана с извършването по занятие без съответно разрешение на банкови, застрахователни или други финансови сделки
Прочети

До 30.09.2020 г. ще се приемат заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на ВКС
Прочети

ВКС потвърди присъдата на АСНС, с която е оправдан бившият зам.-министър на външните работи Христо Ангеличин по обвинение за безстопанственост
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по приложението на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД и чл. 362, ал. 1 от ГПК
Прочети

ВКС потвърди решението на АС – Велико Търново по дело срещу лекари от Габрово за причиняване на смъртта на новородено бебе и майка му през 2013 г.
Прочети

ВКС върна за ново разглеждане делото за причиняване на смъртта на четирима човека при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“
Прочети

ВКС потвърди решението на САС за налагане на условно наказание „лишаване от свобода“ за 1 г. и 6 м. на Бисер Андреев за причиняване при управление на МПС на смъртта на двама души на бул. „България“
Прочети

ВКС остави в сила присъдата на САС, с която Михаил Туцов, известен като Мишо Вандала, е признат за невиновен за убийство през 2014 г. в гр. Своге
Прочети

ВКС върна за ново разглеждане на Апелативен съд – Пловдив делото срещу Божидар А. за убийството на пловдивски бизнесмен в парк „Родопи“
Прочети

ВКС потвърди присъдата на СГС по делото срещу бившия преподавател в Софийския университет Чавдар Стоянов
Прочети

ВКС върна на АСНС за ново разглеждане делото за лъжесвидетелстване срещу Румяна Ж. – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юли
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за юридическата промяна на пола
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за съсобствеността
Прочети

След окончателно решение на ВКС Любомир Димитров, известен като Любо Гребеца от „Наглите“, ще изтърпява наказание „доживотен затвор“ заради две убийства
Прочети

Във ВКС е насрочено заседание по делото срещу Бисер А. за причиняване по непредпазливост при управление на МПС на смърт на двама пешеходци на бул. „България“ до пл. „Ручей“
Прочети

ВКС прие тълкувателно решение по въпрос, свързан със срока за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода на имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност
Прочети

ВКС приема довода за явна несправедливост на наложеното на Красимир Катев наказание, прокурор от ВКП също пледира наказанието „лишаване от свобода“ да бъде смекчено и да бъде отложено изтърпяването му
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни
Прочети

След предварителна заявка журналисти ще могат да присъстват в съдебната зала по време на заседанието по търговското дело, свързано с потъването на кораба „Илинден“ в Охридското езеро през 2009 г.
Прочети

Минимално намаление при постъплението на дела и неравномерна натовареност показват данните в Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019
Прочети

ВКС остави без разглеждане искането на главния прокурор за възобновяване на делото пред САС, по което е постановено определение за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман
Прочети

ВКС в искане до Конституционния съд - кариерните бонуси за ВСС нарушават независимостта на съдебната власт и принципите за разделение на властите, за правовата държава и за равноправието
Прочети

Протокол от съдебното заседание по делото срещу акушерката Емилия К. за опит за убийство на новородено бебе
Прочети

Журналистите, заявили желание да присъстват на съдебното заседание във ВКС по делото срещу акушерката Емилия К. за опит за убийство на новородено бебе, ще бъдат допуснати в съдебната зала
Прочети

Протокол от проведено заседание във ВКС на 20 май 2020 г. по наказателно дело срещу Божидар А. за убийство в парк „Родопи“, Пловдивска област
Прочети

Заради наложените ограничения за достъп на журналисти и граждани до съдебните палати ВКС ще излъчи заседание по дело с обществен интерес в своя канал в YouTube
Прочети

Върховният касационен съд за първи път излъчи онлайн съдебно заседание по дело с обществен интерес
Прочети

Правила за достъп до Съдебната палата в София от 14 май 2020
Прочети

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 15/12.05.2020 г.
Прочети

Позиция на председателя ВКС относно твърденията на представляващия ВСС за предадени данни за корупция на съдия Андон Миталов
Прочети

ВКС приключи проверката по случая със заснетия клип в Съдебната палата
Прочети

ВКС потвърди наложените наказания „лишаване на свобода“ на Калчо Иванов, Динко Асенов, Антон Иванов и Стефан Иванов за побой в Раднево през 2016 г., прераснал в опит за убийство
Прочети

ВКС отмени частично присъдата на АСНС по делото срещу Емил М., Едуард П., Лазарин Л. и Мартин Д., известни като „Бандата на Крокодила“
Прочети

ВСС призовава магистратите и съдебните служители да участват в дарителската кампания за подкрепа на българските медици и здравната ни система срещу разпространението на COVID-19
Прочети

След окончателно решение на ВКС прокурорът Константин Сулев е оправдан по обвиненията за манипулиране на електромер и за сводничество
Прочети

ВКС частично отмени въззивно решение срещу Елизабет М. и Дмитрий А. за финансови операции с пари, придобити чрез престъпление, и върна делото за ново разглеждане на САС
Прочети

ВКС потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив, с което Марин Рачев – бивш кмет на община Септември, е осъден за избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери
Прочети

Председателят на Върховния касационен съд настоява ВСС да публикува одитния доклад за системата за случайно разпределение на делата
Прочети

На председателя на Върховния касационен съд не е предоставен одитен доклад за системата за случайно разпределение на делата
Прочети

Със заповед на председателя на Върховния касационен съд ще бъдат образувани дела по постъпилите от 13.03.2020 г. до 01.04.2020 г. книжа
Прочети

ВКС създаде организация за разглеждане преди съдебната ваканция на делата, отложени заради обявеното извънредно положение в страната
Прочети

Достъп до Съдебната палата - София
Прочети

От 16 март 2020 г. (понеделник) се отлагат насрочените за разглеждане дела във ВКС за периода на извънредното положение в страната заради коронавирусната инфекция COVID-19
Прочети

В Съдебната палата се изпълняват всички препоръки за ограничаване на разпространението на COVID-19, а насрочените в открито съдебно заседание дела във ВКС ще продължат да бъдат разглеждани в нормалния си график
Прочети

Насрочените в открито съдебно заседание дела във ВКС ще продължат да бъдат разглеждани в нормалния си график
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с приложението на Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за отчитането и заплащането на положените часове нощен труд от служители на МВР
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело за давността при висящ изпълнителен процес по отношение на изпълнителни дела, образувани преди 26.06.2015 г., когато е постановено тълкувателно решение по въпроса
Прочети

ВКС потвърди наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 2 г. и 6 м., отложено за 5 г., за бившия областен управител на Добрич Динчер Хаджиев и Пламен Ганев за престъпления при продажба на държавна собственост
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари
Прочети

Председателят на ВКС изпрати писма до главния прокурор и до КПКОНПИ с напомняне, че очаква информация по повод на изявлението на държавния секретар на САЩ
Прочети

ВКС потвърди наказанието от 7 години „лишаване от свобода“ за Петър Здравков за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на МПС в гр. Варна през 2018 г.
Прочети

ВКС не допусна касационно обжалване от страна на сем. Баневи и др. на определение за обезпечение на бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Прочети

След решение на ВКС Анелия Рашева ще изтърпява наказание от 6 месеца „лишаване от свобода“, отложено за срок от 3 г., заради подмяна на протокол за случаен избор на съдия – докладчик по дело в Районен съд – Видин
Прочети

Председателят на ВКС изпрати писма до Инспектората към ВСС, до главния прокурор и до КПКОНПИ с искане на информация по повод на изявлението на държавния секретар на САЩ
Прочети

ВКС и ВАС решиха да бъде отклонено искането по тълкувателното дело по въпроса по кой процесуален ред и пред кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС
Прочети

ВКС потвърди наказанията „лишаване от свобода“ за по 12 години на Марян Филипов и Иван Митов за убийство в с. Градец през 2018 г.
Прочети

ВКС потвърди присъдата на САС, с която Мирослав Маринов – началник отдел в Специализирана дирекция „Финансова сигурност“ на ДАНС, е признат за невинен за разгласяване на държавна тайна
Прочети

Петчленен състав на ВКС и ВАС определи АССГ да се произнесе по жалбата (озаглавена „колективен иск“) срещу НАП за оповестяването на лични данни след неоторизиран достъп до бази данни на агенцията
Прочети

ВКС върна на САС делото срещу Севелин Н. за убийството с особена жестокост на баща му в кв. „Павлово“ през 2017 г.
Прочети

ВКС върна за ново разглеждане делото срещу Илиян Н., Васил С. и Георги Н. за умишленото умъртвяване на Йордан А. край с. Братаница през 2015 г.
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси за прихващането на задължения
Прочети

ВКС потвърди решението на СГС, с което е отхвърлена молбата за вписване на партията „Няма такава държава“ в публичния регистър на политическите партии
Прочети

След окончателно решение на ВКС 30 години „лишаване от свобода“ за Божидар Димитров за убийството на Вероника Петрова в столичния кв. „Свобода“ през 2018 г.
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроса дали съдът е длъжен служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор
Прочети

ВКС потвърди решението на САС, с което е оправдаван Илко Семерджиев – бивш здравен министър, по обвинението за оказване на натиск върху подчинени
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари
Прочети

ВКС При инцидента през 2014 г. с фоторепортери Кирил Рашков не е извършил престъпление по НК, а административно нарушение по УБДХ, за което е изтекла давността
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси за закриването на част от предприятие като основание за прекратяване на трудовото правоотношение
Прочети

Петчленен състав на ВКС отмени решението на тричленен състав на съда по делото за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората, и върна делото за ново разглеждане
Прочети

Пленумът на ВКС избра съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу Реналдо Х., направил опит да убие жена през 2016 г. до Телефонната палата в София
Прочети

След решение на ВКС наказание „лишаване от свобода“ за срок от 25 г. ще изтърпява Теньо Енчев за убийството на 19-годишната му приятелка през 2018 г. в гр. Айтос
Прочети

Заместник-председателят на ЕСПЧ Робърт Спано изнесе в рамките на конференция, организирана от ВКС, лекция на тема „Върховенството на закона – подбор, независимост и безпристрастност на съдиите“
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември
Прочети

ВКС организира конференция за съдии на тема „Независимостта на съда – актуални аспекти в практиката на Европейския съд по правата на човека“
Прочети

ВКС излезе с тълкувателно решение по въпроси, свързани със задължението на работодателя да предаде трудовата книжка след прекратяване на трудовото правоотношение
Прочети

Бившият прокурор Димитър Захариев е оправдан по обвиненията за принуда над свидетел, държане на огнестрелно оръжие без необходимите мерки за сигурност и на преносим заглушител без разрешение
Прочети

ВКС постанови окончателно решение по дело за продажба на новородени бебета
Прочети

При връщане на дадено при начална липса на основание (чл. 55, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД) длъжникът дължи обезщетение за забава от поканата да изпълни, реши ВКС
Прочети

Председателят на ВКС изпрати до министъра на правосъдието писмо с въпроса защо не е включено в дневния ред на Пленума на ВСС обръщението на над 170 български съдии, внесено в Съвета
Прочети

След решение на ВКС Иван Иванов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 г. за убийството през 2017 г. на дете в бургаския квартал „Меден рудник“
Прочети

ВКС потвърди решението на Апелативен съд - Пловдив по делото срещу адвокат Николай Велков, обвинен за укриване на данъци
Прочети

ВКС прие, че е недопустима касационната жалба на бившия пътен полицай Сашо Тръпков, заснет през 2014 г. да взема пари от спрян за проверка шофьор
Прочети

ВКС върна за ново разглеждане дело срещу двама лекари от Пловдив за причиняване на смърт на пациентка през 2009 г.
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември
Прочети

До 22.11.2019 г. ще се приемат заявления за участие в четвърта процедура за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на ВКС
Прочети

Пленумът на ВКС изрази категорично несъгласие с предложението за промени в ЗСВ, свързани с т. нар. кариерни бонуси за членовете на ВСС
Прочети

ВКС образува тълкувателно дело по въпрос, свързан с режима на съпружеска имуществена общност
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с приложението на чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за прекъсването на давността при признаване на вземането от длъжника
Прочети

ВКС ще тълкува от кога тече срокът за явяване на работа след възстановяване на предишната работа с влязло в сила решение
Прочети

ВКС отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС за тълкуване на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
Прочети

След решение на ВКС бивш общински съветник в Плевен ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 г. за изнудване, принуда и побой над човек, ловил риба в стопанисван от подсъдимия язовир до с. Каменец
Прочети

Пленумът на ВКС не избра нови членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

На 22.10.2019 г. ще се проведе заседание на Пленума на ВКС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Председателят на ВКС изпрати на главния прокурор писмо с напомняне, че очаква информация за обвинителните актове, изготвени от кандидата за нов главен прокурор
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври
Прочети

ВКС реши окончателно делото срещу Митхат Табаков, Гюнай Сефер и Росица Милчева
Прочети

Обръщение от председателя на Върховния касационен съд по повод случая „Джок Полфрийман“
Прочети

ВКС върна за ново разглеждане на Апелативен съд – Варна делото за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.
Прочети

След окончателно решение на ВКС петима от подсъдимите по делото „Килърите 3“ са с наложени наказания „лишаване от свобода“
Прочети

До 15.10.2019 г. ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на ВКС
Прочети

ВКС отмени решението на Апелативен съд – Велико Търново за убийството на Алекс А. в гр. Бяла и върна делото за ново разглеждане от друг състав на съда
Прочети

ВКС потвърди присъдата срещу Марин Петров за опит за убийство на Януш Сотиров – син на Кирил Киров с псевдоним „Японец
Прочети

Ден на отворените врати се проведе във Върховния касационен съд
Прочети

В писмо до главния прокурор председателят на ВКС посочва необходимостта от информация за качеството на обвинителните актове, изготвени от кандидата за нов главен прокурор
Прочети

Делото за възобновяване на производството за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман ще се гледа от ВКС на 07.10.2019 г.
Прочети

Във ВКС бе публично разпределено делото по искането за възобновяване на производството за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман
Прочети

Пленумът на ВКС избра един съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

ВКС върна на СГС делото на Джок Полфрийман за окомплектоване
Прочети

На 25.09.2019 г. ще се проведе заседание на Пленума на ВКС за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Наказания „лишаване от свобода“ за срок от 2 г., чието изпълнение е отложено за 4 г., и „глоба“ от 10 000 лв. постанови окончателно ВКС по дело за купуване на гласове от кмета на с. Узунджово
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември
Прочети

След окончателно решение на ВКС Мехмед Хасан ще изтърпява наказание от 25 г. лишаване от свобода за убийството на неговата братовчедка през 2017 г.
Прочети

ВКС постанови решение по дело срещу Валери С., Севделин П., Мирослав П. и Атанас Л. за участие в организирана престъпна група за манипулиране на електромери
Прочети

ВКС остави в сила решението на САС по дело срещу Иво Р. - бивш окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Плевен
Прочети

За причиняване на смърт поради бездействие ВКС наложи на Петко П. наказание от 3 г. лишаване от свобода, отложено за срок от 5 г., и лишаване от право да упражнява професия, свързана с управление на движението на влаковете и гаровата дейност в страната за срок от 5 години
Прочети

До 10.09.2019 г. ще се приемат заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на ВКС
Прочети

Пленумът на ВКС избра трима съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия. Върховните съдии изразиха становище по решение на Колегията от 23 юли 2019 г.
Прочети

ВКС потвърди решението на САС, с което са признати за виновни Джоно Младенов, Момчил Милчов и Иво Тилков за опит за умишлено убийство през 2013 г. на Георги Д., когото помислили за бежанец
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по приложението на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК
Прочети

Председателят на Върховния касационен съд поиска оповестеното в медийни публикации изтичане на лични данни на съдия Мирослава Тодорова да бъде разгледано на заседание на Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Списък на съдиите, подали заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС
Прочети

С тълкувателно решение ВКС уеднакви съдебната практика по приложението на чл. 135 от ЗЗД (Павлов иск)
Прочети

ВКС уеднакви практиката си по въпроси за приложението на разпоредби на ГПК
Прочети

За причиняване на смърт по непредпазливост след нанесена лека телесна повреда ВКС наложи на футболиста Балджийски наказание от 2 г. лишаване от свобода, отложено за срок от 5 г.
Прочети

В отговор на поканата от председателя на ВКС министърът на правосъдието ще присъства на случайно разпределение на дела в съда на 3 юли 2019 г.
Прочети

Ръководителят на НК на ВКС прикани Боян Новански – член на ВСС, да се извини на съдебния състав, постановил решението по делото на съдията от Раднево Люба Петрова
Прочети

Стартира процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на ВКС
Прочети

Дискусия „Когато Върховният съд на Полша отказа да се подчини на политици“ с участието на председателя на съда проф. Герсдорф се проведе във ВКС
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с правото на цесионер да предяви иск по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД
Прочети

Становище на Върховния касационен съд относно проект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс по темата":" „Търсене на наказателна отговорност от „тримата големи“ - председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор“
Прочети

Председателят на ВКС изпрати покана до министъра на правосъдието да присъства на случайно разпределение на дела в съда
Прочети

ВКС уеднакви съдебната практика по отношение на обхвата на дейността на въззивния съд в производството по частна жалба в гражданския процес
Прочети

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу Фарук Б. за причиняване на смъртта на двама души при управление на МПС през 2016 г.
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с прилагането на Закона за защита от домашното насилие
Прочети

Пленумът на ВКС отказа да сезира Конституционния съд по жалба на Десислава Иванчева
Прочети

ВКС потвърди решението на САС, с което са признати за виновни Георги Попов и Любен Дурчов за причиняване на смърт поради немарливост на скиор в Банско
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни
Прочети

Председателят на ВКС подписа от името на съда Принципите за независимост на съдебната власт, приети от Конференцията на председателите от Централна и Източна Европа
Прочети

Наказание от 5 г. „лишаване от свобода“ ще изтърпява Христо Тиляшев за причиняването на железопътната катастрофа на гара Калояновец през 2014 г.
Прочети

ВКС потвърди наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 4 г. за Николай Филипов, причинил смъртта на двама души при управление на МПС на летище „Бършен“ край Сливен
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за развалянето на договор за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот
Прочети

Според данните в Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г. има по-слабо постъпление на дела, натовареността остава неравномерна
Прочети

За проповядване на омраза на религиозна основа на Ахмед Муса са наложени окончателно наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и „глоба“ от 5000 лв.
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с частичен иск за парично вземане
Прочети

ВКС намали на 7 г. „лишаване от свобода“ наказанието на петимата подсъдими полицаи за смъртта на Ангел Димитров (известен като Чората)
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април
Прочети

Председателят на ВКС поиска от ИВСС доклада от проверката срещу него, свързана със заповедта му за проверяване на организацията на дейността на АСНС
Прочети

ВКС наложи на Виктор Панайотов наказание от 16 г. „лишаване от свобода“ за убийството през 2015 г. на мъж пред дискотека в Девня
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с установяването на дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост
Прочети

ВКС наложи наказание „пробация“ на съдията от Районен съд – Раднево Люба Петрова, осъдена за документно престъпление
Прочети

ОСГК на ВКС отказа да отправи искане до КС за тълкуване на Конституцията по въпрос за правните последици от обявяването на закон с еднократно действие за противоконституционен
Прочети

ВКС уеднакви практиката по въпроси, свързани с реда за погасяване на парични задължения
Прочети

Образувано е тълкувателно дело по въпрос за приложението на норми от ЗБН, свързани с недействителност на прихващане със задължение към банка по отношение на кредиторите на несъстоятелността
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с прилагането на норми от НК за предлагането, обещаването или даването на подкуп
Прочети

ВКС потвърди решението на САС срещу Илиан Георгиев, осъден за набедяване на негови колеги прокурори
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси за принудителното изпълнение
Прочети

ВКС окончателно оправда Божидар Проданов и Ирен Вълев (служители на МВР) по обвинението за смъртта на Пламен Куцаров
Прочети

ВКС отмени присъдата срещу Димитър Габровски в частта, с която е лишен от правото да упражнява лекарска професия
Прочети

Председателят на ВКС обжалва решениeто на Съдийската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу председателя на АСНС
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с договорите за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март
Прочети

ВКС потвърди решението на АСНС Янко Ваташки да изтърпи 6 години „лишаване от свобода“ за изнудване, при опасен рецидив
Прочети

ВКС определи дело срещу Ценко Ч. да бъде разгледано от Районен съд – Плевен заради отводи на съдиите от Районен съд – Бяла Слатина
Прочети

На 21 февруари 2019 г. в Съдебната палата – София ще се проведе акция за кръводаряване
Прочети

Анита Желева (известна като Анита Мейзер) да изтърпи наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години, реши окончателно съдебен състав на ВКС
Прочети

След решение на ВКС Виктор Траянов, известен като двойния убиец от язовир Въча, ще изтърпява наказание от 22 години „лишаване от свобода“
Прочети

Председателят на ВКС предложи на Съдийската колегия на ВСС да наложи дисциплинарно наказание на ръководителя на АСНС
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари
Прочети

Делото срещу бившия военен прокурор Спас И. и бившия военен следовател Калоян У. за хулиганство ще се разглежда във Военен съд – Пловдив, реши състав на ВКС
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани със задължението на работодателя да предаде незабавно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение
Прочети

ВКС потвърди решението на САС Стефан Станев да изтърпи наказание 22 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ за убийството на Виола Николова
Прочети

Георги Георгиев и Радослав Валеов ще изтърпяват наказание 20 г. „лишаване от свобода“ за предумишлено убийство на Орхан Изиров
Прочети

ВКС върна на АС – Пловдив за ново разглеждане делото срещу Иванка Р., обвинена в подготвяне на убийство на шестима души
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос, свързан с прилагането на норма от Закона за арендата в земеделието
Прочети

При непроведено производство пред КЗД, исковете по чл. 71, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация са подсъдни на районните съдилища, решиха съдиите от ВКС и ВАС
Прочети

ВКС уеднакви съдебната практика по отношение на обхвата на дейността на въззивния съд в производството по частна жалба в гражданския процес
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари
Прочети

Председателят на ВКС предложи на Прокурорската колегия да изрази становище по писмото до АСНС, изпратено от четирима прокурори, в което се предлага дело на съда да не бъде предоставяно на проверяваща комисия от ВКС
Прочети

След решение на ВКС бившият кмет на Община Исперих Бейсим Шукри ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца
Прочети

ВКС оправда бивш кмет на Община Куклен по обвинение за сключване на неизгодна сделка, от която е произлязла вреда за общината в размер на 36 000 лв.
Прочети

Уточнение по повод на неверни твърдения за последствията от решение на ВКС, направени в статията „Започва ново източване на КТБ чрез делата срещу цесиите“, публикувана във в. „Сега“
Прочети

ВКС постанови, че при иск по чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ съдът може да определи обезщетението за имуществени вреди, съставляващи адвокатско възнаграждение, в размер, по-малък от платения в наказателния процес
Прочети

Комисия от ВКС изготви доклад след проверка на организацията на дейността на АСНС
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за приложението на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.)
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с производството по търговска несъстоятелност
Прочети

ВКС реши, допустимо е, след като съгласно одобрено от бракоразводния съд споразумение придобит по време на брака имот остава съсобствен (без изразена воля за квотите), в исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг
Прочети

Комисия от ВКС ще извърши проверка на АСНС по повод на публикации в медиите, свързани с разглеждането на исканията за промяна на мерките за неотклонение на Десислава Иванчева и Биляна Петрова
Прочети

Инспекторатът към ВСС публикува Акт за резултати от извършена комплексната планова проверка на дейността на Наказателната колегия на ВКС за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.
Прочети

Пленумът на ВКС избра един съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Списък на съдиите, подали заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС
Прочети

Ръководителят на ВКС написа на КПКОНПИ, че поканата да се яви за даване на обяснения в качеството му на председател на ВКС грубо нарушава конституционния принцип на разделение на властите
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември
Прочети

Заради причинена смърт по непредпазливост на пътя Бейтула Исмаил ще изтърпи наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. и 6 м. и „лишаване от право да управлява МПС“ за 8 г. и 6 м.
Прочети

Заради отводи на съдиите от Районен съд - Търговище ВКС определи Районен съд - Шумен да разгледа делото за вземане на мярка за неотклонение на обвиняемия Валентин П.
Прочети

Пленумът на ВКС изрази положително становище за съдия Галина Захарова, предложена от председателя на съда за негов заместник и ръководител на Наказателната колегия
Прочети

Заместник-председателите на ВКС – Павлина Панова, и на ВАС – Надежда Джелепова, бяха избрани за съдии в Конституционния съд на Република България
Прочети

До 09.11.2018 г. съдиите могат да подават заявления във ВКС за участие в процедурата за избор на двама членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври
Прочети

ВКС ще уеднакви практиката по отношение на въпрос, свързан с вписването на ипотека
Прочети

ВКС прецени, че не са налице предпоставки за приемане на тълкувателно решение по Тълкувателно дело № 7/2017 г. на ОСГТК
Прочети

Във Върховния касационен съд бе проведен Ден на отворените врати, насочен към превенцията срещу насилието сред учениците
Прочети

Ден на отворените врати във Върховния касационен съд
Прочети

Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС за провеждане на избор за съдии в Конституционния съд на Република България е свикано за 26 октомври 2018 г.
Прочети

Списък на съдиите, подали заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС
Прочети

Пленумът на ВКС избра четири съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

На 1 октомври 2018 г. Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС прие Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд
Прочети

Пленумът на ВКС прие Правила за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия, като отложи процедурата по избор
Прочети

Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС за изработване на Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд е свикано за 1 октомври 2018 г.
Прочети

На 20 септември 2018 г. Пленумът на ВКС ще проведе избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан със срока за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода на имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност
Прочети

Председателят на ВКС обжалва решенията на Съдийската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу председателя на САС Даниела Дончева
Прочети

До 14.09.2018 г. съдиите могат да подават заявления във ВКС за участие в процедурата за избор на петима членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

ВКС остави в сила оправдателната присъда на Военно-апелативния съд срещу Иван Иванов
Прочети

ВКС потвърди осъдителна присъда на САС срещу двама служители на ТБ „Инвестбанк“ АД, за присвояване в особено големи размери
Прочети

ВКС потвърди 20 години „лишаване от свобода“ за тримата българи, извършили „поръчково“ убийство на сънародника си Мирослав Маринов в Република Украйна
Прочети

Пленумът на ВКС избра шест съдии, които ще са членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

Върховният касационен съд разтълкува кои са определенията, с които се дава разрешение по същество на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с приложението на норми от Закона за особените залози
Прочети

След окончателно решение на ВКС Мейсън Кристофър ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 г. за убийство при превишаване на пределите на неизбежната отбрана
Прочети

На 17 юли 2018 г. Пленумът на ВКС ще проведе избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС
Прочети

За убийството на Михаил Стоянов в Борисовата градина през 2008 г. ВКС наложи наказание „лишаване от свобода“ на Александър Георгиев - 10 г., а на Радослав Кирчев - 4 г. и 6 м.
Прочети

С тълкувателно решение ВКС разшири кръга от лица, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена при непозволено увреждане смърт на близък
Прочети

ВКС отмени определението на Апелативен съд - Варна за прекратяване на производството срещу Митхат Т., Гюнай С. и Росица М. за съставяне на официални документи с невярно съдържание
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни
Прочети

Търговската колегия на ВКС сезира КС с искане за обявяване на противоконституционност на норма от ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22/2018 г.)
Прочети

След окончателно решение на ВКС К. Г., убил през 2016 г. в столичния квартал „Хаджи Димитър“ майка си и дядо си, ще изтърпява наказание от 30 г. „лишаване от свобода“
Прочети

Бивш кмет на Община Исперих ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 г. и 6 м. заради заплашване на ловни надзиратели чрез изстрели с карабина
Прочети

След получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания, решението по делото срещу Ев. Б. и С. К. е публикувано в страницата на ВКС в интернет
Прочети

ВКС уеднакви съдебната практика по тълкуването и прилагането на закона по въпросите, свързани с влизане в сила на съдебните актове, постановени в наказателния процес
Прочети

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с прилагането на норми от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май
Прочети

Комисия от ВКС извърши проверка на АСпНС по повод на медийни атаки срещу съдебен състав по дело за разглеждане на мярка за неотклонение
Прочети

ВКС уеднакви съдебната практика по въпроси, свързани с прилагането на норми от Закона за кооперациите
Прочети

Според данните в Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г. броят на делата се увеличава, а натовареността на съдиите е изключително неравномерна
Прочети

ВКС потвърди решението на САС за оправдаване на Светлозар Георгиев по обвинение за склоняване на прокурор да прекрати досъдебно производство
Прочети

ВКС потвърди решението на Военно-апелативния съд за оправдаване на бившия министър на отбраната Николай Ненчев и бившия директор в МО Венислав Цанов
Прочети

След решение на ВКС Атанас Вълков ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 г. и 6 м., отложено за срок от 4 г., и „лишаване от право да заема магистратска длъжност“ за срок от 5 г. и 6 м.
Прочети

Председателят на ВКС предлага на Съдийската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу председателя на Софийския апелативен съд
Прочети

ВКС потвърди решението на АС – Пловдив за налагане на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 30 г. на Иван Николов за двойно убийство по расистки подбуди
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април
Прочети

Върховният касационен и Върховният административен съд уеднаквиха практиката относно компетентния съд за разглеждане на спорове срещу актове и откази на кметове
Прочети

ВКС потвърди присъдата на САС, с която Николай Стефанов, бивш районен съдия е оправдан за искане на подкуп
Прочети

След окончателно решение на ВКС Николай Шанков ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 22 г. заради умишлено убийство на дете в с. Слана бара
Прочети

ВКС потвърди решението на САС, с което на Александър Донов и Патрик Първев (причинили тежка телесна повреда на малолетния Христо Татеосян) им е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 г.
Прочети

ВКС остави в сила решението на САС за налагане на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 г. на Николай Русинов за убийството на Яна Кръстева
Прочети

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу Артур Мхоян за умишлено убийство в Перник
Прочети

ВКС реши окончателно делото за организирана престъпна група за разпространение на наркотици, водено срещу Златомир Иванов и други девет подсъдими
Прочети

ВКС наложи наказание от 5 г. „лишаване от свобода“ и „лишаване от право на управление на МПС“ за 7 г. на Любомир Трайков, причинил смърт на трима души при катастрофа на бул. „Руски“ в Пловдив
Прочети

Заради смърт на дете лекар ще изтърпи наказание от 2 г. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок и 2 г. „лишаване от право да упражнява лекарска професия“
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март 2018 г.
Прочети

След решение на ВКС Филип Михайлов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 6 години и 6 месеца за причинена смърт на две деца при управление на МПС край с. Лесидрен
Прочети

След решение на ВКС Васил Гергински и Ивайло Първанов са с ефективна присъда „лишаване от свобода“ от по 3 г. за причиняването на смъртта на Цветомир Христов по време на технопарти в Камен бряг
Прочети

След решение на ВКС на бившия депутат Александър Методиев е наложено наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв. за хулиганство
Прочети

След решение на ВКС бивш общински съветник в Силистра ще изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. заради предоставяне на заеми срещу лихви
Прочети

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС уеднакви съдебната практика по въпроси, свързани с реабилитацията
Прочети

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с договорите за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“
Прочети

Председателят на Върховния касационен съд командирова в Търговската колегия на ВКС съдията от Софийския апелативен съд Мадлена Желева
Прочети

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ще решава дали е необходима отмяната изцяло или отчасти на 42 постановления на Пленума на Върховния съд, постановени в периода 1953 – 1994 г.
Прочети

ВКС остави без разглеждане искане на главния прокурор за тълкуване на въпроси за съдържанието на обвинителния акт, тъй като на тях е отговорено в тълкувателно решение от 2002 г.
Прочети

ВКС, АС – София трябва да разгледа частната жалба срещу определение на СГС за обезпечителни мерки срещу бившия депутат Живко Мартинов
Прочети

ВКС остави в сила решението на АС – Бургас, с което е потвърдена присъда срещу бившия директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол за сключена неизгодна сделка
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари
Прочети

ВКС потвърди присъдата на АСНС, с която са оправдани подсъдимите за опит за убийство на Кирил Киров през 2003 г. и за участие в организирана престъпна група
Прочети

Поклонението пред бившия председател на Върховния съд Иван Велинов ще се състои на 13 февруари 2018 г. от 12.30 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища
Прочети

ВКС ще решава дали подлежи на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение на окръжен съд
Прочети

ВКС сезира КС с искане за обявяване на противоконституционност на текстовете в ЗСВ, регламентиращи отстраняването от длъжност на магистрати
Прочети

ВКС отклони искане на главния прокурор за даване отговор на въпрос за пределите на доказване на прекия умисъл и специалната цел като елементи на субективната страна на престъпните състави по чл. 282 от НК (престъпления по служба)
Прочети

ВКС отказа да промени тълкуването си по въпроси за приложението на правилото ne bis in idem, което забранява двойното наказване за едно и също деяние
Прочети

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу бивш футболист на ПФК „Славия“ за причиняване на смърт по непредпазливост
Прочети

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу бивш футболист на ПФК „Славия“ за причиняване на смърт по непредпазливост
Прочети

Председателят на ВКС командирова шестима съдии от районни съдилища в страната да правораздават в Софийския районен съд
Прочети

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари 2018 г.
Прочети

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура