Върховен касационен съд

Съдебен акт

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2281

София, 24.07.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на шести юли две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч. гр. д. № 2756 по описа за 2023 г., за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по чл. 274, ал.3, т.1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на Т. Н. С. срещу определение № 246 от 26.04.2023 г. по ч. гр. д. № 149/2023 г. на Варненския апелативен съд.
При извършена служебна проверка съставът на ВКС констатира, че постъпилото дело е нередовно по смисъла на т.15 на ППВС № 1/1985 г., тъй като върху обжалвания съдебен акт не са положени подписите на членовете на съдебния състав. Отбелязването на съдебния деловодител, скрепено с печат, че определението представлява препис от съдебен акт в електронна форма, не променя този извод. Както е прието в решение № 50014 от 17.02.2023 г. по гр. д. № 2127/2022 г. на ВКС, I-во г.о., разпоредбите на чл.360а ЗСВ, в сила от 09.08.2016 г.; чл.102а ГПК, в сила от 30.06.2021 г. и чл.3, ал.2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги не отменят изискванията на ГПК за начина, по който следва да се оформят съдебните актове и по-конкретно чл.235, ал.4 и чл.236, ал.3 ГПК.
Ето защо делото следва да бъде върнато на Варненския апелативен съд с указания да приложи по ч. гр. д. № 149/2023 г. надлежно подписано от съдиите Диана Джамбазова, Росица Станчева и Юлия Бажлекова определение № 246 от 26.04.2023 г.


Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА делото на Варненския апелативен съд за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на настоящото определение.
След изпълнение на указанията делото да се върне на настоящия състав на ВКС за произнасяне по частната касационна жалба на Т. Н. С..
Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: