Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След предварителна заявка журналисти ще могат да присъстват в съдебната зала по време на заседанието по търговското дело, свързано с потъването на кораба „Илинден“ в Охридското езеро през 2009 г.

По повод на проявения от медиите интерес съдебният състав на Върховния касационен съд (ВКС) по търговско дело № 199/2019 г. реши по време на насроченото за 01.06.2020 г. от 9.00 ч. (зала № 16) заседание по делото да бъдат допуснати заявилите желание да присъстват в съдебната зала репортери, при спазване на съответните здравни мерки.

Заявка за достъп до съдебната зала журналистите могат да изпратят на електронна поща rgeorgieva@vks.bg до 16.00 ч. на 29.05.2020 г. Списък с имената на репортерите, поискали да отразяват съдебното заседание, ще бъде предаден на служителите от „Съдебна охрана“ на входа откъм бул. „Витоша“, за да бъдат допуснати в Съдебната палата.

След края на заседанието и след заличаването на личните данни ще бъде публикуван и протоколът от съдебното заседание.

Делото пред ВКС е образувано по касационна жалба на ДНВ ГЛ СЕ (DNV GL SE), вписано в Търговския регистър Хамбург, ФРГ, срещу решението по гр. д. № 1264/2017 г. на Софийския апелативен съд. Въззивното решение е обжалвано в частта, с която при постановени частична отмяна и потвърждаване на първоинстанционното решение на Софийския окръжен съд дружеството е осъдено да заплати различни по размер обезщетения на наследниците на загиналите български граждани при потъването на кораба „Илинден“ в Охридското езеро през 2009 г.

С Определение № 46/21.01.2020 г. по търговско дело № 199/2019 г. тричленен състав на ВКС е допуснал касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК за проверка за съответствие на въззивния акт с практиката на ВКС по два правни въпроси. Пълният текст на определението е публикуван в страницата на ВКС в интернет.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура