Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След предварителна заявка журналисти ще могат да присъстват в съдебната зала по време на заседанието по търговското дело, свързано с потъването на кораба „Илинден“ в Охридското езеро през 2009 г.

По повод на проявения от медиите интерес съдебният състав на Върховния касационен съд (ВКС) по търговско дело № 199/2019 г. реши по време на насроченото за 01.06.2020 г. от 9.00 ч. (зала № 16) заседание по делото да бъдат допуснати заявилите желание да присъстват в съдебната зала репортери, при спазване на съответните здравни мерки.

Заявка за достъп до съдебната зала журналистите могат да изпратят на електронна поща rgeorgieva@vks.bg до 16.00 ч. на 29.05.2020 г. Списък с имената на репортерите, поискали да отразяват съдебното заседание, ще бъде предаден на служителите от „Съдебна охрана“ на входа откъм бул. „Витоша“, за да бъдат допуснати в Съдебната палата.

След края на заседанието и след заличаването на личните данни ще бъде публикуван и протоколът от съдебното заседание.

Делото пред ВКС е образувано по касационна жалба на ДНВ ГЛ СЕ (DNV GL SE), вписано в Търговския регистър Хамбург, ФРГ, срещу решението по гр. д. № 1264/2017 г. на Софийския апелативен съд. Въззивното решение е обжалвано в частта, с която при постановени частична отмяна и потвърждаване на първоинстанционното решение на Софийския окръжен съд дружеството е осъдено да заплати различни по размер обезщетения на наследниците на загиналите български граждани при потъването на кораба „Илинден“ в Охридското езеро през 2009 г.

С Определение № 46/21.01.2020 г. по търговско дело № 199/2019 г. тричленен състав на ВКС е допуснал касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК за проверка за съответствие на въззивния акт с практиката на ВКС по два правни въпроси. Пълният текст на определението е публикуван в страницата на ВКС в интернет.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура