Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА НА ВКС

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

Тълкувателно дело № 1/2023 г. ОСТК-Цесия и упълномощаване при наличие на арбитражно споразумениеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ07.02.2024 г.
Разпореждане за насрочване25.10.2023 г.
Разпореждане за образуване  
Предложение от Висш адвокатски съвет  
Тълкувателно дело № 2/2022 г. ОСТК-Спиране на производството при искове по чл.57 ЗПДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ22.02.2023 г.
Разпореждане за насрочване 23.11.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 1/2022 г. ОСТК-Проверка от съда на искания в производствата по чл.536, ал.1 ГПК вр. чл.19 ЗТТРЮЛНЦСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Предложение от зам.-председателя на ВКС  
Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСТК-Дружествено право и Търговски регистърСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ10.05.2023 г.
Разпореждане за насрочване 23.11.2022 г.
Разпореждане за насрочване 29.06.2021 г.
Предложение от комисията  
Разпореждане за окончателно формулиране на въпросите  
Разпореждане за образуване  
Предложение  
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСТК - Надлежни страни в производството по чл. 59, ал. 3 и ал. 5 ЗБНСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ12.12.2019 г.
Разпореждане за образуване  
Предложение от зам.-председателя на ВКС  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСТК-Последици от спиране и прекратяване на производството по несъстоятелност по чл.632 ТЗСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ24.06.2020 г.
Протокол извлечение 12.06.2019 г.
Разпореждане за насрочване  
Предложение на комисията  
Предложение на комисията  
Предложение от зам.-председателя на ВКС  
Разпореждане за образуване  
Предложение от зам.-председателя на ВКС  
Предложение от Висш адвокатски съвет  
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСТК - Недействителност на застраховка „Гражданска отговорност“Съдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ17.10.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСТК-Откриване и приключване на производство по несъстоятелност; предявяване на вземаниятаСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ30.10.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Предложение за допълване  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСТК-Пряк иск по чл.226, ал.1 КЗ /отм./; прекратяване на застрахователния договорСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКСРЕШЕНИЕ07.12.2015 г.
Разпореждане за образуване 12.11.2015 г.
Предложение за включване на допълнителни въпроси 04.06.2015 г.
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване 
Разпореждане за насрочване  
Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСТК (решение 11.05.2012 г.)- Изчерпване на правото на марка по чл.15, ал.1 ЗМГОСъдебен актЗаседания
Искане за образуванеРЕШЕНИЕ26.04.2012 г.
Разпореждане за образуване
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСТК-Вписване на БПЦ в публичния регистър на вероизповеданиятаСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ16.11.2010 г.
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСТК-Допустимост на пряк иск срещу застраховател при уважен иск срещу делинквентаСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ22.05.2012 г.
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСТК-Приватизационен договор и неустойка по чл.92 ЗЗДСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ25.05.2010 г.
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСТК-Нарушение на правото на регистрирана марка по ЗМГОСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ26.05.2009 г.
ДЕЛА ПО КОЛЕГИИ
Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия ОСГТК ОСНГТК ВКС и ВАС Правила
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура