Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА НА ВКС

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Тълкувателно дело № 3/2024 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2024 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 1/2024 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани13.06.2024 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от министъра на вътрешните работи на РБ  
Тълкувателно дело № 4/2023 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани10.10.2024 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК  
Тълкувателно дело № 3/2023 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване13.06.2024 г.
Разпореждане за насрочване28.03.2024 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2023 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване14.03.2024 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 1/2023 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за покани09.05.2024 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание07.12.2023 г.
Разпореждане за допълване
Определение по чл. 292 ГПК
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2022 г. ОСГК-Чл. 23 СК - влогове на съпрузитеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване07.12.2023 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание23.02.2023 г.
Разпореждане за покани16.03.2023 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 1/2022 г. ОСГК-Въпроси по приложението на чл.2б ЗОДОВСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ02.11.2023 г.
Разпореждане за покани06.04.2023 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание 10.11.2022 г.
Разпореждане за допълване 
Определение по чл. 292 ГПК 
Разпореждане за насрочване на закрито заседание 05.05.2022 г.
Разпореждане за образуване 
Определение по чл. 292 ГПК 
Тълкувателно дело № 5/2021 г. ОСГК-Чл.330, ал.2, т.10 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ16.03.2023 г.
Разпореждане за покани 10.11.2022 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание 09.06.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 4/2021 г. ОСГК-"Имущество" по смисъла на §1 т. 4 ЗПКОНПИСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ06.04.2023 г.
Разпореждане за покани 13.10.2022 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание 17.03.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Искане за образуване от главния прокурор на РБ  
Искане за образуване от министъра на правосъдието  
Предложение на председателя на КПКОНПИ  
Тълкувателно дело № 3/2021 г. ОСГК-Предявен от съсобственици отрицателен установителен иск за собственост за ид.ч. от имота, надхвълящи неговата ид.ч.Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ29.09.2022 г.
Разпореждане за насрочване21.04.2022 г. отсрочено
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2021 г. ОСГК - Извършване на делба на недвижим имот по чл. 353 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ24.03.2022 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища 15.10.2021 г.
Разпореждане за покани 11.11.2021 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 1/2021 г. ОСГК - Отказ от наследство на ненавършило пълнолетие детеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ23.11.2023 г.
Разпореждане за насрочване 17.11.2022 г.
Разпореждане за насрочване 19.05.2022 г.
Разпореждане за допълване 16.12.2021 г.
Разпореждане за покани 18.11.2021 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГК - Предаване владението върху идеална част от имота от съсобственик при предявен иск по чл. 108 ЗС от другия съсобственикСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ9.12.2021 г.
Разпореждане за покани 20.05.2021 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание 19.11.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСГК-Допустимост за промяна на данните в актовете за гражданско състояние на транссексуален молителСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ26.01.2023 г.
Разпореждане за насрочване1.12.2022 г.
Разпореждане за нов член на комисията  
Разпореждане за насрочване 6.10.2022 г.
Разпореждане за насрочване 9.06.2022 г.
Разпореждане за насрочване 3.02.2022 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание 18.03.2021 г.
Разпореждане за покани 25.02.2021 г.
Разпореждане за насрочване на закрито заседание 8.10.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГК - Заплащане на положени часове нощен труд от служители на МВРСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ23.02.2023 г.
Разпореждане за насрочване 1.12.2022 г.
Разпореждане за нов докладчик и член на комисията  
Разпореждане за пренасрочване 26.11.2020 г.
Разпореждане за покани 19.11.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Искане за образуване от министъра на правосъдието  
Тълкувателно дело № 5/2019 г. ОСГК - чл. 328, ал.1, т.1 и т. 2 КТ, във вр. с чл. 329 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ07.10.2021 г.
Разпореждане за пренасрочване 10.12.2020 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища  
Разпореждане за покана  
Разпореждане за пренасрочване 22.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 4/2019 г. ОСГК - СИОСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ24.03.2022 г.
Разпореждане за насрочване 13.05.2021 г.
Разпореждане за пренасрочване 12.11.2020 г.
Разпореждане за пренасрочване пренасрочено
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 3/2019 г. ОСГК - чл. 345, ал. 1 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ11.11.2021 г.
Разпореждане за пренасрочване 08.10.2020 г.
Разпореждане за пренасрочване пренасрочено
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2019 г. ОСГК - Молба за съдебна защита по ЗЗДНСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ22.10.2020 г.
Разпореждане за покани 31.10.2019 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на ВКС  
Предложение на заместника на председателя на ВКС  
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГК - Трудова книжкаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ21.11.2019 г.
Разпореждане за покани 13.06.2019 г.
Разпореждане за насрочване 28.02.2019 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСГК - Срокове за извършване на проверки по законите за гражданската конфискацияСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ05.03.2020 г.
Разпореждане за покани 28.02.2019 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Искане за образуване от КПКОНПИ  
Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСГК - заплащане дежурства военнослужещиСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 27.01.2022 г.
Определение по чл. 292 ГПК 04.10.2018 г.
Разпореждане за образуване 26.04.2018 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСГК - чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и чл. 328, ал. 1, т. 11 КТСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК обединено с № 4/2017 ОСГК
Разпореждане за образуване 18.01.2018 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за обединяване  
Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСГК - чл. 328, ал. 1, т. 6 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 22.10.2020 г.
Разпореждане за пренасрочване 15.10.2020 г.
Разпореждане за пренасрочване пренасрочено
Разпореждане за насрочване пренасрочено
Определение по чл. 292 ГПК 28.11.2019 г.
Разпореждане за образуване 06.06.2019 г.
Разпореждане за насрочване 24.01.2019 г.
Разпореждане за обединяване 18.10.2018 г.
Определение по чл. 292 ГПК 18.01.2018 г.
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСГК - Пар. 1 на ЗД на ЗССъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК 18.01.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГК - Закон за енергетиката- ползвателСъдебен актЗаседания
Предложение на заместника на председателя на ВКС 26.04.2018 г.
Разпореждане за образуване 16.11.2017 г.
Разпореждане за насрочване  
Искане за допълване  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГК - чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ - адв. възнаграждение в нак. процесСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК 15.11.2018 г.
Разпореждане за образуване 19.04.2018 г.
Разпореждане за присъединяване 12.10.2017 г.
Определение по чл. 292 ГПК 11.05.2017 г.
Предложение на комисията  
Становище на комисията  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за нов член на комисията  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГК - Чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК 15.11.2018 г.
Разпореждане за образуване 26.04.2018 г.
Разпореждане за насрочване 29.03.2018 г.
Разпореждане за покани 26.10.2017 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСГК - Другарство - СИОСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 20.04.2017 г.
Разпореждане за насрочване 23.02.2017 г.
Разпореждане за допълване 23.02.2017 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2016 г. ОСГК - чл. 62 Закон за защита на потребителитеСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България 20.04.2017 г.
Разпореждане за образуване 13.04.2017 г.
Разпореждане за насрочване 29.09.2016 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГК - Родителски праваСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС 15.06.2017 г.
Искане от председателя на ВКС 06.04.2017 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2015 г. ОСГК - Публична продан - чл. 92 ЗССъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС 04.05.2017 г.
Искане от председателя на ВКС 11.05.2017 г.
Разпореждане за образуване 17.11.2016 г.
Разпореждане за определяне на допълнителни членове  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСГК - чл. 109 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 19.10.2017 г.
Разпореждане за насрочване 23.03.2017 г.
Разпореждане за насрочване 08.12.2016 г.
Разпореждане за насрочване 02.06.2016 г.
Разпореждане за насрочване 07.04.2016 г.
Разпореждане за определяне на членове на комисията  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСГК - чл.23, ал. 2 СКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 18.10.2018 г.
Определение по чл.292 ГПК 15.03.2018 г.
Разпореждане за определяне на докладчик 14.12.2017 г.
Разпореждане за насрочване 02.02.2017 г.
Разпореждане за допълнителен член на комисията  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСГК- ЗУТОССР-разноскиСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 12.05.2016 г.
Определения по чл.292 ГПК 28.01.2016 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСГК- ОсиновяванеСъдебен актЗаседания
Писмо от председателя на ВКС до председателите на апелативните и окръжните съдилища 20.10.2016 г.
Искане от председателя на ВКС 12.05.2016 г.
Разпореждане за образуване 25.02.2016 г.
Разпореждане за насрочване 17.12.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 8/2014 г. ОСГК -чл. 53, ал. 2 ЗКИРСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване и насрочване 14.02.2016 г.
Разпореждане за насрочване 19.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване 22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване 14.05.2015 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ26.02.2015 г.
Тълкувателно дело № 7/2014 г. ОСГК - ЗОДОВ - такса - Прокуратура на РБСъдебен актЗаседания
Искане от Главния прокурор 05.11.2015 г.
Разпореждане за образуване 28.05.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСГК - Чл. 328, ал. 1, т. 10а КТСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС 11.06.2015 г.
Разпореждане за образуване 12.02.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане от зам.-председателя на ВКС  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСГК - ЖСК, ЕС, ЗКИР, СК, ЗССъдебен актЗаседания
Предложение от зам-председателя на ВКС 26.05.2016 г.
Разпореждане за образуване 22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване 11.12.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСГК - СобственостСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС 04.02.2016 г.
Разпореждане за образуване 10.12.2015 г.
Разпореждане за насрочване 22.10.2015 г.
Разпореждане за насрочване 15.12.2014 г.
Разпореждане за насрочване 04.12.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСГК - Чл. 26 ЗЗД - невъзможен предметСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 09.06.2016 г.
Определение по чл.292 ГПК 10.03.2016 г.
Разпореждане за насрочване 26.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване 26.11.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСГК - Чл. 62, ал.4 от Семейния кодексСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет 29.01.2015 г.
Разпореждане за образуване 16.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСГК - Чл. 358 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 29.04.2015 г.
Определение по чл.292 ГПК 30.04.2015 г.
Разпореждане за насрочване 30.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 10/2013 г. ОСГК - Чл. 123, ал. 1 КТ във връзка с § 63 ПЗР ЗИД ЗМВРСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 13.11.2014 г.
Определение от с.з. 06.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 9/2013 г. ОСГК - Чл. 333, ал. 3 КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 27.11.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК 08.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 8/2013 г. ОСГК - Дежурства, извънреден трудСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС 30.10.2014 г.
Искане за образуване 06.03.2014 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 7/2013 г. ОСГК - ЗОПДИППД /отм./Съдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България 05.06.2014 г.
Разпореждане за образуване 06.02.2014 г.
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСГК - Чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ - доказателствена тежестСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 26.06.2014 г.
Определение за спиране 03.04.2014 г.
Определение за поправка на ОФГ 12.12.2013 г.
Определение за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСГК Чл. 2 ЗОДОВ - Представляване на държавата от съдаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 28.05.2015 г.
Определение по чл.292 ГПК 29.01.2015 г.
Разпореждане за насрочване 05.06.2014 г.
Разпореждане за насрочване 12.12.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГК - Чл. 333, ал. 4 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 28.11.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК 16.05.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСГК - ДелбаСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.председателя на ВКС 28.11.2013 г.
Разпореждане за образуване 14.11.2013 г.
Разпореждане за насрочване 13.06.2013 г.
Разпореждане за насрочване 25.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСГК - Чл. 225, ал. 3 КТСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 21.11.2013 г.
Определение от с.з. 13.06.2013 г.
Разпореждане за насрочване 25.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГК - Чл. 227 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 03.10.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК 04.04.2013 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 13/2012 г. ОСГК - Чл. 32, ал. 2 ЗССъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС 21.03.2013 г.
Разпореждане за образуване 14.02.2013 г.
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 12/2012 г. ОСГК - Чл. 315, ал. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 21.02.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК 06.12.2012 г.
Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 11/2012 г. ОСГК - Констативен нотариален акт - доказателствена силаСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 07.02.2013 г.
Разпореждане за образуване 08.11.2012 г.
 РЕШЕНИЕ11.10.2012 г.
Тълкувателно дело № 10/2012 г. ОСГК - Чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 15.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ27.09.2012 г.
Тълкувателно дело № 9/2012 г. ОСГК - § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 25.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК 28.06.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГК - Чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 27.09.2012 г.
Разпореждане за образуване 17.05.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГК - Чл. 31, ал. 2 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 18.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ14.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГК - Делегиране на работодателска правоспособностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 29.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК 25.10.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ21.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 5/2012 г. ОСГК - Чл. 33, ал. 1 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 01.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК 21.06.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2012 г. ОСГК - Придобивна давностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 15.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ27.09.2012 г.
Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСГК - Чл. 537, ал. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 01.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК 28.06.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСГК - Дисциплинарно уволнение в срока на предизвестиеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 11.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ07.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСГК - Чл. 69 ЗССъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 28.06.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК  
Диспозитив на решениеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 6/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 26.04.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК  
ДиспозитивРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 29.11.2012 г.
Разпореждане за образуване 18.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК 21.06.2012 г.
Определение от с.з. 10.05.2012 г.
 РЕШЕНИЕ01.12.2011 г.
Тълкувателно дело № 4/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 02.06.2011 г.
Решение по чл.290 ГПКРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 12.05.2011 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ15.12.2011 г.
Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 26.03.2011 г.
Определение по чл.292 ГПК  
Тълкувателно решение № 2 ГК (образувано 2011 г.) от 13.09.2011 г.РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 29.03.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК 03.11.2011 г.
 РЕШЕНИЕ10.03.2011 г.
Тълкувателно дело № 3/2010 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 24.02.2011 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 19.11.2010 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 22.03.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСГКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
ДЕЛА ПО КОЛЕГИИ
Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия ОСГТК ОСНГТК ВКС и ВАС Правила
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура