Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Събиране на оферти с обява


№ 01029 08-2019/ 08.10.2019 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет: Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Ремонт на Съдебна палата" гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения

Документи по възлагане на общeствената поръчка


№ 01029 01-2019/ 25.02.2019 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 186 от ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на нов микробус (8+1) и гаранционната му поддръжка за нуждите на Върховния касационен съд“

Документи по възлагане на общeствената поръчка


№ 01029 14-2018/ 14.11.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на осветителни LED крушки, преработка на съществуващи осветителни тела и монтаж на доставените осветителни LED крушки в сградата на Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2“

Документи по възлагане на общeствената поръчка


№ 01029 13-2018/ 23.10.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, за избор на изпълнител по две обособени позиции, с предмет:

Обособена позиция № 1: „Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки
в Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2“

Обособена позиция № 2: „Доставка на осветителни LED крушки за Съдебната палата, гр. София,
бул. Витоша № 2“

Документи по възлагане на общeствената поръчка


№ 01029 12-2018/ 15.10.2018 г.

Покана до определени лица за получаване на оферти за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Доставка на мебелно обзавеждане на обект УБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево“, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Документи по възлагане на общeствената поръчка


№ 01029 09-2018/ 10.09.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, за избор на изпълнител, за доставка на мебелно обзавеждане по две обособени позиции, с предмет:

Обособена позиция № 1: Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане на конферентна зала на ВКС в сградата на Съдебна палата, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2;

Обособена позиция № 2: Доставка на мебелно обзавеждане на обект УБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево.

Документи по възлагане на общeствената поръчка


№ 01029 06-2018/ 29.06.2018 г.

Покана до определени лица за получаване на оферти за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Строително - ремонтни работи (текущ ремонт) в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2“, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Документи по възлагане на общeствената поръчка


№ 01029 04-2018/ 08.05.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2.

Обособена позиция № 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево”

Документи по възлагане на общeствената поръчка


№ 01029 02-2017/ 12.04.2017 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2.

Обособена позиция № 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

Документи по възлагане на общeствената поръчка


№ 01029 01-2017/ 02.03.2017 г.

Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Върховен касационен съд“

Документи по възлагане на общeствената поръчка


ПОРЪЧКИ
Процедури до 15.04.2016 г. Процедури след 15.04.2016 г. Пазарни консултации Публични покани Събиране на оферти с обява Становища АОП Предварителни обявления Обяви за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП Друга информация
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура