Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

На 5 април 2021 г. ще заседава публично Управителният съвет на НИП по заявлението за преизбиране за втори мандат на настоящия директор на институцията

Председателят на Върховния касационен съд, който е и председател на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието (НИП), изпрати покана за свикване на открито заседание на Управителния съвет, което да се проведе на 05.04.2021 г. от 14.00 ч.

В дневния ред е включена точка за провеждане на процедура по избор на директор на НИП по заявлението на настоящия директор за преизбиране за втори мандат съгласно променените на 22.02.2021 г. Правила за провеждане на избор на директор на НИП, в които бе включен раздел „Преизбиране за втори мандат“.

Според поканата заседанието на Управителния съвет трябва да бъде излъчвано онлайн. В нея пише: „В съответствие с принципите за публичност и прозрачност при избора на директор на НИП, заложени в чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация, директорът на НИП следва да организира онлайн излъчването в реално време на заседанието при обсъждането и приемането на решенията по т. 1, като линк за свободен достъп до излъчването бъде публикуван на страницата на НИП в интернет.“

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура