Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заместник-председателят на ЕСПЧ Робърт Спано изнесе в рамките на конференция, организирана от ВКС, лекция на тема „Върховенството на закона – подбор, независимост и безпристрастност на съдиите“

На 6 декември 2019 г. в Съдебната палата в София съдии от Върховния касационен съд (ВКС), апелативните, окръжните и районните съдилища в България участваха в конференцията „Независимостта на съда – актуални аспекти в практиката на Европейския съд по правата на човека“.

Основен лектор в рамките на събитието, организирано от ВКС, бе съдия Робърт Спано – заместник-председател на Европейския съд по правата на човека, като темата, на която той посвети изказването си, бе „Върховенството на закона – подбор, независимост и безпристрастност на съдиите“.

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека г-н Йонко Грозев също участва в едночасовата дискусия, последвала лекцията на г-н Робърт Спано.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура