Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заместник-председателят на ЕСПЧ Робърт Спано изнесе в рамките на конференция, организирана от ВКС, лекция на тема „Върховенството на закона – подбор, независимост и безпристрастност на съдиите“

На 6 декември 2019 г. в Съдебната палата в София съдии от Върховния касационен съд (ВКС), апелативните, окръжните и районните съдилища в България участваха в конференцията „Независимостта на съда – актуални аспекти в практиката на Европейския съд по правата на човека“.

Основен лектор в рамките на събитието, организирано от ВКС, бе съдия Робърт Спано – заместник-председател на Европейския съд по правата на човека, като темата, на която той посвети изказването си, бе „Върховенството на закона – подбор, независимост и безпристрастност на съдиите“.

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека г-н Йонко Грозев също участва в едночасовата дискусия, последвала лекцията на г-н Робърт Спано.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура