Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Трима заместници на ръководителя на Върховния касационен съд встъпиха в длъжност

На 1 април 2022 г. съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) Мими Фурнаджиева, Евгений Стайков и Лада Паунова встъпиха в длъжност като заместници на председателя на съда и ръководители на трите колегии. Те са назначени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12/22.03.2022 г. след предложение на председателя на ВКС Галина Захарова и изразено становище от Пленума на ВКС в подкрепа на техните кандидатури.

Ръководителят на Гражданската колегия на ВКС Мими Фурнаджиева е с над 33 години юридически стаж, от който повече от 28 години в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва през 1987 г. като стажант-съдия в Софийския градски съд. От 1989 г. до 1993 г. работи като юрисконсулт. В периода 1993 – 1995 г. е съдия в Районен съд – Разлог. От 1995 г. до 2007 г. правораздава в Окръжен съд – Благоевград, като от 2000 г. до 2003 г. е заместник-председател на съда, а от 2003 г. до 2004 г. е негов председател. От 2007 г. правораздава във Върховния касационен съд. Съдия Фурнаджиева има завършена магистратура по съдебна администрация през 2006 г. в Съединените американски щати, Университет на Денвър.

Ръководителят на Търговската колегия на ВКС Евгений Стайков е с дългогодишен юридически стаж – повече от 35 години. Кариерата му започва през 1985 г. като стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1986 г. до 1988 г. е младши съдия в същия съд. От 1988 г. до 1991 г. е съдия в Първи районен съд (СРС), а в периода 1991 – 1992 г. е председател на Трети районен съд. Работи като съдия в Софийския градски съд от 1992 г. до 1994 г. и от 1994 г. до 1998 г. е председател на съда. От 1998 г. до 2009 г. е председател на Софийския апелативен съд, като за периода 2003 – 2007 г. е член на Висшия съдебен съвет, избран от квотата на съдиите. От 2011 г. до 2015 г. работи като адвокат. От 2015 г. правораздава като съдия във Върховния касационен съд.

Ръководителят на Наказателната колегия на ВКС Лада Паунова е с повече от 22 години стаж в органите на съдебната власт, а общият ѝ юридически стаж е повече от 31 години. Кариерата ѝ започва през 1988 г. като стажант-съдия в Софийския градски съд, след което е младши съдия в Софийския градски съд и съдия в Софийския районен съд. През 1997 г. и 1998 г. е юрисконсулт, а от 1998 г. до 2004 г. е адвокат. В периода 2004 – 2006 г. е съдия в Софийския градски съд. От 2006 до 2015 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 2015 г. правораздава във Върховния касационен съд, като от 2020 г. е назначена за председател на Трето отделение в Наказателната колегия. Съдия Паунова е била лектор в редица обучения в Националния институт на правосъдието. Била е член на Аналитичното звено на Наказателна колегия на Върховния касационен съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура