Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

В рамките на Европейските дни на наследството на 17 и 18 септември ВКС осигури достъп на гражданите до Съдебната палата, а гостите бяха запознати с историята на сградата – паметник на културата

По традиция със съдействието на Върховния касационен съд Съдебната палата в София стана част от обектите с висока стойност за националната култура, до които гражданите имаха свободен достъп на 17 и 18 септември 2022 г. в рамките на Европейските дни на наследството.

Дните на културното наследство се организират във Франция от 1984 г. по инициатива на министъра на културата Жак Ланг. От 1991 г. с подкрепата на Съвета на Европа и по-късно на Европейския съюз те са припознати като Европейски дни на наследството и се отбелязват всеки трети уикенд на месец септември в повече от 50 европейски държави, сред които и България.

Гражданите, пожелали да разгледат Съдебната палата, бяха запознати с историята на сградата, която е паметник на културата, научиха подробности за строителството, архитектурата и произведенията на изкуството в Храма на българското правосъдие.

Съдебната палата, строена в периода 1929 – 1940 г. по проект на архитект Пенчо Койчев и открита официално през 1941 г., е изградена в монументален стил, използван по-късно и при Българската народна банка, Народната библиотека, Операта. Забележителни са нейните строги класически форми, свързващи старото с новото в архитектурния образ на столицата, стенописите, скулптурните композиции и витражите.

Сградата има шест етажа, достъпни за външни посетители в работни дни, с обща площ от 48 000 м². В нея са разположени 24 съдебни зали и зала „Тържествена“, в която се намира превърналата се в символ на българското правосъдие монументална мозайка „Темида“. Тя е дело на видния български художник, сценограф и живописец Иван Пенков. Негови са и композициите в залата „Грехът“, „Съдът“, „Наказанието“, „Разкаянието“ и „Изкуплението“.

Стенописите на един от големите майстори на родната живопис Дечко Узунов, скулптурните композиции на Любомир Далчев, предаващи алегорични сцени от съдебния живот през различни епохи, витражите и поставените български и латински сентенции също допринасят за уникалния вътрешен облик на сградата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура