Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

В рамките на Европейските дни на наследството на 17 и 18 септември ВКС осигури достъп на гражданите до Съдебната палата, а гостите бяха запознати с историята на сградата – паметник на културата

По традиция със съдействието на Върховния касационен съд Съдебната палата в София стана част от обектите с висока стойност за националната култура, до които гражданите имаха свободен достъп на 17 и 18 септември 2022 г. в рамките на Европейските дни на наследството.

Дните на културното наследство се организират във Франция от 1984 г. по инициатива на министъра на културата Жак Ланг. От 1991 г. с подкрепата на Съвета на Европа и по-късно на Европейския съюз те са припознати като Европейски дни на наследството и се отбелязват всеки трети уикенд на месец септември в повече от 50 европейски държави, сред които и България.

Гражданите, пожелали да разгледат Съдебната палата, бяха запознати с историята на сградата, която е паметник на културата, научиха подробности за строителството, архитектурата и произведенията на изкуството в Храма на българското правосъдие.

Съдебната палата, строена в периода 1929 – 1940 г. по проект на архитект Пенчо Койчев и открита официално през 1941 г., е изградена в монументален стил, използван по-късно и при Българската народна банка, Народната библиотека, Операта. Забележителни са нейните строги класически форми, свързващи старото с новото в архитектурния образ на столицата, стенописите, скулптурните композиции и витражите.

Сградата има шест етажа, достъпни за външни посетители в работни дни, с обща площ от 48 000 м². В нея са разположени 24 съдебни зали и зала „Тържествена“, в която се намира превърналата се в символ на българското правосъдие монументална мозайка „Темида“. Тя е дело на видния български художник, сценограф и живописец Иван Пенков. Негови са и композициите в залата „Грехът“, „Съдът“, „Наказанието“, „Разкаянието“ и „Изкуплението“.

Стенописите на един от големите майстори на родната живопис Дечко Узунов, скулптурните композиции на Любомир Далчев, предаващи алегорични сцени от съдебния живот през различни епохи, витражите и поставените български и латински сентенции също допринасят за уникалния вътрешен облик на сградата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура