Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

На 16 и 17 септември ВКС осигури свободен достъп до Съдебната палата в рамките на Европейските дни на наследството, като близо 300 гости бяха запознати с историята на сградата, получиха и информация за настанените в нея органи на съдебната власт

За поредна година със съдействието на Върховния касационен съд Съдебната палата в гр. София бе включена в обектите с висока стойност за националната култура, до които гражданите имаха свободен достъп на 16 и 17 септември 2023 г. в рамките на Европейските дни на наследството.

Дните на културното наследство се организират във Франция от 1984 г. по инициатива на министъра на културата Жак Ланг. От 1991 г. с подкрепата на Съвета на Европа и по-късно на Европейския съюз те са припознати като Европейски дни на наследството и се отбелязват всеки трети уикенд на месец септември в повече от 50 европейски държави, като сред тях е и България.

На 16 и 17 септември 2023 г. около 300 граждани, включително и гости на столицата от Полша, Италия, Гърция, Съединените американски щати и други държави, бяха запознати с историята на Храма на българското правосъдие, с подробности за строителството, архитектурата и произведенията на изкуството, намиращи се в сградата. Гражданите, пожелали да разгледат Съдебната палата, получиха и информация за настанените в нея органи на съдебната власт.

Емблематичната сграда, която е паметник на културата, е строена в периода 1929 – 1940 г. по проект на архитект Пенчо Койчев и е открита официално през 1941 г. Тя е изградена в монументален стил, използван по-късно и при Българската народна банка, Народната библиотека, Операта. Забележителни са нейните строги класически форми, свързващи старото с новото в архитектурния образ на столицата, стенописите, скулптурните композиции и витражите.

Съдебната палата има шест етажа, достъпни за външни посетители в работни дни, с обща площ от 48 000 м². В нея са разположени 24 съдебни зали, включително и зала „Тържествена“, в която се намира превърналата се в символ на българското правосъдие монументална мозайка „Темида“. Тя е дело на видния български художник, сценограф и живописец Иван Пенков. Негови са и изящните стъклописи „Грехът“, „Съдът“, „Наказанието“, „Разкаянието“ и „Изкуплението“. В същата зала е разположен и стенописът „Правораздаването на Средновековна България“ на един от големите майстори на родната живопис Дечко Узунов.

Тези творби, както и скулптурните композиции на Любомир Далчев, предаващи алегорични сцени от съдебния живот през различни епохи, витражите и поставените в Съдебната палата български и латински сентенции също допринасят за уникалния вътрешен облик на сградата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура