Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заради наложените ограничения за достъп на журналисти и граждани до съдебните палати ВКС ще излъчи заседание по дело с обществен интерес в своя канал в YouTube

За 18 май 2020 г. във Върховния касационен съд (ВКС) е насрочено открито заседание по наказателно дело № 50/2020 г. (срещу Румяна Ж., прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, за съзнателно потвърждаване на неистина пред съд и пред друг надлежен орган на властта). То е първото с обществен интерес за ВКС след приемането от Съдийската колегия на Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

За да бъде постигнато в максимална степен при наложените ограничения изпълнение на конституционния принцип за публичност при разглеждането на делата, Върховният касационен съд създаде свой канал в YouTube, където ще бъде излъчено с картина и звук заседанието по наказателно дело № 50/2020 г.

За реализирането на излъчването бе получено съгласие от страна на съдебния състав с председател Теодора Стамболова и членове Бисер Троянов (докладчик) и Петя Шишкова, както и на страните по делото.

Излъчването (https://www.youtube.com/watch?v=xPvvD0c3BgM) ще започне в 10.30 ч., за когато е насрочено заседанието. Преди него съдебният състав ще разгледа други 6 дела.

След края на заседанието и след заличаването на личните данни, в рамките на деня, ще бъде публикуван и протоколът.

Делото е образувано по касационна жалба на Румяна Ж. срещу въззивното решение от 22.11.2019 г. по в.н.о.х.д. № 230/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда от 26.03.2019 г. по н.о.х.д. № 3074/2018 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимата Румяна Ж. е била призната за невиновна в извършването на престъпление по чл. 283, пр. 2-ро от НК за това, че в качеството си на длъжностно лице – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, използвала своето служебно положение, за да набави за другиго противозаконна облага. Със същата присъда подсъдимата е призната за виновна в това, че при условията на продължавано престъпление с три деяния, пред съд и друг надлежен орган на властта, като свидетел устно и съзнателно е потвърдила неистина – престъпление по чл. 290, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С обжалваното въззивно решение АСНС изменя присъдата, като увеличава срока на наложените с присъдата пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ на 1 година и 6 месеца. В останалата част присъдата е потвърдена.

С касационната жалба алтернативно се иска връщане на делото за разглеждане от друг състав на АСНС, оправдаване или намаляване на наложеното наказание.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура