Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заради наложените ограничения за достъп на журналисти и граждани до съдебните палати ВКС ще излъчи заседание по дело с обществен интерес в своя канал в YouTube

За 18 май 2020 г. във Върховния касационен съд (ВКС) е насрочено открито заседание по наказателно дело № 50/2020 г. (срещу Румяна Ж., прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, за съзнателно потвърждаване на неистина пред съд и пред друг надлежен орган на властта). То е първото с обществен интерес за ВКС след приемането от Съдийската колегия на Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

За да бъде постигнато в максимална степен при наложените ограничения изпълнение на конституционния принцип за публичност при разглеждането на делата, Върховният касационен съд създаде свой канал в YouTube, където ще бъде излъчено с картина и звук заседанието по наказателно дело № 50/2020 г.

За реализирането на излъчването бе получено съгласие от страна на съдебния състав с председател Теодора Стамболова и членове Бисер Троянов (докладчик) и Петя Шишкова, както и на страните по делото.

Излъчването (https://www.youtube.com/watch?v=xPvvD0c3BgM) ще започне в 10.30 ч., за когато е насрочено заседанието. Преди него съдебният състав ще разгледа други 6 дела.

След края на заседанието и след заличаването на личните данни, в рамките на деня, ще бъде публикуван и протоколът.

Делото е образувано по касационна жалба на Румяна Ж. срещу въззивното решение от 22.11.2019 г. по в.н.о.х.д. № 230/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда от 26.03.2019 г. по н.о.х.д. № 3074/2018 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимата Румяна Ж. е била призната за невиновна в извършването на престъпление по чл. 283, пр. 2-ро от НК за това, че в качеството си на длъжностно лице – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, използвала своето служебно положение, за да набави за другиго противозаконна облага. Със същата присъда подсъдимата е призната за виновна в това, че при условията на продължавано престъпление с три деяния, пред съд и друг надлежен орган на властта, като свидетел устно и съзнателно е потвърдила неистина – престъпление по чл. 290, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С обжалваното въззивно решение АСНС изменя присъдата, като увеличава срока на наложените с присъдата пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ на 1 година и 6 месеца. В останалата част присъдата е потвърдена.

С касационната жалба алтернативно се иска връщане на делото за разглеждане от друг състав на АСНС, оправдаване или намаляване на наложеното наказание.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура