Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд избира утре съдия в Конституционния съд на Република България

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд ще проведе избор за съдия в Конституционния съд на Република България от 9,30 часа на 4 ноември 2021 г. Гласуването ще се състои в съдебните сгради на двете върховни съдилища при спазване на противоепидемичните мерки.

Четири кандидатури на съдии от Върховния административен съд бяха официално предложени в рамките на определения срок, който изтече в края на работния ден на 2 ноември 2021 г. Това са съдиите Ваня Анчева, Йовка Дражева, Севдалина Червенкова и Соня Янкулова.

Съгласно Правилата за провеждане на избор за съдии в Конституционния съд на Република България имената на кандидатите ще бъдат подредени в бюлетината по азбучен ред.

Съдия Ваня Анчева е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. и веднага започва работа като стажант-съдия в Софийския окръжен съд (СОС). Две години работи като адвокат, а през 1993 г. се връща в съдебната система като магистрат в районния съд в Пирдоп. В периода от 1994 г. до 2001 г. последователно работи в СОС и в Софийския апелативен съд. От ноември 2001 г. е съдия във ВАС, а от 2014 г. е председател на Седмо отделение.

Съдия Йовка Дражева е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започва работа в съдебната система през 1987 г., като първо е съдия в районния и окръжния съд в Сливен. От 1993 г. е в СОС, а от 1999 г. е в Софийския апелативен съд. Повишена е във Върховния административен съд през 2001 г., като преди три години става ръководител на Пето отделение.

Съдия Севдалина Червенкова завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1987 г. и веднага започва като стажант-съдия в СОС. В периода 1988-1993 г. е съдия-изпълнител в Софийския районен съд, а след това е магистрат там. От 1998 г. до 2008 г. е в Софийския градски съд, след което е повишена във ВАС.

Съдия Соня Янкулова е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1982 г. Започва работа като стажант-съдия в Софийския градски съд (СГС). Година по-късно става съдия в Трети районен съд. От 1993 до 1998 г. е съдия в СГС, на който е била и заместник-председател. От 1998 г. е съдия във Върховния административен съд. Била е заместник-министър на отбраната (2001-2008 г.) и на вътрешните работи (май 2008-юли 2009 г.).

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура