Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд избира утре съдия в Конституционния съд на Република България

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд ще проведе избор за съдия в Конституционния съд на Република България от 9,30 часа на 4 ноември 2021 г. Гласуването ще се състои в съдебните сгради на двете върховни съдилища при спазване на противоепидемичните мерки.

Четири кандидатури на съдии от Върховния административен съд бяха официално предложени в рамките на определения срок, който изтече в края на работния ден на 2 ноември 2021 г. Това са съдиите Ваня Анчева, Йовка Дражева, Севдалина Червенкова и Соня Янкулова.

Съгласно Правилата за провеждане на избор за съдии в Конституционния съд на Република България имената на кандидатите ще бъдат подредени в бюлетината по азбучен ред.

Съдия Ваня Анчева е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. и веднага започва работа като стажант-съдия в Софийския окръжен съд (СОС). Две години работи като адвокат, а през 1993 г. се връща в съдебната система като магистрат в районния съд в Пирдоп. В периода от 1994 г. до 2001 г. последователно работи в СОС и в Софийския апелативен съд. От ноември 2001 г. е съдия във ВАС, а от 2014 г. е председател на Седмо отделение.

Съдия Йовка Дражева е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започва работа в съдебната система през 1987 г., като първо е съдия в районния и окръжния съд в Сливен. От 1993 г. е в СОС, а от 1999 г. е в Софийския апелативен съд. Повишена е във Върховния административен съд през 2001 г., като преди три години става ръководител на Пето отделение.

Съдия Севдалина Червенкова завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1987 г. и веднага започва като стажант-съдия в СОС. В периода 1988-1993 г. е съдия-изпълнител в Софийския районен съд, а след това е магистрат там. От 1998 г. до 2008 г. е в Софийския градски съд, след което е повишена във ВАС.

Съдия Соня Янкулова е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1982 г. Започва работа като стажант-съдия в Софийския градски съд (СГС). Година по-късно става съдия в Трети районен съд. От 1993 до 1998 г. е съдия в СГС, на който е била и заместник-председател. От 1998 г. е съдия във Върховния административен съд. Била е заместник-министър на отбраната (2001-2008 г.) и на вътрешните работи (май 2008-юли 2009 г.).

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура