Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС ще уеднакви практиката по отношение на въпрос, свързан с вписването на ипотека

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 3/2018 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по въпроса:

„Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията?“

Тълкувателното дело е образувано след като с Определение № 47/20.03.2018 г. по ч. гр. д. № 631/2018 г. състав на Второ гражданско отделение на ВКС е констатирал противоречива практика на състави на Търговската колегия и Гражданската колегия на ВКС в определения, постановени по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК, поради което е спрял производството по делото, като е предложил на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение за уеднаквяване на съдебната практиката.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура