Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди решението на АСНС Янко Ваташки да изтърпи 6 години „лишаване от свобода“ за изнудване, при опасен рецидив

С Решение № 242/18.02.2019 г., постановено по наказателно дело № 998/2018 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 22.08.2018 г. на Апелативен специализиран наказателен съд (АСНС) по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. Решението е окончателно.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Янко Ваташки срещу решение от 22.08.2018 г. по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. на АСНС.

С присъда от 05.05.2017 г. по н.о.х.д. № 3128/2016 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият Ваташки е признат за виновен в това, че в съучастие като съизвършител с Марин Човалинов с цел да набави имотна облага за себе си и за другиго принудил чрез сила трето лице да им даде сумата от 2 000 лв. и с това му причинили имотна вреда в размер на 2 000 лв., като деянието е придружено с причиняване на лека телесна повреда на пострадалия.

Деянието е извършено от две лица, при условията на опасен рецидив за Янко Ваташки по чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК – престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал. З, т. 7, вр. чл. 213а, ал. 2, т. 2 и т. 4 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 29, ал.1, б. „а“ от НК, поради което и на това основание във вр. чл. 54 НК е осъден на 9 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 6 000 лв.

Присъдата е обжалвана от Янко Ваташки пред АСНС. С решение по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. присъдата е изменена, като подсъдимият е признат за невинен и оправдан по обвинението да е целял да набави за себе си имотна облага и наложеното му наказание е намалено на 6 години „лишаване от свобода“, както и глобата – на 5 000 лв.

Тричленният състав на ВКС намира жалбата на подсъдимия Ваташки за неоснователна и сочи, че нарушения на процесуалните правилаq от категорията на същественитеq не са допуснати при постановяване на атакуваното въззивно решение. Не се констатират пороци при осъществяване на дейността по събиране, проверка и оценка на доказателствата и средствата за тяхното установяване. В мотивите на съдебния си акт АСНС е извършил дължимия анализ на доказателствените източници при спазване на правилата на формалната логика.

По повод твърденията в касационната жалба за подкрепеност на обвинителната теза от „лъжливи“ и противоречиви показания в решението на ВКС пише, че не може да бъде намерена основа за твърдението на касатора за избирателна оценка на доказателствата, доколкото всеки доказателствен източник в атакувания съдебен акт е бил обсъден внимателно и е аргументирано кредитирането с доверие на преценените като надеждни, достоверни и кореспондиращи помежду си доказателства.

По отношение тезата на касатора, че обвинението е било „скалъпено“, за да бъде уличен Ваташки, поради лично пристрастие на полицейските служители и тенденциозно отношение на последните към него, не намира никаква опора в материалите по делото, категорични са върховните магистрати.

В окончателното решение пише, че въззивният съд не е допуснал нарушаване на правото на защита на подсъдимия Ваташки поради неуважаване на доказателствени искания на защитата. На страните, включително на подсъдимия Ваташки и на упълномощения му защитник, е била осигурена пълната възможност, при равни условия и условия на състезателност, да участват активно в разпитите на свидетелите и експертите по делото.

Върховните съдии са категорични, че решаващият съд е обсъдил подробно както обвинителните, така и оправдателните доказателства, като не е игнорирал последните, а е обосновал възприемането на доказателствените източници като достоверни и надеждни, за да аргументира фактическите си изводи. Оплакването за тенденциозност на производството, основана на личността на подсъдимия, също не намира опора в материалите по делото.

Претенцията в касационната жалба за отмяна на атакуваното решение и признаване на подсъдимия за невиновен и оправдаването му, съставът на ВКС определя като лишено от основание и добавя, че не намира да е налице явна несправедливост на наложените наказания и това обосновава липсата на основание за изменение на атакувания съдебен акт с намаляване на размера на наказанията „лишаване от свобода“ и „глоба“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура