Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди решението на АСНС Янко Ваташки да изтърпи 6 години „лишаване от свобода“ за изнудване, при опасен рецидив

С Решение № 242/18.02.2019 г., постановено по наказателно дело № 998/2018 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 22.08.2018 г. на Апелативен специализиран наказателен съд (АСНС) по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. Решението е окончателно.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Янко Ваташки срещу решение от 22.08.2018 г. по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. на АСНС.

С присъда от 05.05.2017 г. по н.о.х.д. № 3128/2016 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият Ваташки е признат за виновен в това, че в съучастие като съизвършител с Марин Човалинов с цел да набави имотна облага за себе си и за другиго принудил чрез сила трето лице да им даде сумата от 2 000 лв. и с това му причинили имотна вреда в размер на 2 000 лв., като деянието е придружено с причиняване на лека телесна повреда на пострадалия.

Деянието е извършено от две лица, при условията на опасен рецидив за Янко Ваташки по чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК – престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал. З, т. 7, вр. чл. 213а, ал. 2, т. 2 и т. 4 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 29, ал.1, б. „а“ от НК, поради което и на това основание във вр. чл. 54 НК е осъден на 9 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 6 000 лв.

Присъдата е обжалвана от Янко Ваташки пред АСНС. С решение по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. присъдата е изменена, като подсъдимият е признат за невинен и оправдан по обвинението да е целял да набави за себе си имотна облага и наложеното му наказание е намалено на 6 години „лишаване от свобода“, както и глобата – на 5 000 лв.

Тричленният състав на ВКС намира жалбата на подсъдимия Ваташки за неоснователна и сочи, че нарушения на процесуалните правилаq от категорията на същественитеq не са допуснати при постановяване на атакуваното въззивно решение. Не се констатират пороци при осъществяване на дейността по събиране, проверка и оценка на доказателствата и средствата за тяхното установяване. В мотивите на съдебния си акт АСНС е извършил дължимия анализ на доказателствените източници при спазване на правилата на формалната логика.

По повод твърденията в касационната жалба за подкрепеност на обвинителната теза от „лъжливи“ и противоречиви показания в решението на ВКС пише, че не може да бъде намерена основа за твърдението на касатора за избирателна оценка на доказателствата, доколкото всеки доказателствен източник в атакувания съдебен акт е бил обсъден внимателно и е аргументирано кредитирането с доверие на преценените като надеждни, достоверни и кореспондиращи помежду си доказателства.

По отношение тезата на касатора, че обвинението е било „скалъпено“, за да бъде уличен Ваташки, поради лично пристрастие на полицейските служители и тенденциозно отношение на последните към него, не намира никаква опора в материалите по делото, категорични са върховните магистрати.

В окончателното решение пише, че въззивният съд не е допуснал нарушаване на правото на защита на подсъдимия Ваташки поради неуважаване на доказателствени искания на защитата. На страните, включително на подсъдимия Ваташки и на упълномощения му защитник, е била осигурена пълната възможност, при равни условия и условия на състезателност, да участват активно в разпитите на свидетелите и експертите по делото.

Върховните съдии са категорични, че решаващият съд е обсъдил подробно както обвинителните, така и оправдателните доказателства, като не е игнорирал последните, а е обосновал възприемането на доказателствените източници като достоверни и надеждни, за да аргументира фактическите си изводи. Оплакването за тенденциозност на производството, основана на личността на подсъдимия, също не намира опора в материалите по делото.

Претенцията в касационната жалба за отмяна на атакуваното решение и признаване на подсъдимия за невиновен и оправдаването му, съставът на ВКС определя като лишено от основание и добавя, че не намира да е налице явна несправедливост на наложените наказания и това обосновава липсата на основание за изменение на атакувания съдебен акт с намаляване на размера на наказанията „лишаване от свобода“ и „глоба“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура