Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС отмени присъдата срещу Димитър Габровски в частта, с която е лишен от правото да упражнява лекарска професия

С решение № 245/11.03.2019 г. по наказателно дело № 976/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя присъда от 22.06.2018 г., по в.н.о.х.д. № 160/2018 г. на Апелативен съд – Варна (АСВн), като я отменя в частта, с която на основание чл. 160, ал. 1 във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Димитър Габровски е лишен от право да упражнява лекарска професия за срок от 2 години. Съдът оставя в сила присъдата в останалата ú част. Решението не подлежи на обжалване.

С присъда по н.о.х.д. № 326/2016 г. на ОС – Варна подсъдимият Димитър Габровски е признат за невинен и оправдан по обвинението по чл. 123, ал. 1 от НК.

С присъда от 22.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 160/2018 г. на АСВн първоинстанционната присъда е отменена и подсъдимият е признат за виновен в това, че през 2012 г. в качеството си на лекар – оператор „Уши, нос, гърло“ по непредпазливост причинил смъртта на пациентка поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност. На основание чл. 123, ал. 1 от НК е осъден на 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. На основание чл. 160, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Габровски е лишен от право да упражнява лекарска професия за срок от 2 години.

В решението на тричленния състав на ВКС се посочва, че касационната проверка не потвърждава оплакванията на защитата за съществени нарушения на процесуалните правила при разглеждане и решаване на делото от въззивната инстанция. Доказателствената съвкупност, обсъдена от предходната инстанция, е обезпечила взетото крайно решение, че поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност – лекар със специалност „Уши, нос и гърло“, подсъдимият Габровски е нарушил разпоредбите на Наредба № 35/08.07.2009 г. за утвърждаване на медицинския стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“ и Правилата за добрата медицинска практика, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на пациентка.

В основата на фактическите си изводи въззивната инстанция е поставила заключенията на тройна съдебномедицинска експертиза, изготвена и защитена от вещите лица пред първоинстанционния съд. В заключенията си всички експерти са единодушни за причината за смъртта на пострадалата – кръвоизливен шок, развил се в резултат на продължително кървене от малки съдове от оперативното ложе на дясната сливица. Кръвозагубата е последствие от продължителното кървене от оперативната рана, като наблюдението е било недостатъчно според възприетия вътрешен ред в болничното заведение, в което нямало осигурен дежурен лекар или специалист по УНГ, пише в решението на ВКС. Върховните съдии намират за правилни разсъжденията на проверяваната инстанция, че отговорността за наблюдението на пациентката и следващите от това изследвания и адекватни и спешни мерки са били на подсъдимия като хирург – оператор, а не на други лица от лечебното заведение.

Според тричленния състав на ВКС при индивидуализиране на наказанието „лишаване от свобода“ въззивният съд се е съобразил с наличните обстоятелства, относими към степента на обществена опасност на деянието и неговите общественоопасни последици. Съдът не е пропуснал да отчете като смекчаващи вината обстоятелства и непрецизните от анестезиолога при реоперацията действия, както и липсата на добра организация и на правила за действие в медицинския център при създалата се кризисна ситуация, които обаче не са водещи към настъпилия вредоносен резултат.

Тричленният състав на ВКС приема, че касационната жалба за явна несправедливост се явява частично основателна и обжалваната присъда следва да бъде изменена, като се отмени в частта, с която подсъдимият Габровски е лишен от право да упражнява лекарска професия за срок от две години. „Имайки предвид положителните характеристични данни на подсъдимия Габровски, доброто му име на лекар, хирург, обстоятелството, че инкриминираното деяние е инцидентна проява в трудовата му биография, настоящият касационен състав намира, че при така установената степен на обществена опасност на подсъдимия Габровски, лишаването му от лекарски права е неоправдано и с него обществото ще се лиши от ценен специалист в професията, която той упражнява“, пише в мотивите на съдебното решение.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура