Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС организира конференция за съдии на тема „Независимостта на съда – актуални аспекти в практиката на Европейския съд по правата на човека“

На 6 декември 2019 г. в Съдебната палата, зала № 15 „Тържествена“, Върховният касационен съд на Република България организира конференция на тема „Независимостта на съда – актуални аспекти в практиката на Европейския съд по правата на човека“.

Основен лектор в рамките на това събитие ще бъде г-н Робърт Спано – заместник-председател на Европейския съд по правата на човека, като темата, на която той ще посвети изказването си, е „Върховенството на закона – подбор, независимост и безпристрастност на съдиите“.

Гост на конференцията ще бъде и българският съдия в Европейския съд по правата на човека г-н Йонко Грозев.

За участие във форума са поканени съдиите от Върховния касационен съд, апелативните, окръжните и районните съдилища в България.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура