Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС организира конференция за съдии на тема „Независимостта на съда – актуални аспекти в практиката на Европейския съд по правата на човека“

На 6 декември 2019 г. в Съдебната палата, зала № 15 „Тържествена“, Върховният касационен съд на Република България организира конференция на тема „Независимостта на съда – актуални аспекти в практиката на Европейския съд по правата на човека“.

Основен лектор в рамките на това събитие ще бъде г-н Робърт Спано – заместник-председател на Европейския съд по правата на човека, като темата, на която той ще посвети изказването си, е „Върховенството на закона – подбор, независимост и безпристрастност на съдиите“.

Гост на конференцията ще бъде и българският съдия в Европейския съд по правата на човека г-н Йонко Грозев.

За участие във форума са поканени съдиите от Върховния касационен съд, апелативните, окръжните и районните съдилища в България.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура