Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС окончателно оправда Божидар Проданов и Ирен Вълев (служители на МВР) по обвинението за смъртта на Пламен Куцаров

С Решение № 236/11.03.2019 г., постановено по наказателно дело № 910/2018 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 14.05.2018 г. на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 1255/2017 г., с което е потвърдена изцяло присъда от 07.04.2017 г. по н.о.х.д. № 165/2011 г. на Софийския градски съд (СГС). Решението е окончателно.

Делото пред ВКС е образувано по касационна жалба на двамата частни обвинители и граждански ищци.

С присъда от 07.04.2017 г. на СГС подсъдимите Божидар Проданов и Ирен Вълев – служители на МВР, са признати за невиновни в това на 21.01.2009 г., в условията на независимо съпричинителство, да са причинили смъртта на Пламен Куцаров поради немарливо изпълнение на правно регламентирана полицейска дейност, представляваща източник на повишена опасност, изразяващо се в използване на помощни средства (белезници) и физическа сила по отношение на задържано под полицейски арест лице, поради което са оправдани по повдигнатите им обвинения по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от НК. Подсъдимите са оправдани и за извършване на престъпление по чл. 387, ал. 4 вр. ал. 2, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 3 от НК (неизпълняване на задължения по служба, от които са произлезли вредни последици и същите са причинени по непредпазливост). СГС отхвърля изцяло предявените от наследниците на починалия граждански искове за сумата от по 100 000 лв. срещу всеки от подсъдимите, представляващи обезщетение за неимуществени вреди.

Въззивният съд изцяло потвърждава присъдата на СГС.

Тричленният състав на ВКС намира касационната жалба за неоснователна. По повод ключовия и спорен по делото въпрос за причината за смъртта на Пламен Куцаров в решението на ВКС пише, че извършеният от САС анализ на дадените експертни заключения позволява да се направи извод за идентичност на становищата относно външно проявените следи от увреждания по китките, лицето, гърба и езика на пострадалия, относно наличието на следи от амфетамин и относно изменението на сърдечния мускул. Различията засягат съществения по делото въпрос за причината за смъртта, оформяйки две становища – за т. нар. позиционна асфикция и за внезапната сърдечна смърт. Върховните съдии приемат, че независимо от различията в експертните мнения като цяло, експертите са единодушни в това, че нито едно от външните увреждания по тялото на Куцаров не е в пряка причинна връзка с неговата смърт. Безспорно е изяснен произходът на нараняванията по китките и по гърба, като причинени от продължителното носене на белезници през целия ден и неколкократното транспортиране на Куцаров, по време на което ръцете са били зад гърба му и притиснати в седалката на колата, а това е станало без участието на двамата подсъдими.

Извършеният от съда цялостен анализ на експертните заключения, на заявеното от експертите пред съда, както и на всички доказателствени източници по делото, е позволило да се направи извод за недоказаност на обвинението по изискуемия от закона начин. В основата на този извод са не само експертните предложения за обсъждане на две възможни причини за настъпването на смъртта, чиито крайни прояви и в двете хипотези са едни и същи и се изразяват в настъпване на сърдечна смърт, а това препятства извеждането на еднозначен отговор за генезата на смъртта. По-същественото е, че по делото не е установено по несъмнен и категоричен начин каквото и да било действие или бездействие на някой от двамата подсъдими, което да е в пряка причинна връзка с резултата – настъпилата смърт, категоричен е съставът на ВКС. В основата на този извод, който няма причини да не бъде споделен, е и изначално очертаната с обвинението рамка на наказателното производство, вложеното в бланкетните разпоредби на чл. 123 и чл. 387 от НК съдържание. „Цялостното провеждане на специализираната полицейска операция, макар да търпи критики във връзка с реализацията ú, е извън инкриминираното по делото поведение на двамата подсъдими и касае действия и на значителен брой други лица. Участието на подсъдимите представлява само един твърде кратък епизод от цялата операция, състоящ се в конвоиране на задържано в рамките на операцията лице, по отношение на което поначало могат да бъдат приложени помощни средства, каквито са белезниците“ – категорични са върховните съдии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура