Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във Върховния касационен съд бе проведен Ден на отворените врати, насочен към превенцията срещу насилието сред учениците

На 4 октомври 2018 г. Върховният касационен съд (ВКС) проведе Ден на отворените врати, като фокусът през настоящата година на това традиционно събитие за ВКС бе насочен към превенцията срещу насилието сред младите хора.

В зала „Тържествена“ на Съдебната палата гостуваха над 40 възпитаници на Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, водени от свои преподаватели. Гимназистите участваха в интерактивния форум-спектакъл „А ти какво би направил?“, изпълнен от Театър „Цвете“. Постановката, представяща насилието в училище, е сред водещите представления на трупата – неправителствена организация, която прилага в работата си интерактивни театрални техники за окуражаване на позитивното включване на децата и младежите в обществения живот.

Учениците имаха възможност да се проявят като актьори и да разиграят сами различни финали на единия от представените етюди. В импровизиран диалог между тях и професионалните артисти се родиха различни решения на конфликтни ситуации, включително свързани с насилие, които са част от ученическото ежедневие.

След края на театралния форум гимназистите получиха и първия си урок по наказателно право от съдията от Наказателната колегия на ВКС Галина Тонева. Събитието продължи близо два часа, като на част от въпросите на младежите отговори председателят на ВКС Лозан Панов, който се включи в срещата.

Сред темите, които вълнуваха учениците, бяха: видовете мерки за неотклонение и кога се налага най-тежката от тях – „задържане под стража“; дали са възможни манипулации, когато извършител на престъпление се позовава на невменяемост; какво представляват леката, средната и тежката телесни повреди и какви са наказанията за причиняването им; какво представляват смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства; дали са годни събраните доказателства при влизането на представители на правоохранителните органи в нечие жилище без санкция от съда; дали във ВКС съдиите са разглеждали дела за киберпрестъпления.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура