Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Тричленен състав на ВКС постанови решението си по делото, свързано с искането за разпускане на политическа партия „Възраждане“

С Решение № 69/31.05.2021 г., постановено по т. дело № 1093/2021 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 24.02.2021 г. по т. д. № 1310/2020 г. на Софийския градски съд, с което е отхвърлено искането за разпускане на политическа партия „Възраждане“.

Съдебният състав на ВКС осъжда Държавата чрез Върховната касационна прокуратура да заплати на политическа партия „Възраждане“ направените пред тази инстанция разноски в размер на 1200 лв. Решението е окончателно.

Пълният текст на решението на Върховния касационен съд е публикуван в секцията „Дела с изключителна значимост и интерес“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура