Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Тричленен състав на ВКС постанови решението си по делото, свързано с искането за разпускане на политическа партия „Възраждане“

С Решение № 69/31.05.2021 г., постановено по т. дело № 1093/2021 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 24.02.2021 г. по т. д. № 1310/2020 г. на Софийския градски съд, с което е отхвърлено искането за разпускане на политическа партия „Възраждане“.

Съдебният състав на ВКС осъжда Държавата чрез Върховната касационна прокуратура да заплати на политическа партия „Възраждане“ направените пред тази инстанция разноски в размер на 1200 лв. Решението е окончателно.

Пълният текст на решението на Върховния касационен съд е публикуван в секцията „Дела с изключителна значимост и интерес“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура