Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

На 21 февруари 2019 г. в Съдебната палата – София ще се проведе акция за кръводаряване

Върховният касационен съд и Националният център по трансфузионна хематология организират на 21 февруари 2019 г. (четвъртък) от 9.00 ч. до 12.00 ч. в Съдебната палата (партер, кафене) акция за кръводаряване.

Всеки ден в София се преливат над 100 литра кръв. Хората, които се нуждаят от нея, разчитат на нас, а техният живот зависи от нашата съпричастност.

Полезна информация за бъдещите кръводарители,предоставена от Националния център по трансфузионна хематология

Кой може да дарява кръв?

Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г., за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея.

Как да се подготвим за кръводаряването?

Преди акта на кръводаряване се хранете редовно и разнообразно (това ще заздрави силите на организма Ви и ще повиши качеството на кръвта Ви). Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно!

Трябва да сте здрави и да не приемате никакви медикаменти.

След кръводаряването се постарайте да приемате повече калорични течности и храни!

Процедурата при даряване на кръв се състои в:

За колко време се възстановява кръвта?

Количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие.

Качествено кръвта се възстановява за 3-4 седмици.

Кой се нуждае от дарената кръв?

Кръвта се използва за лечение при пациенти с:

Къде се използва дарената кръв?

Съгласно нормативната уредба в Република България:

Кръводаряването не вреди!

Кръводаряването е полезно, защото:

Всички консумативи, използвани по време на кръвовземането, са индивидуални, стерилни и за еднократна употреба.

Всички кръводарители получават 2 дни платен отпуск и подкрепителна закуска.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура