Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Уточнение по повод на неверни твърдения в статията „Соня Янкулова бе избрана от магистратите за конституционен съдия. Тя спечели убедително срещу кандидатката, подкрепена от шефа на ВАС и и.д. шефката на ВКС“, публикувана в онлайн изданието на в. „Сега“

Неверни твърдения съдържа статията „Соня Янкулова бе избрана от магистратите за конституционен съдия. Тя спечели убедително срещу кандидатката, подкрепена от шефа на ВАС и и.д. шефката на ВКС“, публикувана (и обновявана) на 4 ноември 2021 г. в онлайн изданието на в. „Сега“, която е цитирана от редица медии.

Категорично не отговарят на истината направените твърдения, недоказани с проверими факти или с цитирани достоверни източници – явни или анонимни, по отношение на изпълняващата функциите на председател на Върховния касационен съд (ВКС) съдия Дария Проданова, както и внушенията, че върху независимите съдии от ВКС е възможно да се влияе при упражняването на правото им да гласуват в процедурата по избор за съдия в Конституционния съд на Република България.

В статията се казва: „Сега“ научи, че председателят на ВАС Георги Чолаков, както и и.д. шефката на ВКС Дария Проданова (тя замества Лозан Панов, който е в неплатен отпуск заради президентската кампания и не беше и на събранието) упорито са лобирали за Анчева, като кампанията им на моменти е била дори агресивна.“

Ръководителят на Търговската колегия на ВКС Дария Проданова, изпълняваща в момента функциите на председател на съда, не е лобирала за кандидата Ваня Анчева, не е провеждала и кампания – нито пасивна, нито агресивна. Тя е изключително заета да изпълнява задълженията си като съдия, като ръководител на Търговската колегия на ВКС и като и. ф. председател на съда, което е видимо за всички съдии и служители във ВКС. Невидимо за всички тях е несъществуващото лобиране и водене на кампания в полза на един от кандидатите за конституционен съдия. Единственият верен факт е, че съдия Проданова и съдия Анчева са приятели от много години, което е известно на съдиите в двете върховни съдилища и нито е укоримо, нито е неетично, като е можело да повлияе единствено върху личния вот на изпълняващата функциите на председател на съда.

Вестник „Сега“ е медия, която през годините се е стремила да доказва, че подкрепя независимата и качествена журналистика, подписала е Етичния кодекс на българските медии, с който се поема ангажимент за предоставяне на обществото на точна и проверена информация. Посочената в цитираното изречение „новина“ обаче не е вярна и липсват данни да е проверена съобразно журналистическия принцип за нея да има потвърждение от поне два източника.

Съдиите във Върховния касационен съд са независими, не крият позициите си от обществото и със сигурност биха съобщили публично, биха станали достоверен източник, ако някой си е позволил да им оказва влияние по отношение на правото им да изберат съдия в Конституционния съд на Република България.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура