Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото срещу Николай Й., Васил Г., Александър А. и Стоян С. за убийство по расистки подбуди през 2012 г. пред клуб на „Евророма“ в гр. Сандански

С Решение № 60188/16.03.2022 г. по наказателно дело № 601/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 481/2020 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е за втори път пред ВКС, след като с предходно касационно решение е отменен съдебният акт по в.н.о.х.д. № 294/2017 г. на САС и делото е върнато за ново разглеждане.

Настоящото касационно производство е образувано по протест срещу решението по в.н.о.х.д. № 481/2020 г. на САС, с което отново е потвърдена оправдателната присъда от 12.12.2016 г. на Окръжен съд – Благоевград. С нея Николай Й., Васил Г. и Александър А. са признати за невиновни в това, че на 16.04.2012 г. в гр. Сандански, в съучастие като съизвършители, са направили опит умишлено да умъртвят Анастаси М. чрез задействане и хвърляне в жилище на две взривни устройства, като деянието е извършено със средства и по начин, опасни за живота на мнозина. Николай Й., Васил Г., Александър А. и Стоян С. са признати за невиновни в това, че на 29.06.2012 г. в гр. Сандански пред клуб на „Евророма“, в съучастие като съизвършители, умишлено са умъртвили Малин И. (починал на 29.07.2012 г.), като деянието е извършено със средства и по начин, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин и по расистки подбуди, чрез поставяне на публично място на самоделно взривно устройство, задействано от пострадалия, от което е последвал взрив.

Тричленният състав на ВКС намира, че при постановяването на въззивното решение е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в неправилна оценка на доказателствата по делото от значение за извършването на инкриминираните деяния, което е довело до опорочаване на процеса на формиране на вътрешното убеждение на въззивния съд по фактите, представляващо касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК. В мотивите си върховните съдии пишат: „Решението на въззивния съд следва да се отмени изцяло по отношение и на двете обвинения, с оглед инкриминираната връзка между двете деяния, обективирана с доводи за идентичност на трима от извършителите, вид на използваното взривно устройство и подбудите за извършване на деянията, които въпроси не са получили отговор във въззивното решение, в което коментар на обвинителната теза за свързаност между престъпленията изобщо липсва.“

При новото разглеждане на делото следва да се отстранят допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила, като се извърши комплексен и пълен доказателствен анализ на цялостната доказателствена съвкупност, включващ оценка на отделните групи доказателства за процесуалната им стойност и вътрешна устойчивост, както и посредством съпоставка едни с други, чрез който да се обективира волята на съда по правно значимите факти и тяхната оценка по правото.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура