Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото срещу Николай Й., Васил Г., Александър А. и Стоян С. за убийство по расистки подбуди през 2012 г. пред клуб на „Евророма“ в гр. Сандански

С Решение № 60188/16.03.2022 г. по наказателно дело № 601/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 481/2020 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е за втори път пред ВКС, след като с предходно касационно решение е отменен съдебният акт по в.н.о.х.д. № 294/2017 г. на САС и делото е върнато за ново разглеждане.

Настоящото касационно производство е образувано по протест срещу решението по в.н.о.х.д. № 481/2020 г. на САС, с което отново е потвърдена оправдателната присъда от 12.12.2016 г. на Окръжен съд – Благоевград. С нея Николай Й., Васил Г. и Александър А. са признати за невиновни в това, че на 16.04.2012 г. в гр. Сандански, в съучастие като съизвършители, са направили опит умишлено да умъртвят Анастаси М. чрез задействане и хвърляне в жилище на две взривни устройства, като деянието е извършено със средства и по начин, опасни за живота на мнозина. Николай Й., Васил Г., Александър А. и Стоян С. са признати за невиновни в това, че на 29.06.2012 г. в гр. Сандански пред клуб на „Евророма“, в съучастие като съизвършители, умишлено са умъртвили Малин И. (починал на 29.07.2012 г.), като деянието е извършено със средства и по начин, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин и по расистки подбуди, чрез поставяне на публично място на самоделно взривно устройство, задействано от пострадалия, от което е последвал взрив.

Тричленният състав на ВКС намира, че при постановяването на въззивното решение е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в неправилна оценка на доказателствата по делото от значение за извършването на инкриминираните деяния, което е довело до опорочаване на процеса на формиране на вътрешното убеждение на въззивния съд по фактите, представляващо касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК. В мотивите си върховните съдии пишат: „Решението на въззивния съд следва да се отмени изцяло по отношение и на двете обвинения, с оглед инкриминираната връзка между двете деяния, обективирана с доводи за идентичност на трима от извършителите, вид на използваното взривно устройство и подбудите за извършване на деянията, които въпроси не са получили отговор във въззивното решение, в което коментар на обвинителната теза за свързаност между престъпленията изобщо липсва.“

При новото разглеждане на делото следва да се отстранят допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила, като се извърши комплексен и пълен доказателствен анализ на цялостната доказателствена съвкупност, включващ оценка на отделните групи доказателства за процесуалната им стойност и вътрешна устойчивост, както и посредством съпоставка едни с други, чрез който да се обективира волята на съда по правно значимите факти и тяхната оценка по правото.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура