Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС Дончо Драганов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 17 години за убийството на работещия при него като овчар Ахмед А., извършено през 2020 г. в с. Горен чифлик по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост

С Решение № 187/22.03.2024 г. по наказателно дело № 813/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 128/2023 г. на Апелативен съд – Варна. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по жалби на подсъдимия Дончо Драганов и на частните обвинители и граждански ищци срещу решението на Апелативен съд – Варна, с което е изменена присъда на Окръжен съд – Варна, като е увеличен размерът на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ от 15 на 17 години. Дончо Драганов е признат за виновен за това, че на 17.05.2020 г. в с. Горен чифлик, обл. Варна, по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост чрез побой умишлено умъртвил Ахмед А., който работел при него като овчар. С въззивното решение са потвърдени обезщетенията за неимуществени вреди на гражданските ищци в размера, определен от първата инстанция – 80 000 лв. за майката и 40 000 лв. за сестрата на починалия.

Съдебният състав на ВКС приема касационните жалби за неоснователни. В аналитичната си дейност въззивният съд не е допуснал фактически или логически неточности и правилно е установил фактите по делото. Правилно съдът е ценил частично обясненията на Дончо Драганов, дадени в хода на съдебното следствие, като не ги е възприел в частта им, че непосредствено преди инкриминираното деяние пострадалият е направил опит да го удари. Тези обяснения се опровергават и от констатираната липса на увреждания при освидетелстването на подсъдимия непосредствено след инкриминираното деяние, които са индиция за липса на проявена агресия или съпротива от пострадалия.

Касационният съд намира, че в атакуваното решение не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Апелативен съд – Варна детайлно е възпроизвел фактите, които е приел за установени, и е направил пълен, верен и задълбочен анализ на доказателствата и доказателствените средства. „Правилно въззивният съд е изяснил причината за възникналия конфликт – упрек от страна на Драганов към Ахмед за дадена невярна информация за това, че пострадалият има жена и дете и отказ да му бъде дадена цигара, последван от отправен обиден израз от пострадалия по отношение на подсъдимия (псувня). Вярно е установен и механизмът на последвалия физически сблъсък, като съдът обосновано е приел, че Драганов е нанесъл множество удари (между 25 – 30), като ги е нанасял с ръце и предмет – дървена летва, по която са останали следи от кръв“, пише в решението на ВКС. Апелативен съд – Варна правилно е преценил, че тези удари са довели до множество увреждания – счупване на лакетната кост на дясната предмишница, разкъсване на слезка, излив на 400 мл кръв в гръдната кухина, контузии на белите дробове, кръвоизлив във вътрешната сърцева обвивка, аспирация на кръв в трахеята, мастна емболия и множество травми на горните и долните крайници на Ахмед. Неоснователно е и оплакването за неправилно приложение на материалния закон. В жалбата на подсъдимия се претендира правна квалификация по чл. 118 от НК (убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка обида или клевета или с друго противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни). Твърди се, че неправилно въззивният съд не е отчел отправянето на тежка обида към подсъдимия и не е приел, че тя е довела до възникването на остър физиологичен афект, което състояние е довело до извършване на инкриминираното деяние. Според заключението на приетата по делото комплексна съдебно-психологична и психиатрична експертиза на подсъдимия към момента на извършване на инкриминираното деяние той не е се е намирал в състояние на остър физиологичен афект. Вещите лица са изключили възможността деянието да е осъществено след субективно преживяно посттравмено събитие (визирана е евентуално отправената обида), което да е причинило внезапно избухнал афект, частично разстройство на възможността да се контролират импулсите и характерното за физиологичния афект стесняване на съзнанието. Това заключение правилно е анализирано от въззивния съд, като вярно е прието, че липсва медицинския критерий, даващ възможност да се приложи по-леко наказуемият състав на чл. 118 от НК. Според върховните съдии отправянето на обида от страна на пострадалия, дори да е била под формата на псувня, не може да бъде единствено основание да бъде квалифицирано деянието по чл. 118 от НК, защото в конкретния случай тази обида не е била тежка и не е довела до промяна на съзнанието, което да е благоприятствало извършването на умишленото убийство.

Съдебният състав на ВКС не приема и оплакванията за явна несправедливост на наложеното наказание. Отмереното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 17 години е съответно на обществената опасност на извършеното престъпление, обществената опасност на подсъдимия Драганов и е достатъчно за постигане на целите на чл. 36 от НК.

По отношение на гражданските искове касационният съд изцяло споделя изводите на въззивната инстанция.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура