Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След окончателно решение на ВКС Ангел Нунев ще изтърпява наказание от 17 г. „лишаване от свобода“ за убийството на негов колега дървосекач през 2017 г. в землището на с. Давидково

С Решение № 39/12.07.2021 г. по наказателно дело № 45/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъдата от 18.08.2020 г. по в.н.о.х.д. № 13/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив. Решението е окончателно.

По делото е постъпило уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Ангел Нунев. С присъда на Окръжен съд – Смолян той е признат за виновен в това, че на 08.08.2017 г. в землището на с. Давидково, обл. Смолян, причинил смърт по непредпазливост на Атанас Наков в следствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 10 години. С въззивната присъда на Апелативен съд – Пловдив е отменена първоинстанционната и подсъдимият е признат за виновен в това, че умишлено е умъртвил Атанас Наков чрез нанасяне на множество удари с крака и ръце, вдигане и хвърляне на земята, газене с крака по главата и тялото, стъпване с крак в областта на шията. Причинил е тежка съчетана гръдна, коремна и гръбначна травма, довела до множествено увреждания, причинили остра кръвозагуба. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост, поради което на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 17 години.

Тричленният състав на ВКС приема, че присъдата следва да бъде оставена в сила. Твърдението, че вътрешното убеждение на решаващия състав почива на доказателства и доказателствени средства, които не са събрани и проверени по реда на НПК, не кореспондира с материалите по делото. Първата инстанция е провела съкратено съдебно следствие, като страните са дали съгласие да не бъде провеждан разпит на свидетели и на вещите лица, изготвили експертизи по делото, а съдът е одобрил изразеното съгласие, като правилно е преценил, че действията по разследването са извършени при условията и по реда на НПК. Протоколите за разпит на свидетелите и заключенията на вещите лица са надлежно приобщени. Всички писмени доказателства от досъдебното производство са приети и прочетени непосредствено преди приключване на съдебното следствие. „Обсъждането на възражението за нарушено право на защита, чрез позоваване на обяснения, каквито Нунев не е давал в качеството на обвиняем, както и на протоколи от следствени действия, осъществени без участието на защитник, е безпредметно“, категорични са върховните съдии. Внимателното запознаване с мотивите към въззивната присъда показва, че макар и по други съображения (изменение на обвинението) съдът е изключил въпросните обяснения от доказателствения материал. Отказал е да ползва и резултатите от осъществения следствен експеримент именно заради отсъствието на защитник.

Според съдебния състав на ВКС достатъчно аргументирано са отхвърлени и исканията за събиране на допълнителни доказателства, свързани с минали заболявания на пострадалия и възможността да е получил уврежданията по-рано, докато в продължение на дни е бил в състояние на алкохолно опиянение. В мотивите си върховните съдии пишат още: „Съдът е съобразил изцяло заключението на вещите лица, според което Атанас Наков е страдал от цироза, но тя е била без усложнения и няма отношение към настъпването на смъртта. Други здравословни проблеми не са открити. Експертизите правилно са кредитирани и по отношение на обстоятелството, че констатираните увреждания са причинени „едномоментно“, в кратък период от време, и не датират от предишни дни. Освен че вещите лица са изложили писмено това свое становище, то изрично е обсъждано и защитено в хода на съдебното следствие. Прието е, без страните да го оспорят.“

Тричленният състав на ВКС не констатира явна несправедливост на наложеното наказание. Апелативният съд е обсъдил всички относими данни за деянието и дееца, включително и изтъкнатите в жалбата, при което е определил най-лекото по вид наказание, при това в размер, по-нисък от средния. „При наличието на безспорно установени отегчаващи вината обстоятелства, допълнителното намаляване на наказанието би било проява на необосновано снизхождение“, приемат върховните съдии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура