Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС реши окончателно делото за собствеността на „Царска Бистрица“

С Решение № 76/12.10.2020 г., постановено по гражданско дело № 1475/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд реши:

Отменя въззивно решение № 1834/25.07.2017 г. по в.гр.д. № 904/2015 г. на Софийския апелативен съд в частта, потвърждаваща решението на първоинстанционния съд, с което е признато за установено по отношение на Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок, че Република България е собственик на поземлен имот с идентификатор … по кадастралната карта на гр. Самоков, местност „Бистрица“, с площ от 210 104 кв. м, ведно с построените в имота сгради: 1) сграда със застроена площ от 69 кв. м; 2) сграда със застроена площ 357 кв. м; 3) сграда със застроена площ от 516 кв. м; 4) сграда със застроена площ от 239 кв. м; 5) сграда със застроена площ от 210 кв. м; 6) сграда със застроена площ от 131 кв. м; 7) сграда със застроена площ от 65 кв. м; 8) сграда със застроена площ от 109 кв. м, и Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок са осъдени на основание чл. 108 ЗС да предадат владението върху имотите, както и в частта му за разноските, и вместо това постановява:

Отхвърля като неоснователен предявения от Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, срещу Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок иск за признаване за установено, че Република България е собственик ex lege по силата на Закона за горите от 1897 г. на поземлен имот с идентификатор … по КК на гр. Самоков, местност „Бистрица“, с площ от 210 104 кв. м, ведно с построените в имота сгради: 1) сграда със застроена площ от 69 кв. м; 2) сграда със застроена площ 357 кв. м; 3) сграда със застроена площ от 516 кв. м; 4) сграда със застроена площ от 239 кв. м; 5) сграда със застроена площ от 210 кв. м; 6) сграда със застроена площ от 131 кв. м; 7) сграда със застроена площ от 65 кв. м; 8) сграда със застроена площ от 109 кв. м, и за предаване на владението върху тези недвижими имоти.

Отхвърля като неоснователен предявения от Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, срещу Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок иск за признаване за установено, че Република България е собственик въз основа на изтекла в полза на Интендантството на цивилната листа като държавна институция придобивна давност в периода 1900 – 1930 г. на поземлен имот с идентификатор … по КК на гр. Самоков, местност „Бистрица“, с площ от 210 104 кв. м, ведно с построените в имота сгради, и за предаване на владението върху тези недвижими имоти.

Отхвърля като неоснователен предявения от Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, срещу Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок иск за признаване за установено, че Република България е собственик по силата на Закона за обявяване на държавна собственост върху имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници (обн. ДВ, 305/31.12.1947 г.) на поземлен имот с идентификатор … по КК на гр. Самоков, местност „Бистрица“, с площ от 210 104 кв. м, ведно с построените в имота сгради, и за предаване на владението върху тези недвижими имоти.

Оставя в сила решение № 1834/25.07.2017 г. на Софийския апелативен съд по в.гр.д. № 904/2015 г. в частта, с която са отхвърлени предявените от Република България срещу Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок искове за заплащане по реда на чл. 73, ал. 1 вр. чл. 93 ЗС стойността на добивите, които ответниците са получавали от процесните имоти в периода 18.10.2002 г. – 01.03.2011 г. (по 65 911,14 лв. от всеки един от добив на дървесина и по 68 574,19 лв. от всеки един от приходи за билети), искове за заплащане по реда на чл. 59 ЗЗД на обезщетение за ползването на процесните имоти в периода 18.10.2002 г. – 01.03.2011 г. (по 140 742 лв. от всеки един), както и по реда на чл. 86, ал. 1 ЗЗД мораторна лихва върху главницата за същия период (по 49 510,68 лв. от всеки един по първата претенция и по 72 148,31 лв. от всеки един по втората претенция).

Осъжда Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК да заплати на Симеон Сакскобургготски сумата от 18 897,50 лв., представляваща направените по делото разноски.

Осъжда Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК да заплати на Мария Луиза Хробок сумата от 62 354,74 лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението е окончателно.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура