Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС реши окончателно делото за собствеността на „Царска Бистрица“

С Решение № 76/12.10.2020 г., постановено по гражданско дело № 1475/2016 г., тричленен състав на Върховния касационен съд реши:

Отменя въззивно решение № 1834/25.07.2017 г. по в.гр.д. № 904/2015 г. на Софийския апелативен съд в частта, потвърждаваща решението на първоинстанционния съд, с което е признато за установено по отношение на Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок, че Република България е собственик на поземлен имот с идентификатор … по кадастралната карта на гр. Самоков, местност „Бистрица“, с площ от 210 104 кв. м, ведно с построените в имота сгради: 1) сграда със застроена площ от 69 кв. м; 2) сграда със застроена площ 357 кв. м; 3) сграда със застроена площ от 516 кв. м; 4) сграда със застроена площ от 239 кв. м; 5) сграда със застроена площ от 210 кв. м; 6) сграда със застроена площ от 131 кв. м; 7) сграда със застроена площ от 65 кв. м; 8) сграда със застроена площ от 109 кв. м, и Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок са осъдени на основание чл. 108 ЗС да предадат владението върху имотите, както и в частта му за разноските, и вместо това постановява:

Отхвърля като неоснователен предявения от Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, срещу Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок иск за признаване за установено, че Република България е собственик ex lege по силата на Закона за горите от 1897 г. на поземлен имот с идентификатор … по КК на гр. Самоков, местност „Бистрица“, с площ от 210 104 кв. м, ведно с построените в имота сгради: 1) сграда със застроена площ от 69 кв. м; 2) сграда със застроена площ 357 кв. м; 3) сграда със застроена площ от 516 кв. м; 4) сграда със застроена площ от 239 кв. м; 5) сграда със застроена площ от 210 кв. м; 6) сграда със застроена площ от 131 кв. м; 7) сграда със застроена площ от 65 кв. м; 8) сграда със застроена площ от 109 кв. м, и за предаване на владението върху тези недвижими имоти.

Отхвърля като неоснователен предявения от Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, срещу Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок иск за признаване за установено, че Република България е собственик въз основа на изтекла в полза на Интендантството на цивилната листа като държавна институция придобивна давност в периода 1900 – 1930 г. на поземлен имот с идентификатор … по КК на гр. Самоков, местност „Бистрица“, с площ от 210 104 кв. м, ведно с построените в имота сгради, и за предаване на владението върху тези недвижими имоти.

Отхвърля като неоснователен предявения от Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, срещу Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок иск за признаване за установено, че Република България е собственик по силата на Закона за обявяване на държавна собственост върху имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници (обн. ДВ, 305/31.12.1947 г.) на поземлен имот с идентификатор … по КК на гр. Самоков, местност „Бистрица“, с площ от 210 104 кв. м, ведно с построените в имота сгради, и за предаване на владението върху тези недвижими имоти.

Оставя в сила решение № 1834/25.07.2017 г. на Софийския апелативен съд по в.гр.д. № 904/2015 г. в частта, с която са отхвърлени предявените от Република България срещу Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок искове за заплащане по реда на чл. 73, ал. 1 вр. чл. 93 ЗС стойността на добивите, които ответниците са получавали от процесните имоти в периода 18.10.2002 г. – 01.03.2011 г. (по 65 911,14 лв. от всеки един от добив на дървесина и по 68 574,19 лв. от всеки един от приходи за билети), искове за заплащане по реда на чл. 59 ЗЗД на обезщетение за ползването на процесните имоти в периода 18.10.2002 г. – 01.03.2011 г. (по 140 742 лв. от всеки един), както и по реда на чл. 86, ал. 1 ЗЗД мораторна лихва върху главницата за същия период (по 49 510,68 лв. от всеки един по първата претенция и по 72 148,31 лв. от всеки един по втората претенция).

Осъжда Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК да заплати на Симеон Сакскобургготски сумата от 18 897,50 лв., представляваща направените по делото разноски.

Осъжда Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК да заплати на Мария Луиза Хробок сумата от 62 354,74 лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението е окончателно.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура