Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Върховният касационен съд върна на САС делото за загиналото след токов удар момче в училището в село Копривлен през 2013 г.

​ С Решение № 185/18.01.2021 г. по наказателно дело № 898/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отмени решението от 04.09.2020 г. по в.н.о.х.д. № 221/2020 г. на Софийския апелативен съд (САС) и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

​ Делото е образувано по протест и по жалба от частен обвинител срещу решението на САС, с което е потвърдена изцяло присъдата по н.о.х.д. № 279/2015 г. на Окръжен съд – Благоевград. С нея Спирия П. е признат за невиновен в това, че на 19.05.2013 г. в с. Копривлен, обл. Благоевград, в условията на независимо съпричиняване с Михаил В., е причинил по непредпазливост смъртта на 11-годишно момче поради немарливо изпълнение на представляваща източник на повишена опасност дейност – работа с електрически съоръжения като електромонтьор в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, поради което е оправдан по повдигнатото му обвинение. Признат е за невиновен и е оправдан и подсъдимият Михаил В. по обвинението за това, че на същата дата и място, в условията на независимо съпричиняване с подсъдимия Спирия П., е причинил по непредпазливост смъртта на момчето поради немарливо изпълнение на представляваща източник на повишена опасност дейност – работа с електрически съоръжения като електромонтьор в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

​ Съставът на ВКС приема за основателни касационния протест и жалбата с доводи за допуснато нарушение на материалния закон. Според ценените от САС доказателства, компрометираните проводници, намиращи се в училищен двор, са били напълно реална и предвидима от техническа гледна точка възможност за възникване на инцидента, се казва в съдебното решение. Причинно-следственият процес е стартирал с неконстатирането на състоянието им и незаявяването на този факт в съответния формуляр, което е било задължение тъкмо на двамата подсъдими и което те двукратно са пропуснали да сторят. Затова е трябвало да се съобрази, че бездействието на всеки от тях е поставило началото на причинно-следствения процес. То е в основата на настъпилия вредоносен резултат.

​ За да оправдае подсъдимите, въззивният съд е приел, че не било сигурно дали „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е щяло да извърши подмяна на кабелите дори след сигнализиране от страна на подсъдимите, защото нямало предвидени пари за основен ремонт през съответната година. В случая се касае не до предвидени средства за основен ремонт, както е счел контролираният съд, а до спешен такъв, свързан с обезопасяване, което е различно, пише в мотивите на решението на ВКС.

​ За да липсва субективната страна на деянието, както е приел САС, е необходимо да е налице обективна невъзможност за подсъдимите да предвидят последствията от бездействието си и да няма никакви пропуски от тяхна страна, подчертават върховните съдии. В случая доказателствено е установено, че подсъдимите немарливо са изпълнили задължението си да констатират състоянието на проводниците и да уведомят за него, т. е. налице е неизпълнение на необходимо поведение. Тъкмо това тяхно бездействие е инкриминирано в обвинителния акт и по него съдът е дължал разсъждения. Вредоносният резултат не би настъпил, ако подсъдимите бяха изпълнили задълженията си по вменените им нормативни актове, и ако го бяха сторили, тогава те не биха носили отговорност. „Затова, макар да е направен задълбочен и верен анализ на доказателствените източници и да са изяснени правилно релевантните за изхода на делото факти, е налице нарушение на материалния закон“, категорични са върховните съдии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура