Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни

07.06.2019 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1045/2018 г. (срещу Кирчо К. – бивш директор на Националната разузнавателна служба, по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по протест на Военно-апелативната прокуратура и две касационни жалби на подсъдимия срещу решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС), с което частично е изменена присъдата по н.о.х.д. № 00160/2013 г. на Военен съд – София.

ВКС ще гледа делото за втори път, след като с решение от 07.11.2016 г. по к.н.д. № 776/2016 г. отменя решение от 19.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 0031/2015 г. на ВнАС и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

С присъда от 07.08.2015 г. по н.о.х.д. № 00160/2013 г. Военен съд – София признава подсъдимия Кирчо К. за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, като престъплението е продължавано) и го осъжда на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип. Съдът лишава подсъдимия от право да заема длъжност „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати на конституирания по делото граждански ищец – Националната разузнавателна служба (сега – Държавна агенция „Разузнаване“), сумата от 4 720 196,53 лева за претърпени имуществени вреди.

С второто си решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. въззивният съд частично изменя първоинстанционната присъда, като извършеното от подсъдимия е преквалифицирано в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, като престъплението е продължавано). Подсъдимият е оправдан по първоначалното му обвинение. Наложените наказания „лишаване от права“ също са намалени на по 13 години. Подсъдимият е признат за невиновен за длъжностно присвояване чрез посредствен извършител, като е оправдан в тази му част. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание и при условията на алтернативност – да бъде изменено въззивното решение в частта относно квалификацията на деянието, като се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция.

С касационните жалби на защитниците на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания при условията на алтернативност въззивно решение да се отмени и подсъдимият да бъде оправдан или делото да се върне за ново разглеждане.

10.06.2019 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 520/2019 г. (срещу турския гражданин Фарук Б. за причиняването по непредпазливост на смъртта на двама души при управление на МПС през 2016 г.), І-во наказателно отделение, докладчик: Евелина Стоянова

Делото е образувано по жалба от защитника на подсъдимия Фарук Б. срещу решението от 19.02.2019 г. по в.н.о.х.д. № 1632/2018 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата от 04.05.2018 г. по н.о.х.д. № 686/2017 г. на Софийския окръжен съд. С нея подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б“ вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК (при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице).

С жалбата са развити доводи за допуснати от Апелативен съд – София съществени процесуални нарушения и явна несправедливост. Претендира се решението на САС да бъде изменено от касационната инстанция.

14.06.2019 г. 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 513/2019 г. (образувано по искане за отмяна по реда на възобновяването на решението на ВКС по делото за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората, извършено от петима полицаи), петчленен състав на ВКС, ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Даниела Атанасова

Делото е образувано по искане на осъдения Мирослав Писов за възобновяване на наказателното производство по к.н.д. № 1140/2018 г. на ВКС, по което е постановено Решение № 284/19.04.2019 г. С окончателния акт на ВКС изцяло е отменено решението по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд. С решението си върховните съдии изменят първоинстанционна присъда по н.о.х.д. № 33/02.10.2008 г. на Софийския военен съд, като оправдават подсъдимите Мирослав Писов, Иво Иванов, Борис Механджийски, Янко Граховски и Георги Калинков по квалифициращия признак на чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 от НК – убийството на Ангел Димитров да е извършено с особена жестокост. Тричленният състав на ВКС намалява наложеното на Писов наказание от 18 г. на 7 г. „лишаване от свобода“, намалява наложеното на Иво Иванов, Борис Механджийски, Янко Граховски и Георги Калинков наказание от 16 г. на 7 г. „лишаване от свобода“ и потвърждава първоинстанционната присъда в останалата част.

С определение от 29 май 2019 г. на петчленен състав на ВКС към наказателно дело № 513/2019 г. е присъединено и постъпило след образуването на делото искане от осъдените Иво Иванов, Борис Механджийски, Янко Граховски и Георги Калинков за възобновяване на наказателното производство по к.н.д. № 1140/2018 г. на ВКС.

С друго определение от 29 май 2019 г. на петчленен състав на ВКС са оставени без уважение исканията на петимата осъдени за спиране на изпълнението на влязлата в сила на 19.04.2019 г. присъда по н.о.х.д. № 33/2008 г. на Софийския военен съд, изменена с Решение № 284/19.04.2019 г. по к.н.д. № 1140/2018 г. на ВКС.

С определение от 3 юни 2019 г. петчленният състав на ВКС присъединява към наказателно дело № 513/2019 г. и постъпилото на 31 май 2019 г. искане на главния прокурор за възобновяване на к.н.д. № 1140/2018 г. на ВКС.

19.06.2019 г. 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 534/2019 г. (срещу Джоно М., Момчил М. и Иво Т. за опит за умишлено убийство през 2013 г. на Георги Д., когото помислили за бежанец, а те били част от група, „прочистваща“ София от чужденци), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Теодора Стамболова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Джоно М., Момчил М. и Иво Т. срещу въззивното решение от 28.01.2019 г. по в.н.о.х.д. № 1368/2018 г. на Софийския апелативен съд. С него е потвърдена присъдата от 14.06.2018 г. по н.о.х.д. № 3455/2014 г. на Софийския градски съд, с която подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление в съучастие като съизвършители по чл. 116, ал. 1, т. 11 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1 НК (опит за убийство по хулигански подбуди, като деянието е останало недовършено поради независещи от дейците причини) и са осъдени. Наложени са им наказания „лишаване от свобода“ – на Джоно М. в размер на 16 години, на Момчил М. – 15 години, и на Иво Т. – 18 години. Подсъдимите са осъдени да заплатят солидарно на конституирания по делото частен обвинител и граждански ищец сумата от 200 000 лева, представляваща обезщетение за причинените от деянието вреди.

С касационните жалби на подсъдимите се заявяват всички касационни основания – нарушения на материалния закон, допуснати съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложените наказания, като се иска от жалбоподателите при условията на алтернативност – връщане на делото за ново разглеждане от въззивната инстанция или намаляване на размерите на наложените наказания и присъденото обезщетение за вреди по гражданския иск.

19.06.2019 г. 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 579/2019 г. (срещу Иван И. за убийството през 2017 г. на 11-годишно момиче в асансьор в блок в бургаския квартал „Меден рудник“), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационна жалба на Иван И. срещу решението от 27.03.2019 г. по в.н.о.х.д. № 243/2018 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъда по н.о.х.д. № 255/2018 г. на Окръжен съд – Бургас.

С първоинстанционната присъда Иван И. е признат за виновен в извършването на престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 2 и т. 6, пр. 2 вр. чл. 115 вр. чл. 63, ал. 1, т. 1 НК (убийство на малолетно лице и по особено мъчителен начин), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 години. Подсъдимият е признат за невиновен в това, че убийството е извършено с особена жестокост. Иван И. е осъден да заплати на майката на убитото момиче, конституирана като граждански ищец, сумата от 150 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

В касационната жалба се посочват всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – т. 3 от НПК, като се иска признаване за невиновен и оправдаване на Иван И. или отмяна на присъдата и решението и връщане на делото за ново разглеждане. Алтернативно се иска присъдата да бъде изменена с прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или наказанието да бъде намалено, да бъде намалено и присъденото обезщетение за неимуществени вреди.

21.06.2019 г. 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 490/2019 г. (срещу 12 подсъдими, станало известно като делото „Килърите 3“), І-во наказателно отделение, докладчик: Бонка Янкова

Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби от всички подсъдими – Милчо П., Иван Ц., Борислав Н., Калоян Т., Димитър Н., Васил В., Георги Г., Мартин Н., Йордан К., Евгени М., Марио А. и Мария В., срещу решението от 07.02.2019 г. по в.н.о.х.д. № 24/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 761/2014 г. на Специализирания наказателен съд.

С първоинстанционната присъда:

С решението по в.н.о.х.д. № 24/2018 г. АСНС изменя първоинстанционната присъда, като подсъдимите Васил В., Милчо П., Иван Ц., Димитър Н. и Калоян Т. са признати за невинни и оправдани по обвинението престъплението по чл. 321, ал. 3 от НК да е извършено при квалифициращия признак групата да е създадена с користна цел. По отношение на Борислав Н., Йордан К. и Георги Г. за участието им в ОПГ наказателното производство е прекратено. Подсъдимият Васил В. е признат за невинен да е ръководил ОПГ съвместно с определено лице за определен период от време. Подсъдимите Милчо П., Иван Ц., Калоян Т. и Димитър Н. са признати за невиновни в това групата да е ръководена в периода 12.10.2005 г. – 23.09.2007 г. от подсъдимия Васил В. Подсъдимите Васил В., Милчо П., Иван Ц., Калоян Т. и Димитър Н. са признати за виновни в това в ОПГ да е участвал Георги Г.

С решението на въззивния съд е намален размерът на наказанието „лишаване от свобода“ на подсъдимите: на Васил В. – от 7 на 5 г.; на Милчо П. – от 18 на 10 г., като е отменено приложението на чл. 24 от НК; на Калоян Т. – от 3 г. и 3 м. на 3 г. Наложеното на Димитър Н. наказание от 1 г. „лишаване от свобода“ е отложено с изпитателен срок от 4 години.

С касационния протест се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания.

В касационните жалби, подадени от Васил В., Иван Ц., Милчо П., Калоян Т. и Димитър Н. се сочат всички касационни основания, като алтернативно се претендира за отмяна на въззивното съдебно решение и оправдаване на подсъдимите, за връщане на делото за ново разглеждане или за изменение на решението и намаляване на наложените наказания.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура