Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември

17.09.2018 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 617/2018 г. (срещу бивш кмет на Община Куклен), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Галина Тонева

Във Върховния касационен съд (ВКС) е образувано наказателно дело № 617/2018 г. по касационни жалби на подсъдимия Димитър С. и двама от защитниците му срещу решение от 26.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № 60/2018 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда от 21.11.2016 г. по н.о.х.д. № 1910/2016 г. на Окръжен съд – Пловдив. С присъдата подсъдимият – бивш кмет на Община Куклен, област Пловдив, е признат за виновен и осъден по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК (съзнателно сключване на неизгодна сделка от длъжностно лице, от която е произлязла значителна вреда за общината).

В касационните жалби са развити доводи за допуснати от въззивния съд съществени процесуални нарушения и нарушение на закона, като направеното искане е за отмяна на обжалваното решение и оправдаването на подсъдимия.

19.09.2018 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 706/2018 г. (срещу Георги В. – началник на Митнически пункт Олтоманци, за участие в организирана престъпна група, внасяла цигари без бандерол от Гърция), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Във ВКС е образувано к.н.д. № 706/2018 г. по жалба на Георги В. срещу присъда от 13.04.2018 г. по в.н.о.х.д. № 23/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда по н.о.х.д. № 1741/2014 г. на Специализирания наказателен съд (СНС) подсъдимият Георги В. е признат за виновен в извършването на: престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, т. 2 във вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл. 234 от НК – продажба или държане на акцизни стоки без бандерол) и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 години; престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, пр. 2 вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК (при условията на продължавано престъпление е осигурил преминаването през ГКПП Кулата на 2 товарни камиона, като така е подпомогнал трети лица да извършат престъпление по чл. 234 НК) и са му наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на 4 години и „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на действия спрямо акцизни стоки или осъществяване на контрол върху чужди действия спрямо акцизни стоки“ за срок от 7 години. Съдът определя общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 години, увеличава го на основание чл. 24 от НК с 4 месеца, като налага общо наказание от 7 години и 4 месеца. Присъединява и наказанието „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на действия спрямо акцизни стоки или осъществяване на контрол върху чужди действия спрямо акцизни стоки“ за срок от 7 години, както и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 месеца.

С присъдата на АСНС първоинстанционната присъда е отменена в частта, с която Георги В. е признат за виновен в извършване на първото престъпление, както и за второто деяние от продължаваното престъпление (пропускането на втория камион), както и за самото продължавано престъпление (пропуснат е един камион). Съдът намалява размера на наказанието „лишаване от свобода“ от 7 години и 4 месеца на 4 години и 4 месеца, а на наказанието „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с акцизни стоки“ – от 7 години на 4 години.

Касационното производство е второ по ред, като с решение по к.н.д. № 1009/2017 г. тричленен състав на ВКС отменя решението от 21.07.2017 г. на АСНС и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

В касационната жалба се съдържа молба за отмяна на атакуваните съдебни актове, молба на подсъдимия да бъде оправдан по всички повдигнати обвинения, както и евентуално делото да бъде върнато на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура