Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември

17.09.2018 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 617/2018 г. (срещу бивш кмет на Община Куклен), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Галина Тонева

Във Върховния касационен съд (ВКС) е образувано наказателно дело № 617/2018 г. по касационни жалби на подсъдимия Димитър С. и двама от защитниците му срещу решение от 26.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № 60/2018 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда от 21.11.2016 г. по н.о.х.д. № 1910/2016 г. на Окръжен съд – Пловдив. С присъдата подсъдимият – бивш кмет на Община Куклен, област Пловдив, е признат за виновен и осъден по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК (съзнателно сключване на неизгодна сделка от длъжностно лице, от която е произлязла значителна вреда за общината).

В касационните жалби са развити доводи за допуснати от въззивния съд съществени процесуални нарушения и нарушение на закона, като направеното искане е за отмяна на обжалваното решение и оправдаването на подсъдимия.

19.09.2018 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 706/2018 г. (срещу Георги В. – началник на Митнически пункт Олтоманци, за участие в организирана престъпна група, внасяла цигари без бандерол от Гърция), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Във ВКС е образувано к.н.д. № 706/2018 г. по жалба на Георги В. срещу присъда от 13.04.2018 г. по в.н.о.х.д. № 23/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда по н.о.х.д. № 1741/2014 г. на Специализирания наказателен съд (СНС) подсъдимият Георги В. е признат за виновен в извършването на: престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, т. 2 във вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл. 234 от НК – продажба или държане на акцизни стоки без бандерол) и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 години; престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, пр. 2 вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК (при условията на продължавано престъпление е осигурил преминаването през ГКПП Кулата на 2 товарни камиона, като така е подпомогнал трети лица да извършат престъпление по чл. 234 НК) и са му наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на 4 години и „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на действия спрямо акцизни стоки или осъществяване на контрол върху чужди действия спрямо акцизни стоки“ за срок от 7 години. Съдът определя общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 години, увеличава го на основание чл. 24 от НК с 4 месеца, като налага общо наказание от 7 години и 4 месеца. Присъединява и наказанието „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на действия спрямо акцизни стоки или осъществяване на контрол върху чужди действия спрямо акцизни стоки“ за срок от 7 години, както и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 месеца.

С присъдата на АСНС първоинстанционната присъда е отменена в частта, с която Георги В. е признат за виновен в извършване на първото престъпление, както и за второто деяние от продължаваното престъпление (пропускането на втория камион), както и за самото продължавано престъпление (пропуснат е един камион). Съдът намалява размера на наказанието „лишаване от свобода“ от 7 години и 4 месеца на 4 години и 4 месеца, а на наказанието „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с акцизни стоки“ – от 7 години на 4 години.

Касационното производство е второ по ред, като с решение по к.н.д. № 1009/2017 г. тричленен състав на ВКС отменя решението от 21.07.2017 г. на АСНС и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

В касационната жалба се съдържа молба за отмяна на атакуваните съдебни актове, молба на подсъдимия да бъде оправдан по всички повдигнати обвинения, както и евентуално делото да бъде върнато на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура