Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември

15.11.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 998/2018 г. (срещу Янко В. за изнудване и причиняване на лека телесна повреда), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Лада Паунова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Янко В. срещу решение от 22.08.2018 г. по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда от 05.05.2017 г. по н.о.х.д. № 3128/2016 г. на Специализирания наказателен съд (СНС) подсъдимият Янко В. е признат за виновен в това, че в съучастие като съизвършител с Марин Ч. с цел да набави имотна облага за себе си и за другиго принудил чрез сила трето лице да им даде сумата от 2 000 лв. и с това му причинили имотна вреда в размер на 2 000 лв., като деянието е придружено с причиняване на лека телесна повреда на пострадалия. Деянието е извършено от две лица, при условията на опасен рецидив за Янко В. – престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал. З, т. 7, вр. чл. 213а, ал. 2, т. 2 и т. 4 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 29, ал.1, б. „а“ от НК, поради което и на това основание във вр. с чл. 54 от НК е осъден на 9 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 6 000 лв.

Присъдата е обжалвана от Янко В. пред АСНС. С решението по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. присъдата е изменена, като подсъдимият е признат за невинен и оправдан по обвинението да е целял да набави за себе си имотна облага и наложеното му наказание е намалено на 6 години „лишаване от свобода“, както и глобата – на 5 000 лв.

В касационната жалба се съдържат твърдения за допуснати нарушения на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание, както и молба за отмяна на решението на АСНС и за постановяване на ново, с което подсъдимият да бъде изцяло оправдан по всички повдигнати му обвинения.

20.11.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1010/2018 г. . (срещу Недрет Н. за нарушаване на служебните задължения в качеството му на публичен изпълнител към Агенцията за държавни вземания), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Красимира Медарова

Делото е образувано по жалби на двамата защитници на подсъдимия Недрет Н. срещу въззивна присъда от 06.07.2018 г., по в.н.о.х.д. № 199/2017 г. на Апелативен съд – Варна, с която е отменена присъда по н.о.х.д. № 948/2015 г. на Окръжен съд – Варна, като подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК (в качеството си на длъжностно лице – публичен изпълнител при Регионална дирекция – Варна на Агенцията за държавни вземания, с цел да набави облага за търговско дружество е нарушил служебните си задължения, от което са настъпили значителни вредни последици), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от 3 години.

С жалбите са развити доводи за допуснати от въззивния съд съществени процесуални нарушения, нарушение на закона и явна несправедливост, като е направено искане и за преюдициално запитване. При условията на алтернативност защитниците претендират за оправдаване на подсъдимия, за намаляване на наложеното му наказание или за връщане на делото за ново разглеждане от Апелативен съд – Варна.

21.11.2018 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 910/2018 г. (срещу Божидар Пр. и Ирен В. за причиняване на смъртта на Пламен К. по непредпазливост), І-во наказателно отделение, докладчик: Капка Костова

Делото е образувано по касационна жалба на частните обвинители и граждански ищци Д. К. и Ст. К. срещу въззивно решение от 14.05.2018 г. по в.н.о.х.д. № 1255/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена изцяло присъдата на Софийския градски съд (СГС) по н.о.х.д. № 165/2011 г.

С първоинстанционната присъда подсъдимите Божидар Пр. и Ирен В. са признати за невиновни и всеки един от тях е оправдан по повдигнатото им обвинение за извършване на престъпление по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от НК в условията на независимо съпричиняване – причиняване на смъртта на трето лице поради немарливо изпълнение на правно регламентирана полицейска дейност, представляваща източник на повишена опасност – използване на помощни средства (белезници) и физическа сила от страна на служител на МВР по отношение на задържано под полицейски арест лице, регламентирана в чл. 72, ал. 1 и 2, чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗМВР (в редакцията на „Държавен вестник“, бр. 98/2008 г.) и Наредба регламент № I – з – 1231/17.08.2006 г.

С присъдата на СГС подсъдимите на основание чл. 304 от НПК са оправдани и по повдигнатото им обвинение за извършване на престъпление по чл. 387, ал. 4 вр. ал. 2, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 3 от НК (неизпълняване на задължения по служба, от които са произлезли вредни последици и същите са причинени по непредпазливост). С присъдата са отхвърлени предявените от наследниците на починалия граждански искове за сумата от по 100 000 лв. срещу всеки от подсъдимите, представляващи обезщетение за неимуществени вреди вследствие на престъплението по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от НК.

В касационната жалба се съдържа молба за отмяна на решението на САС и присъдата на СГС поради нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения и връщане на делото за ново разглеждане на СГС.

27.11.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1032/2018 г. (срещу Мехмед Ю. за предумишлено убийство на лице в безпомощно състояние, придобило обществена известност като „делото срещу касапина от село Снягово, Бургаска област“), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Блага Иванова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия срещу въззивно решение от 04.09.2018 г. по в.н.о.х.д. № 150/2018 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъда от 03.05.2018 г. по н.о.х.д. № 206/2018 г. на Окръжен съд – Бургас.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Мехмед Ю. е признат за виновен и е осъден за извършване на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 5 и т. 9 вр. чл. 115 от НК (убийство на лице, което се е намирало в безпомощно състояние, извършено предумишлено). Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ в размер на 18 години при първоначален строг режим на изтърпяване. Размерът на наказанието е определен след редукцията по реда на чл. 58а, ал. 2 и ал. 3 от НК на наказанието „доживотен затвор“ поради проведено съкратено съдебно следствие. Със същата присъда подсъдимият е признат за невиновен и оправдан в извършването на престъпление по чл. 170, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (нарушаване неприкосновеността на жилище нощем). С присъдата са уважени частично предявените граждански искове от страна на конституираните по делото граждански ищци и частни обвинители.

С касационната жалба се иска намаляване на размера на наложеното наказание като явно несправедливо и намаляване на размера на присъдените обезщетения.

28.11.2018 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 836/2018 г. (срещу Стефан Ст. за умишлено убийство с особена жестокост), І-во наказателно отделение, докладчик: Николай Дърмонски

Делото е образувано по касационна жалба от подсъдимия Стефан Ст., както и по касационна жалба от частните обвините В. Н. и Р. Н., срещу въззивно решение от 28.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № 139/2018 г. на Софийския апелативен съд, с което е изменена присъда по н.о.х.д. № 4822/2017 г. на СГС, като е намален размерът на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ на 22 години и 6 месеца.

С присъдата на СГС подсъдимият Стефан С. е признат за виновен в извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3 вр. чл. 115 от НК (умишлено убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост), както и в извършено престъпление по 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК (държане без надлежно разрешително на високорискови наркотични вещества), като му е определено едно общо най-тежко наказание в размер на 25 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим, към което е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на 2 000 лева.

В касационната жалба както на подсъдимия, така и на частните обвинители, се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Защитата отправя алтернативни искания за изменение на атакуваното решение и намаляване размера на наложеното наказание или за отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане от САС. Частното обвинение претендира алтернативно отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане или увеличаване размера на наложеното на подсъдимия наказание.

28.11.2018 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 985/2018 г. (срещу Виктор П. за убийство, извършено в края на ноември 2015 г. пред дискотека „Акапулко“ в Девня), І-во наказателно отделение

Касационното производството е инициирано по жалба на подсъдимия срещу произнесена от Апелативен съд – Варна присъда от 19.07.2018 г., по в.н.о.х.д. № 188/2018 г. С нея е отменена в наказателно-осъдителната част първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 627/2016 г. на Окръжен съд – Варна, с която подсъдимият е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 115 от НК (убийство) и му е наложено наказание от 15 години „лишаване от свобода“.

С въззивната присъда Апелативен съд – Варна преквалифицира извършеното от подсъдимия престъпление в такова по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3, т. 11, пр. 1 вр. чл. 115 от НК, като му налага наказание от 18 години „лишаване от свобода“.

В касационната жалба на подсъдимия се изтъкват доводи за неправилно квалифицирано деяние и несправедливо определено наказание. В условията на алтернативност се иска изменение на присъдата, като се преквалифицира престъплението в по-леко наказуемо, или изменение на същата, като се намали така наложеното наказание. В допълнение се прави искане за преразглеждане на присъдените обезщетения по предявените граждански искове относно принципа за справедливост.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура