Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март 2018 г.

21.03.2018 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 51/2018 г. (т. нар. дело за „Военното НДК“), ІI-ро наказателно отделение, докладчик Галина Тонева

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивно решение № П-34 от 01.12.2017 г. по в.н.о.х.д. № П-15/2017 г. на Военно-апелативния съд, с което е потвърдена първоинстанционната присъда от 06.03.2017 г. по н.о.х.д. № П-89/2016 г. на Софийския военен съд. С нея подсъдимият Иван Иванов – бивш главен секретар в Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“ – Министерство на отбраната, е бил признат за невиновен и оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1, пр. 2 НК (длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, което не е изпълнило служебните си задължения и от това са могли да настъпят значителни вредни последици).

В касационния протест се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон, като се прави искане да се отмени решението на Военно-апелативния съд и делото да се върне за ново разглеждане за отстраняване на допуснатите нарушения.

23.03.2018 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 188/2018 г. (срещу Иван Николов за двойно убийство по расистки подбуди), I-во наказателно отделение, докладчик Спас Иванчев

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Иван Николов срещу въззивното решение от 24.10.2017 г. по в.н.о.х.д. № 432/2017 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Пазарджик е изменена, като наложеното наказание за извършеното на 05.11.2016 г. в гр. Пазарджик двойно убийство, е увеличено на 30 години „лишаване от свобода“. Увеличени са и размерите на част от присъдените обезщетения по предявените граждански искове, а други са отхвърлени изцяло като недоказани.

С присъда от 30.06.2017 г. по н.о.х.д. № 424/2017 г. на Окръжен съд – Пазарджик подсъдимият Иван Йорданов е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, т. 6 и т. 11 от НК (убийство по расистки подбуди на повече от едно лице по особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост) и осъден, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 25 години. Със същата присъда подсъдимият е признат и за виновен в извършването на престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4 и т. 12 от НК (нанасяне на леки телесни повреди на повече от едно лице по расистки подбуди).

С касационната жалба се иска намаляване на размера на наложеното наказание от въззивния съд като явно несправедливо.

26.03.2018 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1277/2017 г. (срещу Светлозар Георгиев за склоняване на прокурор да прекрати досъдебно производство), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационен протест срещу решението от 01.11.2017 г. по в.н.о.х.д. № 693/2017 г. на Апелативен съд – София, с което първоинстанционната присъда на Светлозар Георгиев – съдия в Окръжния съд – Варна, е изцяло потвърдена.

С присъдата от 12.04.2017 г. по н.о.х.д. 1205/2017 г. на Софийския градски съд подсъдимият Светлозар Георгиев е признат за невиновен за това, че на 02.12.2016 г. в гр. Варна, в сградата на Съдебната палата, склонявал длъжностно лице от прокурорските органи – Здравка Задгорска – прокурор при Районна прокуратура – Варна, да наруши свои служебни задължения във връзка с правораздаването, като я подбуждал, в качеството й на наблюдаващ разследването по досъдебно производство № 1828/2016 г. по описа на І-во районно управление на МВР – Варна, водено срещу лицето Николай Добрев, да вземе решение за прекратяване на досъдебното производство срещу Добрев с мотива, че деянието му е било малозначително по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК. Подсъдимият Георгиев е оправдан по повдигнатото му обвинение по чл. 289, пр. 2 от НК.

С касационния протест пред ВКС прокуратурата иска отмяна на решението на Апелативен съд – София и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция.

28.03.2018 г. , 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 113/2018 г. (срещу бившия кмет на Община Исперих Бейсим Шукри за опит за убийство на длъжностно лице), І-во наказателно отделение, докладчик Ружена Керанова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Шукри срещу въззивната осъдителна присъда от 26.10.2017 г. по в.н.о.х.д. № 94/2017 г. на Варненския апелативен съд. С нея е отменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 396/2014 г. на Окръжен съд – Разград, в частта, с която подсъдимият е бил оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. с чл. 115 вр. с чл. 18, ал. 1 от НК (опит за убийство на длъжностно лице, на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му) и по чл. 269, ал. 1 от НК (употреба на сила или заплашване с цел да принуди орган на властта да извърши или пропусне нещо по служба).

С въззивната присъда Апелативен съд – Варна признава подсъдимия за виновен в това, че на 23.02.2013 г. в местност „Трънлив дол“ в землището на с. Йонково, обл. Разград, направил опит умишлено да умъртви длъжностно лице при изпълнение на службата му, като му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Съдът го признава и за виновен в това, че употребил заплашване – произвел четири изстрела с ловна карабина, с цел да принуди орган на властта – двама ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, да пропуснат нещо по служба – да осуети изпълнение на задължението им по залавянето му като нарушител и бракониер, поради което му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца. На основание чл. 23, ал. 1 от НК му е наложено да изтърпи най-тежкото наказание – 5 години „лишаване от свобода“.

В касационните жалби на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания, като се прави искане да се отмени в цялост обжалваната присъда на Апелативен съд – Варна, вследствие на което Шукри да бъде оправдан или алтернативно делото да се върне за ново разглеждане на въззивната инстанция.

Настоящото касационно производство е второ поред, като с решение от 08.03.2017 г. по к.н.д. № 573/2016 г. на ВКС е отменена въззивна присъда от 18.03.2016 г. по в.н.о.х.д. № 264/2015 г. на Апелативен съд – Варна и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура