Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март 2018 г.

21.03.2018 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 51/2018 г. (т. нар. дело за „Военното НДК“), ІI-ро наказателно отделение, докладчик Галина Тонева

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивно решение № П-34 от 01.12.2017 г. по в.н.о.х.д. № П-15/2017 г. на Военно-апелативния съд, с което е потвърдена първоинстанционната присъда от 06.03.2017 г. по н.о.х.д. № П-89/2016 г. на Софийския военен съд. С нея подсъдимият Иван Иванов – бивш главен секретар в Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“ – Министерство на отбраната, е бил признат за невиновен и оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1, пр. 2 НК (длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, което не е изпълнило служебните си задължения и от това са могли да настъпят значителни вредни последици).

В касационния протест се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон, като се прави искане да се отмени решението на Военно-апелативния съд и делото да се върне за ново разглеждане за отстраняване на допуснатите нарушения.

23.03.2018 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 188/2018 г. (срещу Иван Николов за двойно убийство по расистки подбуди), I-во наказателно отделение, докладчик Спас Иванчев

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Иван Николов срещу въззивното решение от 24.10.2017 г. по в.н.о.х.д. № 432/2017 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Пазарджик е изменена, като наложеното наказание за извършеното на 05.11.2016 г. в гр. Пазарджик двойно убийство, е увеличено на 30 години „лишаване от свобода“. Увеличени са и размерите на част от присъдените обезщетения по предявените граждански искове, а други са отхвърлени изцяло като недоказани.

С присъда от 30.06.2017 г. по н.о.х.д. № 424/2017 г. на Окръжен съд – Пазарджик подсъдимият Иван Йорданов е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, т. 6 и т. 11 от НК (убийство по расистки подбуди на повече от едно лице по особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост) и осъден, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 25 години. Със същата присъда подсъдимият е признат и за виновен в извършването на престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4 и т. 12 от НК (нанасяне на леки телесни повреди на повече от едно лице по расистки подбуди).

С касационната жалба се иска намаляване на размера на наложеното наказание от въззивния съд като явно несправедливо.

26.03.2018 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1277/2017 г. (срещу Светлозар Георгиев за склоняване на прокурор да прекрати досъдебно производство), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационен протест срещу решението от 01.11.2017 г. по в.н.о.х.д. № 693/2017 г. на Апелативен съд – София, с което първоинстанционната присъда на Светлозар Георгиев – съдия в Окръжния съд – Варна, е изцяло потвърдена.

С присъдата от 12.04.2017 г. по н.о.х.д. 1205/2017 г. на Софийския градски съд подсъдимият Светлозар Георгиев е признат за невиновен за това, че на 02.12.2016 г. в гр. Варна, в сградата на Съдебната палата, склонявал длъжностно лице от прокурорските органи – Здравка Задгорска – прокурор при Районна прокуратура – Варна, да наруши свои служебни задължения във връзка с правораздаването, като я подбуждал, в качеството й на наблюдаващ разследването по досъдебно производство № 1828/2016 г. по описа на І-во районно управление на МВР – Варна, водено срещу лицето Николай Добрев, да вземе решение за прекратяване на досъдебното производство срещу Добрев с мотива, че деянието му е било малозначително по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК. Подсъдимият Георгиев е оправдан по повдигнатото му обвинение по чл. 289, пр. 2 от НК.

С касационния протест пред ВКС прокуратурата иска отмяна на решението на Апелативен съд – София и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция.

28.03.2018 г. , 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 113/2018 г. (срещу бившия кмет на Община Исперих Бейсим Шукри за опит за убийство на длъжностно лице), І-во наказателно отделение, докладчик Ружена Керанова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Шукри срещу въззивната осъдителна присъда от 26.10.2017 г. по в.н.о.х.д. № 94/2017 г. на Варненския апелативен съд. С нея е отменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 396/2014 г. на Окръжен съд – Разград, в частта, с която подсъдимият е бил оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. с чл. 115 вр. с чл. 18, ал. 1 от НК (опит за убийство на длъжностно лице, на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му) и по чл. 269, ал. 1 от НК (употреба на сила или заплашване с цел да принуди орган на властта да извърши или пропусне нещо по служба).

С въззивната присъда Апелативен съд – Варна признава подсъдимия за виновен в това, че на 23.02.2013 г. в местност „Трънлив дол“ в землището на с. Йонково, обл. Разград, направил опит умишлено да умъртви длъжностно лице при изпълнение на службата му, като му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Съдът го признава и за виновен в това, че употребил заплашване – произвел четири изстрела с ловна карабина, с цел да принуди орган на властта – двама ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, да пропуснат нещо по служба – да осуети изпълнение на задължението им по залавянето му като нарушител и бракониер, поради което му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца. На основание чл. 23, ал. 1 от НК му е наложено да изтърпи най-тежкото наказание – 5 години „лишаване от свобода“.

В касационните жалби на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания, като се прави искане да се отмени в цялост обжалваната присъда на Апелативен съд – Варна, вследствие на което Шукри да бъде оправдан или алтернативно делото да се върне за ново разглеждане на въззивната инстанция.

Настоящото касационно производство е второ поред, като с решение от 08.03.2017 г. по к.н.д. № 573/2016 г. на ВКС е отменена въззивна присъда от 18.03.2016 г. по в.н.о.х.д. № 264/2015 г. на Апелативен съд – Варна и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура